Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2004
Ewa Wender-Ożegowska
Czy otyłość ciężarnych i zespół polimetaboliczny stanowią czynnik ryzyka wad rozwojowych u potomstwa?
are mothers obesity and polymetabolic syndrome risk factors of congenital malformations?
z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Instytutu Ginekologii i Położnictwa w Poznaniu
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. J. Brązert
Streszczenie
Obesity has been associated in the literature with incerased risk of congenital malformations of fehes. The probable cause of the malformations are hyperglicemia, hyperinsulinemia, ivescular and genetic factors. Hyperinsulinemia during preimplent period has negative influence on proliteration of neuroectodermal neurous.
Cukrzyca ciężarnych stanowi uznany od lat czynnik ryzyka wad rozwojowych (CM) u potomstwa, w związku z towarzyszącą często tej chorobie hiperglikemią matczyną w pierwszych tygodniach rozwoju zarodka. Ten wysoki wskaźnik CM udaje się obniżyć, jeśli pacjentki chorujące na cukrzycę objęte są opieką przed ciążą, która ma na celu przede wszystkim prawidłową regulację glikemii. Doniesienia ostatnich lat wykazały jednak, że zwiększoną częstość wad rozwojowych obserwuje się nie tylko w tej grupie ciężarnych, ale również wśród ciężarnych z cukrzycą ciążową, a wśród czynników znamiennie korelujących z występowaniem zaburzeń rozwojowych u potomstwa występuje nie tylko glikemia matczyna, ale również otyłość tych ciężarnych (Martinez-Frias J Med., Genet 1998; 30:140-5).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna