Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 11/2008

Spis treści / Contents

Wiek jako czynnik ryzyka leczenia chirurgicznego chorych w podeszłym wieku
Age as a risk factor of surgical treatment in the elderly patients
Krzysztof Bielecki, Anna Kaniewska – s. 708-711
Przedoperacyjna ocena i postępowanie okołooperacyjne u chorych w wieku podeszłym
Preoperative assessment and perioperative management of elderly patients
Emilia Michalik – s. 712-721
Przyczyny ostrego bólu brzucha u chorych w podeszłym wieku
Acute abdominal pain in the elderly
Mirosław Klukowski – s. 722-725
Krwawienie i krwotok do przewodu pokarmowego w wieku podeszłym
Gastrointestinal Bleeding In Elderly
Ewa Kalinowska, Natalia Krześniak – s. 726-732
Choroby trzustki u pacjentów w wieku podeszłym
Pancreas diseases in the elderly
Jerzy Sieklucki, Natalia Krześniak – s. 733-735
Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych u chorych w podeszłym wieku
Management of gallstone disease in the elderly
Ireneusz Kozicki – s. 736-739
Rak jelita grubego u chorych w podeszłym wieku – leczenie chirurgiczne
Colorectal cancer in elderly patients – surgical treatment
Piotr Kamiński – s. 740-745
Choroba uchyłkowa u pacjentów w wieku podeszłym
Diverticular disease in elderly patients
Artur Binda – s. 746-752
Zaburzenia psychiczne u chorych w wieku podeszłym leczonych chirurgicznie
Mental disturbances in elderly after surgery
Tadeusz Parnowski – s. 753-759
Zaparcia u ludzi w wieku podeszłym
Constipation in the Elderly Population
Krzysztof Bielecki, Iwona Trytko – s. 760-766
Komentarz do prac
Krzysztof Bielecki – s. 767
Comment
Krzysztof Bielecki – s. 768
Minimalna encefalopatia u chorych z marskością wątroby – ocena metod diagnostycznych i częstości występowania
Minimal hepatic encephalopathy in patients with liver cirrhosis – prevalence and assessment of diagnostic methods
Andrzej Habior, Ewa Kraszewska, Agata Goś-Zając, Marek Gołębiowski, Joanna Szutkowska-Hoser, Krystyna Niedzielska, Maria Niewiadomska, Martyna Pawluczyk-Dyjecińska – s. 769-778
Atlas technik operacyjnych w proktologii
Kup teraz

„Atlas technik operacyjnych w proktologii” to wyjątkowa pozycja na polskim rynku publikacji medycznych. Jest pierwszą kompleksowo przygotowaną publikacją w tej dziedzinie chirurgii i jako taka kierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Może służyć zarówno jako wyczerpujące opracowanie w dziedzinie chirurgii koloproktologicznej, jak i być czytana fragmentami podczas powtarzania konkretnych zagadnień, ujętych w sposób rzetelny i przejrzysty. Będzie doskonałą bazą wiedzy dla chirurgów, koloproktologów, gastroenterologów, studentów kierunków medycznych oraz wszystkich osób zaangażowanych w operacyjne leczenie proktologiczne. Niezaprzeczalnym atutem „Atlasu technik operacyjnych w proktologii”, obok specjalistycznych tekstów, są bogate ilustracje, obejmujące 290 zdjęć z operacji oraz 67 rycin. Ponadto każdy egzemplarz atlasu został uzupełniony dwiema płytami DVD, zawierającymi 85 filmów z operacji z komentarzem, pozwalających na zapoznanie się z opisanymi technikami w praktyce. Wykorzystanie zarówno bogatego materiału ilustracyjnego, jak i materiału filmowego, uzupełnionego komentarzem, pozwala na przekrojowe zapoznanie się z prezentowaną tematyką i stanowi doskonałą bazę do rozwoju lub poszerzenia wiedzy w dziedzinie technik operacyjnych wykorzystywanych w proktologii. Autorami publikacji są cenieni specjaliści w dziedzinie proktologii – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak, chirurg koloproktolog, założycielka i kierownik Warszawskiego Ośrodka Proktologii w Szpitalu św. Elżbiety w Warszawie oraz prezes Polskiego Klubu Koloproktologii, oraz dr n. med. Przemysław Ciesielski ‒ członek zespołu chirurgów proktologów Szpitala św. Elżbiety w Warszawie i do 2021 roku ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala MBNP w Wołominie. Ryciny przygotował lek. med. Fabian Aleksander Kamiński, lekarz na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala MSWiA oraz w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej USK w Białymstoku.