Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 2/1999, s. 33-34
Krzysztof Kuśmierski, Kazimierz Suwalski, Franciszek Majstrak, Piotr Żelazny, Tomasz Kaszczyński, Jan Heybowicz, Zbigniew Kacprzyk, Beata Gutowska, Ryszard Jackowski
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego choroby wieńcowej u pacjentów z niską frakcją wyrzutową lewej komory
Early results of surgical treatment of coronary artery disease with patients with low ejection fraction
z II Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Warszawie
Kierownik Kliniki: doc. dr hab. n. med. Kazimierz SuwalskiW ostatnich latach odsetek pacjentów kwalifikowanych do operacji z chorobą wieńcową i z niską frakcją wyrzutową lewej komory (EF) systematycznie zwiększał się. Dzięki dynamicznemu rozwojowi technik inwazyjnych w kardiologii coraz większa liczba pacjentów mogła być skutecznie leczona przy zastosowaniu mniej inwazyjnych technik takich jak przezskórna angioplastyka wieńcowa (PTCA). Pacjenci ze znacznym, pozawałowym uszkodzeniem funkcji lewej komory mając bardziej ograniczone wskazania do angioplastyki częściej kwalifikowani byli do leczenia operacyjnego (3). Dodatkowo rozwój techniki operacyjnej i doskonalenie metod protekcji śródoperacyjnej mięśnia sercowego pozwoliły istotnie obniżyć ryzyko zabiegu operacyjnego w tej grupie chorych (1).
Praca obejmuje retrospektywną analizę przebiegu śród- i pooperacyjnego grupy 673 pacjentów z chorobą wieńcową i z frakcją wyrzutową poniżej 30%, operowanych w II Klinice Kardiochirurgii IK w latach 1993-1998, w odniesieniu do grupy kontrolnej, którą stanowili pacjenci z prawidłową frakcją wyrzutową tj. 60-70%, operowani z powodu choroby wieńcowej. Do grupy badanej kwalifikowano chorych ze znacznym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory (EF 15-29%) (10) z wyłączeniem pacjentów z pozawałowym tętniakiem lewej komory, wymagającym leczenia operacyjnego oraz pacjentów z towarzyszącymi wadami zastawkowymi. Frakcję wyrzutową oceniano na podstawie wentrykulografii i transtorakalnego badania echokardiograficznego. Ze względu na charakter zmian w naczyniach wieńcowych wszyscy pacjenci uprzednio zostali zakwalifikowani do operacyjnej rewaskularyzacji serca metodą wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (9). Z klinicznego punktu widzenia wszyscy pacjenci zakwalifikowani zostali do IV gr. według międzynarodowej skali CCS. Siedemdziesiąt procent do IV, 30% do III gr. według NYHA.
Analizie klinicznej poddany został przebieg śród- i pooperacyjny obejmujący okres hospitalizacji z uwzględnieniem jego długości oraz późniejsza ocena kliniczna i echokardiograficzna ocena czynności skurczowej lewej komory w odniesieniu do parametrów przedoperacyjnych (2).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Cernaianu A. et al.: Comparison of antegrade with antegrade/retrograde cold blood cardioplegia for myocardial revascularisation. Tex-Heart-Inst-J, 1996, 23:9-14. 2. Chaitman B.R.: Left ventricular ejection fraction: an important but incomplete determinant of long-term outcome after coronary bypass surgery. Eur-Heart-J. 1996, 17:817-8. 3. Chan R. et al.: Prediction of outcome after revascularisation in patients with poor left ventricular function. Ann. Thorac. Surg. 1996, 61:1428-34. 4. Dietl C. et al.: Efficacy and cost-effectiveness of preoperative IABP in patients with ejection fractionof 0.25 or less. Ann. Thorac. Surg. 1996, 62:401-9. 5. Louagie Y. et al.: Myocardial revascularisation for severe left ventricular disfunction. Factors influencing early and late survival. Cardivasc. Surg., 1996, 4:607-16. 6. Mills R.Jr. et al.: Evaluation of heart failure patients: objective parameters to assess functional capacity. Clin. Cardiol. 1996, 19:455-60. 7. Rao V. et al.: Prediction of low cardiac output syndrome after coronary artery bypass. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1996, 112:38-51. 8. Risum O. et al.: Mortality and morbidity after coronary artery bypass surgery related to pre-operative left ventricular ejection fraction: a follow-up study. Eur. Heart. J. 1996, 17:874-9. 9. Scheld H. et al.: Operations in limited left ventricular pump function. Z-Kardiol 1996, 85 Supp. 6, 287-301. 10. Wechsler A.: Coronary artery bypass grafting in patients with an ejection fraction of twenty percent or less. J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1996, 111:998-1000.
Nowa Medycyna 2/1999
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna