Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2004
Piotr Skałba
Monitorowanie kobiet z wieloletnią antykoncepcją hormonalną
monitoring of women with longterm oral contraception
z Katedry i Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. zw. dr hab. n. med. Piotr Skałba
Streszczenie
Because OCs are ordinaly used by healthy young women over long periods of time it is desiderable to evaluate risk factors of cardiovascular, liver diseases and cancer. The doctor should plan visits and for every women individually, talking in to account all the risk factors, contraindications for this treatment
Słowa kluczowe: oral contraception, side effects.
Wdrożenie antykoncepcji hormonalnej (DTA) wymaga analizy wskazań i przeciwwskazań w oparciu o indywidualną ocenę stanu zdrowia kobiety. Przewlekłe stosowanie tych środków związane jest z możliwością wystąpienia szeregu objawów ubocznych, tym bardziej, że oprócz grupy kobiet u których nie stwierdza się ryzyka powikłań związanych ze stosowaniem tej metody, środki te mogą być używane również u kobiet u których korzyści ich stosowania przewyższają możliwe lub udokumentowane ryzyko, a także u kobiet, które akceptują ryzyko stosowania tych środków i nie zgadzają się na stosowanie alternatywnych metod antykoncepcyjnych. U obu grup kobiet można zastosować antykoncepcję hormonalną z zachowaniem szczególnej ostrożności, a zatem z zastosowaniem monitorowania leczenia bardziej dokładnego niż w grupie kobiet pozbawionych ryzyka.
Główne problemy dotyczące niepożądanych działań DTA dotyczą chorób układu sercowo-naczyniowego, chorób wątroby, oraz możliwego promującego wpływu tych środków na rozwój nowotworów. W związku z tym zaprojektowanie badań kontrolnych u kobiet przewlekle stosujących DTA powinno uwzględnić wstępną ocenę ryzyka i skoncentrować się na wymienionych powyżej grupach problemów zdrowotnych.
Należy szczegółowo wyjaśnić, czy występują i na czym polegają objawy ostrzegawcze, których wystąpienie powinno skłonić kobietę do natychmiastowej wizyty u lekarza.
Do objawów tych należą: silny ból podudzia, ból w klatce piersiowej nasilający się przy oddychaniu, duszność, silny ból w jamie brzusznej, przedłużający się ból głowy, utrata przytomności, osłabienie lub zdrętwienie dotykające nagle lub stopniowo poszczególnych częśći ciała, nagłe zaburzenia mowy, wystąpienie intensywnego lub uogólnionego rumienia, wystąpienie żółtaczki, wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Należy zwrócić uwagę na wystąpienie nowych czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego np. osiągnięcie 35 lat w przypadku kobiet palących, należy zadbać o rutynową kontrolę rozmazu cytologicznego z szyjki macicy, nauczyć kobiety samodzielnego badania piersi oraz omówić problemy związane z warunkami szczególnymi, takimi jak: dłuższe unieruchomienie, długie przeloty samolotem, pobyt na dużych wysokościach.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Nowa Medycyna 1/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna