Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 2/2017

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 45
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 46
Opisy przypadków
Case reports
Guz przestrzeni zaodbytniczej – opis przypadku
Retrorectal tumour – a case report
Szymon Głowacki, Zbigniew Suwała, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Michał Kwiatkowski – s. 49-53
Retrorectal tumour – a case report
Guz przestrzeni zaodbytniczej – opis przypadku
Szymon Głowacki, Zbigniew Suwała, Karol Łukasiak, Tomasz Pokładowski, Michał Kwiatkowski – s. 49-53
Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym – opis przypadku
Atypical location of leiomyoma in the left ischiorectal fossa – a case report
Karolina Pasztaleniec-Iglik, Małgorzata Kołodziejczak, Jacek Bierca, Iwona Sudoł-Szopińska- – s. 54-58
Atypical location of leiomyoma in the left ischiorectal fossa – a case report
Nietypowa lokalizacja mięśniaka w lewym dole kulszowo-odbytniczym – opis przypadku
Karolina Pasztaleniec-Iglik, Małgorzata Kołodziejczak, Jacek Bierca, Iwona Sudoł-Szopińska- – s. 54-58
Prace poglądowe
Review papers
Choroba Hirschsprunga u dzieci i dorosłych – kompendium wiedzy dla chirurga ogólnego
Hirschsprung disease in children and adults – updates on clinical knowledge for general surgeons
Marta Zelga, Piotr Zelga, Adam Dziki, Anna Piaseczna-Piotrowska – s. 59-72
Hirschsprung disease in children and adults – updates on clinical knowledge for general surgeons
Choroba Hirschsprunga u dzieci i dorosłych – kompendium wiedzy dla chirurga ogólnego
Marta Zelga, Piotr Zelga, Adam Dziki, Anna Piaseczna-Piotrowska – s. 59-72
Ocena ryzyka i monitorowanie u dorosłego pacjenta do analgosedacji podczas kolonoskopii
Risk assessment and monitoring in an adult patient for analgosedation during colonoscopy
Jacek Wadełek – s. 73-85
Risk assessment and monitoring in an adult patient for analgosedation during colonoscopy
Ocena ryzyka i monitorowanie u dorosłego pacjenta do analgosedacji podczas kolonoskopii
Jacek Wadełek – s. 73-85
Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny
Current treatment options for Crohn’s fistula in ano – interdisciplinary problem
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska-, Włodzimierz Zych, – s. 86-97
Current treatment options for Crohn’s fistula in ano – interdisciplinary problem
Współczesne leczenie przetok odbytu w chorobie Leśniowskiego-Crohna – problem interdyscyplinarny
Małgorzata Kołodziejczak, Iwona Sudoł-Szopińska-, Włodzimierz Zych, – s. 86-97
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.