Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2008, s. 767
Krzysztof Bielecki
Komentarz do prac
Szanowni Państwo!
Kolejny numer „Postępów Nauk Medycznych” zawiera szereg artykułów poświęconych problemom medycyny, a zwłaszcza chirurgii wieku podeszłego. Populacja ludzi powyżej 65 roku życia z poziomu obecnego 12,7% osiągnie 20% ogólnej światowej populacji w roku 2030. Szybko narasta liczba ludzi w wieku powyżej 85 roku życia. Liczba osób w wieku 85 lat lub powyżej wzrośnie 6-krotnie i osiągnie liczbę około 20 milionów w roku 2050. Już obecnie w USA leczenie osób w wieku podeszłym konsumuje około jednej trzeciej budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. Lekarze, a szczególnie chirurdzy muszą przygotować się teoretycznie i praktycznie do opieki medycznej nad ludźmi w podeszłym wieku. W tej grupie chorych dominują takie choroby jak: nowotwory, choroby układu krążenia i oddechowego, następstwa miażdżycy, choroby układu kostno-stawowego, zaćma, urazy, przedziurawienia w obrębie przewodu pokarmowego, demencja starcza, choroby metaboliczne. Upośledzenie odporności związane z wiekiem zwiększa ryzyko zakażeń. Leczenie chirurgiczne chorych w podeszłym wieku jest trudne i kosztowne. Chorzy ci są obciążeni wieloma chorobami. Chirurdzy muszą uczyć się chirurgii wieku podeszłego. Operacje powinny trwać krótko, muszą być małoinwazyjne i bezkrwawe. Po operacji chorzy muszą być szybko rehabilitowani zgodnie z zasadami tzw. fast tract in surgery.
Cele leczenia zachowawczego i chirurgicznego chorych w podeszłym wieku są następujące:
1. przedłużać średni czas przeżycia,
2. zachować godność życia i samozadowolenie z przedłużonego życia,
3. zwiększać niezależność i samodzielność ludzi w podeszłym wieku,
4. przynosić ulgę w cierpieniu, szczególnie eliminując ból, chociaż zwykle nie jest możliwym wyleczenie chorego w wieku podeszłym, ale niezmiernie ważnym jest postępowanie paliatywne poprawiające komfort życia.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2008
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych