Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2004, s. 110-114
Ryszard Podemski, Anna Pokryszko-Dragan, Ewa Gruszka, Renata Martynów-Medoń, Krzysztof Słotwiński
Ocena skuteczności i tolerancji preparatu torfowego Tołpy we wspomagającym leczeniu stwardnienia rozsianego o przebiegu zwalniającym*
Assesment of efficacy and tolerability of Tołpa peat preparation in supportive treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis
Katedra i Klinika Neurologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Ryszard Podemski
Summary
Multiple sclerosis (MS) is demyelinating disease of central nervous system. Its aetiology is connected with dysfunction of immunological system. The aim of this study was to assess efficacy and tolerability of Tołpa peat preparation (PTT), known to have certain immunomodulating properties, in supportive treatment of MS. The study included 127 patients (30 men, 97 women, aged 18-56 ), with clinically definite relapsing-remitting MS. In double-blind manner they obtained PTT or placebo for 12 months. After 3, 6, 9 and 12 months following parameters were assessed: basic circulatory parameters, EDSS score based on neurological examination, functional test of 15 m distance and (after 12 months only) the self-assessment STAI questionnaire. Relapses, infections and all adverse effects were noted. In patients obtaining PTT frequency of infections was significantly lower than in placebo group. Both groups did not differ significantly as for progression in EDSS score after the treatment, number of relapses dring the treatment, results of 15 m test or STAI questionnaire. There were no clinically significant adverse effects in both grups. PTT causes decrease in frequency of infections in MS patients but it does not affect course of the disease. It is well tolerated, with no adverse effects. PTT can be used in supportive treatment of MS patients in order to enhance natural immunoresistance of the organism.
W przebiegu stwardnienia rozsianego (SR) dochodzi do wieloogniskowego, demielinizacyjnego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Patomechanizm tego schorzenia związany jest z nieprawidłową reakcją układu immunologicznego, skierowaną przeciwko antygenom mieliny. Zasadniczą rolę w tym złożonym procesie odgrywają limfocyty CD4. Ich aktywacja następuje prawdopodobnie poprzez reakcję z tzw. superantygenem lub na drodze molekularnej mimikry. Immunokompetentne limfocyty pokonują barierę krew-mózg, co wymaga m.in. aktywacji komórek śródbłonka. Towarzyszy temu wydzielanie cytokin, chemokin i enzymów proteolitycznych (6). Obok leczenia immunosupresyjnego i przeciwzapalnego (intensywna sterydoterapia) w okresie zaostrzenia choroby (tzw. rzutu), uznanym obecnie sposobem postępowania jest stosowanie preparatów o działaniu immunomodulacyjnym – modyfikującym przebieg choroby (np. interferony b) (10). Stosuje się także leczenie objawowe oraz wspomagające, mające na celu zmniejszenie częstości infekcji i ogólne wzmocnienie organizmu, obniżenie napięcia mięśni, uzupełnienie niedoborów itp. (4, 10).
Jednym z naturalnych środków, mogących znaleźć zastosowanie w leczeniu wspomagającym SR, jest preparat torfowy Tołpy (PTT). Zawiera on aktywny biologicznie wyciąg z torfu – masy organiczno-mineralnej pochodzenia roślinnego, w skład której wchodzą m.in. oligo- i polisacharydy, aminokwasy, peptydy, kwasy organiczne, fitohormony i sole metali wielowartościowych (18). Na podstawie badań in vitro, badań eksperymentalnych na zwierzętach oraz prób klinicznych z udziałem zdrowych ochotników stwierdzono, że preparat ten wykazuje właściwości immunomodulacyjne, wpływając przede wszystkim na mechanizmy odpowiedzi komórkowej (16). Wykazano, że PTT zwiększa aktywność fagocytarną i właściwości bakteriobójcze granulocytów (11), wspomaga dojrzewanie limfocytów T, zwiększa ich liczbę i normalizuje proporcje (CD4/CD8) (1). Moduluje także ich aktywność; hamuje migrację, obniża współczynnik pobudzania przez substancje mitogenne, reguluje poziom wydzielanych limfokin (obniża poziom IL-2 (7, 8), zmniejsza zdolność do indukowanej produkcji IF-g, IF-a oraz TNF-a (7), a zwiększa zdolność syntezy endogennego IF-b (2).
Badania kliniczne wykazały, że stosowanie PTT zmniejsza częstość infekcji u osób zdrowych, obciążonych wysiłkiem fizycznym i stresem (sportowcy) oraz u młodzieży w okresie dojrzewania (8, 9). Wpływa także na złagodzenie przebiegu przewlekłych infekcji, zwłaszcza dróg oddechowych (5, 12, 15, 20). Wskazywano również na pozytywny wpływ PTT na przebieg stanów zapalnych przyzębia i jamy ustnej (17). Obserwowano szybsze gojenie się owrzodzeń śluzówki przewodu pokarmowego (3), owrzodzeń żylakowych (21) i nadżerek szyjki macicy (22). We wszystkich cytowanych badaniach potwierdzono bezpieczeństwo stosowania i dobrą tolerancję PTT.
Mając na uwadze immunomodulacyjne właściwości PTT, w latach 1991-1999 podejmowano próby podawania leku u chorych na SR. Pozytywnie oceniano bezpieczeństwo i tolerancję preparatu, natomiast nie przeprowadzono wówczas obiektywnej analizy klinicznej, która pozwoliłaby udokumentować ewentualny wpływ PTT na przebieg SR.
Celem obecnego badania klinicznego była ocena skuteczności i tolerancji PTT we wspomagającym leczeniu SR o przebiegu zwalniającym, w oparciu o metodologię badań nad lekiem, uwzględniającą podwójnie ślepą próbę oraz statystyczną analizę danych klinimetrycznych.
MATERIAŁ I METODYKA
Badaniem objęto 127 osób, w tym 30 mężczyzn i 97 kobiet w wieku 18-56 lat (średnio 40,2), z klinicznie pewnym rozpoznaniem SR o przebiegu zwalniającym, wg kryteriów Posera (19), potwierdzonym badaniem MRI głowy. Jako kryteria włączenia przyjęto ponadto: przynajmniej jeden rzut choroby w okresie ostatnich 12 miesięcy oraz ocenę w skali Kurtzkego (Expanded Disability Status Scale – EDSS) (13) nieprzekraczającą 6 punktów (pacjenci zdolni do samodzielnego chodzenia). Z próby wyłączono pacjentów, u których SR miało postać przewlekle postępującą, a także chorych z niewyrównaną niewydolnością krążenia, nerek i/lub wątroby, klinicznie istotnymi zaburzeniami hematologicznymi, schorzeniami o podłożu immunologicznym, kobiety w okresie ciąży lub laktacji, a także chorych, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy byli leczeni immunosupresyjnie lub w ciągu ostatnich 2 lat otrzymywali interferon b lub octan glatirameru.
Badanie zostało przeprowadzone w warunkach podwójnie ślepej próby. Pacjenci byli w sposób losowy przydzielani do jednej z trzech grup, otrzymującej: PTT w dawce 5 mg/dobę, 10 mg/dobę lub placebo (w proporcji 1:1:1) przez kolejnych 12 miesięcy. Preparat zawierający substancję czynną lub placebo przyjmowany był w formie doustnej (2 tabletki podawane rano przy posiłku). Podczas wizyty wstępnej oraz po 3, 6, 9 i 12 miesiącach stosowania PTT/placebo oceniano podstawowe parametry układu krążenia (pomiar ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca), przeprowadzano podmiotowe i przedmiotowe badanie neurologiczne z ilościową oceną stanu chorego w skali EDSS oraz wykonywano test sprawności chodu, polegający na pokonywaniu odległości 15 m w określonym czasie. Odnotowywano wszystkie objawy niepożądane, jakie wystąpiły u pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem rzutów choroby oraz infekcji. W przypadku zaostrzenia objawów choroby i konieczności włączenia kortykosteroidów przerywano podawanie PTT/placebo aż do zakończenia kuracji steroidami. Ponadto, podczas wizyty wstępnej i kończącej próbę przeprowadzano przy udziale psychologa badanie według inwentarza Stanu i Cechy Lęku (STAI). Podczas ostatniej wizyty odnotowywano także wyniki subiektywnej samooceny pacjentów, odnoszące się do ich stanu w porównaniu z wizytą wstępną.
Wszyscy badani podpisali deklarację świadomej zgody na udział w próbie po uzyskaniu pełnej informacji na jej temat. Projekt badania został zaaprobowany przez Komisję Bioetyczną AM we Wrocławiu.
WYNIKI

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii