Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2004, s. 150-152
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Key words: nowości, bibliografia.
ANDROGRAPHIS PANICULATA W LECZENIU GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH
Poolsup N., Suthisisang C., Prathanturarug S. i wsp.: Andrographis paniculata in the symptomatic treatment of uncomplicated upper respiratory tract infection: systematic review of randomized controlled trials. J. Clin. Pharm. Ther. 2004, 29, 37-45.
Andrographis paniculata Nees jest używana do celów leczniczych w medycynie ludowej Indii, Chin i Tajlandii jako środek pierwszej pomocy w bólu gardła. Od kilku lat do leczenia zakażeń górnych dróg oddechowych, takich jak przeziębienie, grypa i zapalenie gardła w Tajlandii, Szwecji, Rosji, Armenii i Chile stosuje się preparat w postaci tabletek, wytwarzany w Szwecji pod nazwą Kanjang, zawierający 100 mg wyciągu z Andrographis paniculata. Preparat standaryzowany jest na sumę andrografolidu i dezoksyandrografolidu.
W jednym z omawianych przez autorów badań klinicznych brało udział 208 chorych na przeziębienie. W grupie badanej podawano 4 tabletki 3 razy dziennie (łącznie 1,2 g preparatu) przez 4 dni. Badania wykazały, że w grupie chorych przyjmujących lek wszystkie symptomy przeziębienia cofnęły się w 55% przypadków, podczas gdy w grupie placebo w 19% przypadków. Liczba spędzonych przez chorych dni na zwolnieniu lekarskim była w grupie otrzymującej lek 4-krotnie mniejsza niż w grupie placebo, a całkowity powrót do zdrowia w grupie leczonej wynosił 67,5%, podczas gdy w grupie placebo tylko 36%. W podsumowaniu autorzy sugerują, że preparat zawierający wyciąg z Andrographis paniculata może stanowić lek alternatywny w terapii niepowikłanych ostrych schorzeń górnych dróg oddechowych.
PRZECIWMIAŻDŻYCOWE WŁAŚCIWOŚCI TATARAKU
Parab R.S., Mengi S.A.: Evaluation of hypolipidemic activity of Acorus calamus L. in rats. Indian Drugs 2003, 40, 25-29.
Acorus calamus L. (tatarak zwyczajny), należący do rodziny Aceraceae, w indyjskim systemie medycyny Ayurveda stosowany jest do leczenia zaburzeń gospodarki lipidowej. Do tego celu stosuje się kłącze wymienionej rośliny.
Badania na szczurach miały na celu określenie hipolipemicznych właściwości wyciągów: wodnego i wodno-alkoholowego z kłączy tataraku pochodzącego z Indii. Wymienione wyciągi w dawce 100 i 200 mg/kg masy ciała podawano doustnie szczurom będącym na diecie miażdżycowej, a następnie w surowicy krwi oznaczano poziom cholesterolu całkowitego, triglicerydów i cholesterolu HDL. Jako lek referencyjny stosowano gemfibrozyl w dawce 10 mg/kg mc.
Stwierdzono, że wyciąg wodno-alkoholowy obniżał do stanu fizjologicznego poziom cholesterolu całkowitego i triglicerydów, podwyższając równocześnie poziom korzystnego dla organizmu cholesterolu HDL. Wyciąg wodny odznaczał się mniejszą aktywnością hipolipemiczną. W dalszych badaniach wykazano, że wysoką aktywnością hipolipemiczną odznacza się frakcja saponinowa otrzymana z wyciągu wodno-alkoholowego kłączy tataraku. Jadnak nie dawała ona tak dobrych efektów działania przeciwmiażdżycowego jak pełny wyciąg wodno-alkoholowy. W świetle przeprowadzonych badań istnieje możliwość wykorzystania kłączy tataraku do wytwarzania leku przeciwmiażdżycowego.
PRZECIWLĘKOWE WŁAŚCIWOŚCI ESZOLCJI KALIFORNIJSKIEJ
Hanus M., Lafon J., Mathieu M.: Double-blind, randomised, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of fixed combination containing two plant extracts (Crataegus oxyacantha and Eschscholtzia californica) and magnesium in mild-to-moderate anxiety disorders. Curr. Med. Res. Opin. 2004, 20, 63-71.
Celem badań było określenie działania tonizującego układ nerwowy przez preparat składający się z wyciągów dwóch roślin: Crataegus oxyacantha – głogu dwuszyjkowego i Eschscholtzia californica – eszolcji kalifornijskiej oraz magnezu. Głóg dwuszyjkowy stosowany jest powszechnie w praktyce lekarskiej w zaburzeniach przepływu krwi w naczyniach wieńcowych i mięśniu sercowym, natomiast eszolcja kalifornijska w Stanach Zjednoczonych stosowana jest jako lek o działaniu uspokajającym i przeciwlękowym.
Badania kliniczne (z podwójnie ślepą próbą, randomizowane, kontrolowane za pomocą placebo) przeprowadzono na 264 pacjentach, w tym 81% kobiet, o średniej wieku 44,6 lat, cierpiących z powodu łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń lękowych. Chorzy przyjmowali preparat przez 3 miesiące. Ich stan zdrowia, na podstawie skali lękowej Hamiltona, wyrażano w punktach po 7, 14, 30, 60 i 90 dniach terapii.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 3/2004
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii