Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Nowa Medycyna 2/2017, s. 45
Małgorzata Kołodziejczak
Od Redaktora Naczelnego
Drodzy Czytelnicy,
w bieżącym numerze znajdziecie Państwo trzy prace poglądowe.
Szczególnie polecam artykuł będący kompendium wiedzy z zakresu choroby Hirschsprunga. Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, gdyż autorami pracy są Koleżanki i Koledzy z Kliniki Pediatrycznej oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej dla pacjentów dorosłych w Łodzi. Jak wiadomo, w okresie dorosłości choroba Hirschsprunga jest rzadkością – większość pacjentów jest diagnozowanych i leczonych w dzieciństwie, w tym 80-90% dzieci z chorobą Hirschsprunga ma objawy już w okresie noworodkowym. Do chirurgów ogólnych mogą zgłosić się dorośli pacjenci z niezdiagnozowaną aganglionozą wrodzoną, wcześniej latami leczeni z powodu przewlekłych zaparć i bólów brzucha. Chirurdzy ogólni „na co dzień” nie zajmują się więc tymi pacjentami, stąd ważne wydaje się przypomnienie i zaktualizowanie wiedzy dotyczącej diagnostyki i leczenia tej choroby.
Autorem drugiego artykułu poglądowego jest anestezjolog. W pracy przedstawiono sposoby zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów poddawanych kolonoskopii. Autor ocenia ryzyko analgosedacji oraz monitorowanie pacjenta zarówno podczas znieczulenia, jak i w sali poznieczuleniowej.
Kolejny artykuł poglądowy jest poświęcony leczeniu pacjentów z przetokami odbytu powstałymi w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna. To kolejna praca interdyscyplinarna, bowiem napisana przez chirurga, radiologa i gastrologa. W publikacji przedstawiono aktualne metody leczenia zachowawczego, wybrane rekomendacje European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) z 2016 roku dotyczące postępowania zachowawczego i zabiegowego w leczeniu przetok odbytu oraz rekomendacje Polskiego Klubu Koloproktologii w tym zakresie. Nadal wysoki odsetek niepowodzeń terapeutycznych wskazuje, że leczenie tego typu przetok pozostaje tematem otwartym, a sukces terapii zależy od interdyscyplinarnego podejścia lekarzy kilku specjalności: gastroenterologa, chirurga i radiologa.
W numerze znajdziecie też Państwo dwie prace kazuistyczne dotyczące zmian okolicy odbytu. Zmiany okolicy zaodbytniczej, przedkrzyżowej są zmianami trudnymi diagnostycznie, rozpoznawanymi często przypadkowo, które mogą przebiegać bezobjawowo. Pierwszy z artykułów dotyczy pacjentki operowanej z powodu zmiany zlokalizowanej w przestrzeni przedkrzyżowej/zaodbytniczej o charakterze torbieli epidermalnej. Podobny przypadek pacjentki z torbielą epidermalną zlokalizowaną w tej okolicy był publikowany na łamach naszego czasopisma w 2015 roku, jednakże ze względu na rzadkość występowania torbieli zaodbytniczych (1:40 000 pacjentów) wydaje się, że każde publikowane doświadczenie chirurgiczne w tym zakresie jest cenne.
W drugiej kazuistycznej pracy autorzy przedstawiają przypadek pacjentki z mięśniakiem gładkokomórkowym zlokalizowanym w lewym dole kulszowo-odbytniczym. Umiejscowienie mięśniaka w okolicy anorektalnej jest niezwykle rzadkie. Guzy okolicy anorektalnej mogą dawać uczucie dyskomfortu, zaparcia czy też zaburzenia oddawania moczu. W prezentowanym przypadku zmiana była bezobjawowa i została przypadkowo wykryta w badaniu TK. Doszczętne wycięcie guza, z marginesem zdrowych tkanek, minimalizuje ryzyko nawrotu.
Życzę przyjemnej lektury.
Redaktor Naczelny
Małgorzata Kołodziejczak
Nowa Medycyna 2/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna