Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 45
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 46
Opisy przypadków
Case reports
Guz przestrzeni zaodbytniczej – opis przypadku
Retrorectal tumour – a case report
Szymon Głowacki, Zbigniew Suwała, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Michał Kwiatkowski – s. 49-53
Retrorectal tumour – a case report
Guz przestrzeni zaodbytniczej – opis przypadku
Szymon Głowacki, Zbigniew Suwała, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Michał Kwiatkowski – s. 49-53
Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym – opis przypadku
Atypical location of leiomyoma in the left ischiorectal fossa – a case report
Karolina Pasztaleniec-Iglik, Małgorzata Kołodziejczak, Jacek Bierca, Iwona Sudoł-Szopińska- – s. 54-58
Atypical location of leiomyoma in the left ischiorectal fossa – a case report
Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym – opis przypadku
Karolina Pasztaleniec-Iglik, Małgorzata Kołodziejczak, Jacek Bierca, Iwona Sudoł-Szopińska- – s. 54-58
Prace poglądowe
Review papers
Choroba Hirschsprunga u dzieci i dorosłych – kompendium wiedzy dla chirurga ogólnego
Hirschsprung disease in children and adults – updates on clinical knowledge for general surgeons
Marta Zelga, Piotr Zelga, Adam Dziki, Anna Piaseczna-Piotrowska – s. 59-72
Hirschsprung disease in children and adults – updates on clinical knowledge for general surgeons
Choroba Hirschsprunga u dzieci i dorosłych – kompendium wiedzy dla chirurga ogólnego
Marta Zelga, Piotr Zelga, Adam Dziki, Anna Piaseczna-Piotrowska – s. 59-72
Ocena ryzyka i monitorowanie u dorosłego pacjenta do analgosedacji podczas kolonoskopii
Risk assessment and monitoring in an adult patient for analgosedation during colonoscopy
Jacek Wadełek – s. 73-85
Risk assessment and monitoring in an adult patient for analgosedation during colonoscopy
Ocena ryzyka i monitorowanie u dorosłego pacjenta do analgosedacji podczas kolonoskopii
Jacek Wadełek – s. 73-85
Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny
Current treatment options for Crohn’s fistula in ano – interdisciplinary problem
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska-, Włodzimierz Zych, – s. 86-97
Current treatment options for Crohn’s fistula in ano – interdisciplinary problem
Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska-, Włodzimierz Zych, – s. 86-97