Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2010, s. 20-23
*Konrad Wroński, Roman Bocian, Aleksander Górski
Skuteczne chirurgiczne leczenie 87-letniego chorego z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej – opis przypadku
SUCCESSFUL SURGICAL TREATMENT OF RUPTURED ABDOMINAL AORTIC ANEURYSM IN A 87-YEAR-OLD MAN – CASE REPORT
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi
Ordynator Oddziału: dr n. med. Jerzy Okraszewski
Summary
The number of patients diagnosed and treated surgically for abdominal aortic aneurysm is growing from year to year. This situation is connected basically with the fact that the society is growing old.
The first effective operation on a ruptured abdominal aortic aneurysm was performed by Gerbode in 1954. The death rate caused by a ruptured abdominal aortic aneurysm in patients over 80 is 92%. Despite such poor statistics each patient suffering from the abdominal aortic aneurysm should be operated on.
In the following article we present a case of an 87-year-old man successfully cured of a ruptured abdominal aortic aneurysm.
WSTĘP
Z roku na rok wzrasta liczba rozpoznawanych i operowanych tętniaków aorty brzusznej. Tętniaki aorty brzusznej najczęściej występują u osób powyżej 65. roku życia (1, 2). Uważa się, że mogą one występować od 2% do 4% osób w wieku do 65. roku życia i u około 9% osób powyżej 75. roku życia (3, 4). Obecność tętniaków aorty brzusznej u osób starszych związana jest bezpośrednio z czasem połowicznego rozpadu elastyny, który wynosi 70 lat. Częstość występowania tętniaków aorty brzusznej u mężczyzn jest od 3 do nawet 9 razy częstsza, niż u kobiet (3-6). Głównymi czynnikami ryzyka wystąpienia tętniaka aorty brzusznej są:
? wiek powyżej 65. roku życia,
? płeć męska,
? palenie tytoniu,
? predyspozycje genetyczne,
? nadciśnienie tętnicze,
? rozedma płuc.
W 1954 roku doktor Gerbode wykonał pierwszą skuteczną operację pękniętego tętniaka aorty brzusznej (7). Od tamtego czasu średnia śmiertelność wśród chorych z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej jest wciąż wysoka i wynosi około 50% (8). Śmiertelność w przypadku pękniętego tętniaka aorty brzusznej u osób powyżej 80. roku życia wynosi około 92% (9-11). Pomimo tak złych danych, każdy chory z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej powinien być poddany zabiegowi operacyjnemu.
OPIS PRZYPADKU
87-letni mężczyzna w stanie ogólnym średnio-ciężkim został przyjęty do Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Mikołaja Pirogowa w Łodzi z powodu silnych dolegliwości bólowych brzucha. W wywiadzie chory z utrwalonym migotaniem przedsionków, po wszczepieniu rozrusznika serca w 2006 roku, po zawale mięśnia sercowego w 2000 roku i z przewlekłą chorobą niedokrwienną serca. Chory nie miał wcześniej rozpoznanego tętniaka aorty brzusznej.
W badaniu przedmiotowym u chorego stwierdzono tętniący guz w nadbrzuszu i śródbrzuszu. Tętno 130/min, ciśnienie 120/60. W badaniach laboratoryjnych wykonanych tuż po przyjęciu do szpitala: hemoglobina 10,1 g/dL; hematokryt 30,8%; mocznik 47 mg/dL; kreatynina 1,3 mg/dL. W wykonanym badaniu angio-TK stwierdzono w lewej okolicy pozaotrzewnowej widoczny krwiak rozpoczynający się od poziomu dolnego bieguna śledziony do rozwidlenia aorty oraz krwiak w miednicy małej po stronie prawej od poziomu tętnicy biodrowej wspólnej prawej wielkości około 60 x 38 mm (ryc. 1 i 2). Wokół wątroby widoczny był płyn w jamie otrzewnowej szerokości do 20 mm (ryc. 3). W odległości około 35 mm poniżej odejścia tętnic nerkowych widoczny był tętniak w przekroju poprzecznym 103 mm ze skrzepliną na ścianie bocznej lewej, przedniej i tylnej szerokości do 20 mm. Tętniak sięgał do rozwidlenia, nie obejmował tętnic biodrowych. Tętnica biodrowa prawa była szerokości 20 mm, natomiast lewa szerokości 16 mm.
Ryc. 1. Obraz angio-TK przedstawiający miejsce pęknięcia tętniaka aorty brzusznej z widocznym krwiakiem w lewej okolicy pozaotrzewnowej.
Ryc. 2. Obraz angio-TK przedstawiający tętniaka aorty brzusznej wraz z widocznym krwiakiem w okolicy pozaotrzewnowej po stronie lewej.
Ryc. 3. Obraz angio-TK z widocznym płynem w jamie otrzewnej – wokół wątroby o szerokości do 20 mm.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2009-11-04
zaakceptowano do druku: 2009-11-17

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr M. Pirogowa w Łodzi
ul. Wólczańska 195, 90-531 Łódź
tel.: +48 (42) 636-76-11
e-mail: konradwronski@poczta.wp.pl

Nowa Medycyna 1/2010
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna