Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 10/2016, s. 723-725 | DOI: 10.5604/08606196.1222459
*Małgorzata Kupisz-Urbańska, Elżbieta Kozak-Szkopek, Krzysztof Galus
Vitamin D supplementation in elderly nursing home residents
Suplementacja witaminy D u osób w wieku podeszłym leczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym
Department of Geriatrics, Medical University of Warsaw
Acting Head of Department: Katarzyna Broczek, PhD
Streszczenie
Wstęp. Niskie stężenie aktywnych metabolitów witaminy D obserwuje się przede wszystkim w populacji osób starszych.
Cel pracy. Celem niniejszego badania była ocena poziomu stężenia 25-hydroksycholekalcyferolu [25(OH)D] w surowicy krwi przed suplementacją i po trzymiesięcznej suplementacji witaminy D.
Materiał i metody. Badana grupa składała się z 26 kobiet i 11 mężczyzn w wieku od 75 do 98 lat (średnia wieku 84,5 roku), przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Badanie rozpoczęto w lipcu 2015 roku. Stężenie 25(OH)D i wapnia w surowicy krwi zmierzono na początku badania oraz po upływie trzech miesięcy suplementacji witaminy D i wapnia [od 2000 do 4000 IU oraz wapnia od 800 do 1200 mg/dobę, w zależności od podstawowego stężenia 25(OH)D w surowicy krwi]. Oznaczenie 25(OH)D w surowicy krwi zostało wykonane metodą CLIA przy pomocy analizatora Liaison.
Wyniki. Początkowe średnie stężenie 25(OH)D w surowicy krwi wynosiło 10,1 ng/ml (SD ± 6,07), stężenie wapnia – 2,3 mmol/l (SD ± 0,10). Po trzech miesiącach suplementacji witaminy D średnie stężenie 25(OH)D w surowicy krwi wynosiło 32,05 ng/ml (SD ± 6,61), stężenie wapnia – 2,28 mmol/l (SD ± 0,11).
Wnioski. Trzymiesięczna suplementacja witaminy D pozwala na osiągnięcie suboptymalnego stężenia 25(OH)D w surowicy krwi u osób starszych.
Summary
Introduction. Low serum concentration of vitamin D active metabolites is observed first and foremost in elderly people.
Aim. The aim of the present study was to evaluate 25-hydroxycholecalciferol [25(OH)D] serum level concentration, before and after three months vitamin D supplementation.
Material and methods. The study group consisted of 26 women and 11 men aged 75 to 98 years (mean age 84.5 years) – nursing home residents. Study has been performed from July 2015. 25-hydroksyvitamin D and calcium serum concentrations have been measured at the beginning of the study, than after three months supplementation (vitamin D from 2000 to 4000 IU and calcium from 800 to 1200 mg), depending on primary 25(OH)D serum level concentration. CLIA method and Liaison analyzer has been performed to measure 25(OH)D serum concentration.
Results. Initial mean 25(OH)D serum concentration was significantly lower – 10.1 ng/ml with standard deviation (SD ± 6.07); calcium serum level – 2.3 mmol/l (SD ± 0.10), after three months vitamin D supplementation average 25(OH)D serum concentration was 32.05 ng/ml (SD ± 6.61); calcium serum level 2.28 mmol/l (SD ± 0.11).
Conclusions. Among all the elderly subjects three months vitamin D supplementation has been sufficient to achieve suboptimal vitamin D status.Introduction
Vitamin D deficiency is common among elderly people, which causes muscle strength reduction and may also lead to increased number of falls and osteoporotic fractures. It can also influence secondary hyperparathyroidism development, which accelerates age related bone lose. Due to pleiotropic vitamin D effects it influences not only physical and mental health status but also the quality of life. Studies with vitamin D treatment suggest positive effects on falls, fractures, gait, balance, muscle strength and other particularly among elderly and the oldest old (1, 2).
The consequences of vitamin D deficiency can be severe in the elderly and age related decrease in vitamin D serum level constitutes an important medical treatment issue. The recommendations for vitamin D supplementation in elderly since 2014 suggest need of high doses in the oldest olds. However, the clinical experience shows that health care professionals rarely have the opportunity to evaluate vitamin D serum level concentration during vitamin D treatment. Moreover, the present study seeks to address this need by comparing initial serum 25(OH)D level and 25(OH)D level after cholecalciferol supplementation.
Aim
The main aim of the present study was to evaluate 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] serum level and calcium, magnesium and inorganic phosphorus serum level among elderly subjects. The further goal of the study was to evaluate 25(OH)D and calcium serum level after three months of cholecalciferol supplementation and also to compare results.
Material and methods
The study group consisted of 26 women and 11 men aged 75 to 98 years (mean age 84.5 years). All the subjects were nursing home residents, they had the same diet and conditions as well as sun exposure. Endocrinopathy or chronic digestive system illnesses with malabsorption, advanced heart failure (NYHA IV class), respiratory failure, liver or kidney failure were not found in study group. The routine laboratory measures were in the normal range.
Methods applied in the study included: medical history and physical examination with special focus on symptoms and signs of vitamin D deficiency, and also laboratory tests: blood hemoglobin, albumin, protein and creatinine serum levels. In order to achieve the main goal of the study 25-hydroxycholecalciferol [25(OH)D], calcium, magnesium, inorganic phosphorus serum levels were also performed.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
  • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
  • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
  • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
  • dostęp do tego artykułu
  • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
  • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
  • dostęp na 30 dni
  • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
  • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
  • dostęp na 90 dni
  • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bogaerts A, Delecluse Ch, Boonen S et al.: Changes in balance, functional performance and fall risk following whole body vibration training and vitamin D supplementation in institutionalized elderly women. A 6 month randomized controlled trial. Gate & Posture 2011; 33: 466-472.
2. Bacon CJ, Gamble GD, Horne AM et al.: High-dose oral vitamin D3 supplementation in the elderly. Osteoporos Int 2009; 20: 1407-1415.
3. Souberbielle JC: Epidemiology of vitamin D deficiency. Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil 2016; 14(1): 7-15.
4. Bischoff-Ferrari HA, Dawson-Hughes B, Staehelin HB et al.: Fall prevention with supplemental and active forms of vitamin D: a meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2009; 339: b3692.
5. Golan-Cohen A, Merzon E, Alhin O et al.: Blood levels of vitamin D and health-functional status in asymptomatic individuals: a cross sectional study. J Eval Clin Pract 2016. DOI: 10.1111/jep.12568. Epub ahead of print.
6. Zittermann A, Iodice S, Pilz S et al.: Vitamin D deficiency and mortality risk in the general population: a meta-analysis of prospective cohort studies. Am J Clin Nutr 2012; 95: 91-100.
7. Biancuzzo RM, Clarke N, Reitz RE et al.: Serum Concentrations of 1,25-Dihydroxyvitamin D2 and 1,25-Dihydroxyvitamin D3 in Response to Vitamin D2 and Vitamin D3 Supplementation. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98(3): 973-979.
8. Flynn A: The role of dietary calcium in bone health. Proc Nutr Soc 2003; 62(4): 851-858.
otrzymano: 2016-09-01
zaakceptowano do druku: 2016-09-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Kupisz-Urbańska
Department of Geriatrics Medical University of Warsaw
ul. Oczki 4, 02-007 Warszawa
tel. +48 (22) 622-96-82
malgorzata.kupisz-urbanska@wum.edu.pl

Postępy Nauk Medycznych 10/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych