Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2011, s. 115-118
*Sylwia Małgorzata Słotwińska, Marcin Majkowski
Wybielanie zębów a środowisko jamy ustnej
The teeth bleaching and environment of oral cavity
Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Elżbieta Jodkowska
Summary
Studies showed that the products for home tooth whitening reduced the level of cariogenic bacteria in the saliva. In this paper authors describes contemporary knowledge about effects of bleaching on environment of oral cavity, cariogenic microflora, dental feelings and status of tooth hard tissue and caries incidence.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pearson HH: Successful bleaching without secondary discoloration. J Can Dent Assoc 1951; 17: 200-201. 2. Nutting EB, Poe GS: A new combination for bleaching teeth. J Southern Calif Dent Assoc 1963; 31: 289. 3. Nutting EB, Poe GS: Chemical bleaching of discolored endodonticaly treated teeth. Dent Clin North Am 1967; 12: 655-662. 4. Haywood VB, Heymann HO: Nightguard vital bleaching: how safe is it? Quintessence Int 1992; 22: 515-523. 5. Haywood VB: Overview and status of mouthguard bleaching. J Esthet Dent 1991; 3: 157-161. 6. Goldstein FW: New “at home” bleaching technique introduced. Cosmetic Dent GP 1989; 6-7. 7. Albers HF: Home bleaching. ADEPT Report 1991; 2, 9-17. 8. Stanton D: Discoveries. Dentist 1990; April, 47. 9. Gerlach RW: A randomized clinical trial comparing a novel 5,3% hydrogen peroxide whitening strip to 10%, 15% and 20% carbamide peroxide tray-based bleaching systems. Compend Contin Dent Educ 2000; 21: 16-21. 10. Małkiewicz K: Analiza spektralna zmian koloru zębów zachodzących pod wpływem ich wybielania preparatem Viva Style. Stomatol Współcz 2002; 9: 14-19. 11. Haywood VB: Historia, bezpieczeństwo i skuteczność współczesnych metod wybielania zębów. Zastosowanie metody nocnego wybielania żywych zębów z użyciem łyżki indywidualnej. Quintessence 1993; 2: 121-137. 12. Haywood VB: Nightguard vital bleaching: current information and research. Esthet Dent Update 1990; 1: 7-12. 13. Albers H: Lightening natural teeth. Adept Report 1991; 2: 1-23. 14. Simon RH, Scoggin DH, Patterson D: Hydrogen peroxide cause the fatal injury to human fibroblasts exposed to oxygen radicals. J Biol Chem 1981; 256: 71-81. 15. Anbar M, Neta PA: Compilation of specific biomolecular rate contains for the reactions of hydrated electrons higher atoms and hydroxyl radicals with inorganic compounds in aqueous solution. J Appl Rad Isotopes 1967; 18: 495-523. 16. Ziegler-Skylkakis K, Andrea U: Mutagenicity of hydrogen peroxide in V79 Chinese hamster cells. Mutat Res 1987; 192: 65-67. 17. Kensese SM, Smith LL: Hydrogen peroxide mutagenicity towards Salmonella Typhimurium. Teratogenesis Carcinog Mutagen 1989; 9: 211-218. 18. Abu-Shakra A, Zeiger E: Effects of salmonella genotypes and testing protocols on H2O2 – induced mutation. Mutagenesis 1990; 5: 469-473. 19. Dorman HL, Bishop JG: Production of experimental edema in dog tongue with dilute hydrogen peroxide. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1970; 29: 38-43. 20. Weitzman SA, Wetberg AB, Stossel TP et al.: Effect of hydrogen peroxide on oral carcinogenesis in hamsters. J Periodontol 1986; 57: 685-688. 21. Klein-Szanto AJP, Slaga TJ: Effects of peroxides on rodent skin: epidermal hyperplasia and tumor promotion. J Invest Dermatol 1982; 79: 30-34. 22. Ito A, Watanabe H, Naito M et al.: Correlation between induction of duodenal tumor by hydrogen peroxide and catalase activity in mice. Gann 1984; 75. 23. Woolverton CJ, Haywood VB, Heymann HO: Toxicity of two carbamide peroxide products used in nightguard vital bleaching. Am J Dent 1993; 6: 310-314. 24. McNally JJ: Clinical Aspects of topical application of dilute hydrogen peroxide solutions. CLAO J 1990; 16: 46-52. 25. Cooper J: Penetration of pulp chamber by carbamide peroxide bleaching agents. J Endo 1992; 18: 315-317. 26. Leonard RH Jr.: Efficacy, longevity, side effects, and patient perceptions of nightguard vital bleaching. Compend Contin Educ Dent 1998; 19: 766-770. 27. Zakrzewski J, Tymczyna B: Wpływ wybielania zębów preparatem 10% nadtlenku mocznika na tkanki jamy ustnej – praca oryginalna. Dent Med Probl 2002; 39, 1: 85-88. 28. Dahl JE: Tooth Bleaching – a critical Review of the Biological Aspects. Crit Rev Oral Biol Med 2003; 14, 292-304. 29. Croll TP: Enamel microabrasion: the technique. Quintessence Int 1989; 20: 395-400. 30. Croll TP: Enamel microabrasion for removal of superficial discoloration. J Esthet Dent 1989; 1: 14-20. 31. Croll TP: Enamel microabrasion for removal of superficial dysmineralization and decalcification defects. J Am Dent Asoc1 1990; 120, 411-415. 32. Friedman S, Rostein I, Libfeld H et al.: Incidence of external root resorption and esthetic results in 58 bleaching pulpless teeth. Dental Traumatol 1988; 4: 23-26. 33. Tam L: The safety of home bleaching techniques. J Can Dent Assoc 1999; 65: 453-455. 34. Lisiecka K, Petrasz M: Najczęstsze powikłania miejscowe związane z wybielaniem zębów z użyciem łyżki indywidualnej. Mag Stomatol 2002; 12: 38-40. 35. Lyons P: Tooth-bleaching scam. Good Morning America, transcript No. 1044, 14, 1990. 36. Berry J: FDA says whiteners are drugs. ADA news 1991; 22, 1, 6, 7. 37. Cubbon T, Ore D: Hard tissue and home tooth whitners. CDS Review 1991; 85: 32-35. 38. Petrasz M, Lisiecka K: Wpływ nadtlenku karbamidu na powierzchnię szkliwa ludzkiego – badania w skaningowym mikroskopie elektronowym – doniesienie wstępne. Czas Stomatol 2005; 58: 176-181. 39. Bitter NC: A scanning electron microscope study of the long-term effect of bleaching agents on the enamel surface in vivo. Gen Dent 1998; 46: 84-88. 40. Ernst CP, Marroquin BB, Willershaunsen-Zonnchen B: Effects of hydrogen peroxide- containing agents on the morphology of human enamel. Quintessence Int 1996; 27: 53-60. 41. Shannon H, Spencer P, Gross K, Tira D: Characterization of enamel exposed to 10% carbamide peroxide bleaching agents. Quintessence Int 1993; 24: 39-44. 42. Lisiecka K, Petrasz M, Chmiel J, Szych Z: Zmiana mikrotwardości szkliwa zębów stałych po zastosowaniu preparatów wybielających zawierających nadtlenek karbamidu o stężeniach 10, 20 i 35 proc. Czas Stomatol 2002; 55: 340-346. 43. Oltu U, Gurgan S: Effect of three concentrations of carbamide peroxide on the structure of enamel. J Oral Rehab 2000; 27: 332-340. 44. Lewinstein I, Hirschfeld Z, Stabholz A, Rotstein I: Effect of hydrogen peroxide and sodium perborate on the microhardness of human enamel and dentin. J Endod 1994; 20: 61-63. 45. Turkun M, Sevgican F, Pehilvan Y, Aktener BO: Effect of 10% carbamide peroxide on het enamel surface morphology: a scanning electron microscopic study. J Esthet Restor Dent 2002; 14: 238-244. 46. Josey AI, Meyers IA, Romaniuk K: The effect of vital bleaching technique on enamel surface morphology and the bonding of composite resin to enamel. J Oral Rehab 1996; 23: 244-250. 47. Basting RT, Rodrigues Jr., Serra MC: The effect of 10% carbamide peroxide bleaching material on microhardness of sound demineralized enamel and dentin in situ. Operative Dentistry 2001; 26: 531-539. 48. Kwiatkowska A, Mielczarek A: Miejscowe skutki uboczne stosowania nadtlenku wodoru jako głównego, aktywnego składnika środków do wybielania zębów z żywą miazgą. Stomatol Współcz 2005; 12: 23-30. 49. Wiśniewski P, Mielczarek A, Strużycka I: Ocena efektów wybielania zębów z zastosowaniem pasków Whitestrips w populacji polskiej. Stomatol Współcz 2003; 10: 20-24. 50. White DJ, Kozak KM, Zoladz JR et al.: Effect of tooth whitening gels on enamel and dentin ultrastructure – confocal laser scanning microscopy study. Comp Contin Educat Dent 2000; 21: 29-34. 51. Lopes GC, Bonissoni L, Baratieri LN, Monteiro S Jr.: Effect of bleaching agents on the hardness and morphology of enamel. J Esthet Restor Dent 2002; 14: 24-30. 52. Ralph H, Leonard JR, Glenn E, Garland DS: Nightguard Vital Bleaching and Its Effect in enamel Surface Morphology. J Esthet Restor Dent 2001; 13: 132-139. 53. Gurgan S, Bolay S, Alacam R: In vitro of bacteria to bleached or unbleached enamel surfaces. J Oral Rehab 1997; 24: 624-627. 54. Hosoya N, Honda K, Iino F, Arai T: Changes in enamel surface roughness and adhesion of streptococcus mutans to enamel after vital bleaching. J Dent 2003; 31: 543-548. 55. Heling I, Parson A, Rotstein I: Effect of bleaching agents on dentin permeability to streptococcus faecalis. J Endod 1995; 21: 540-542. 56. Hunsaker KJ, Christensen GJ, Christensen RP: Tooth bleaching chemicals- influence on teeth and restorations. J Dent Res 1990; 69: 303. 57. Friend GW, Jones JE, Wamble SH: Carbamide peroxide tooth bleaching : changes to composite resins after prolonged exposure. J Dent Res 1991; 70: 570. 58. Monaghan P, Lee E, Lautenschlager EP: At home vital bleaching effects on composite resins color. J Dent Res 1991; 70: 570. 59. Kao EC, Peng P, Johnston WM: Color changes of teeth and restorative materials exposed to bleaching. J Dent Res 1991; 70: 570. 60. Tenaglia CA, Yaman P, Razzoog ME: Effects of vital tooth bleaching agents on enamel and composite. J Dent Res 1991; 70: 475. 61. Robinson FG, Haywood VB, Myers M: Effect of 10 percent carbamide peroxide on color of provisional restoration materials. J Am Dent Assoc 1997; 128: 727-731. 62. Josey AL, Mayers IA, Romaniuk K, Symons AL: The effect of a vital bleaching technique on enamel surface morphology and the bonding of composite resin to enamel. J Oral Rehab 1996; 23: 244-250. 63. Dishmann MV, Covey DA, Baughan LW: The effects of peroxide bleaching on composite to enamel bond strength. Dent Mater 1994; 10: 33-36. 64. Boughan LW, Covey DA, Dishman MV: The effects of peroxide bleaching on composite to enamel bond strenght. Dent Matter 1994; 10: 33-36. 65. McGuckin RS, Thurmond BA, Osovitz S: In vitro enamel shear bond strengths following vital bleaching. J Dent Res 1991; 71: 377. 66. Titley KC, Torneck CD, Ruse ND: The effect of carbamide- peroxide gel on the shear bond strength of a microfil resin to bovine enamel. J Endod 1992; 71: 20-24. 67. Cvitko E, Denehy GE, Swift EJ: Bond strength of composite resin to enamel bleached with carbamide peroxide. J Esthet Dent 1991; 13: 100-102. 68. Arwaz JR, Mor C, Rotstain I: Changes In surface levels of mercury, silver, tin, and copper of dental amalgam treated with carbamide peroxide and hydrogen peroxide in vitro. Oral Surg, Oral Med, Oral Path, Oral Radiol, and Endodontol 1997; 83: 506-509. 69. Steinberg D, Mor C, Dogan H et al.: Effect salivary biofilm on the adherence of oral bacteria to bleached and non-bleached restorative material. Dent Mater 1999; 15: 14-20. 70. Satou J, Fukunaga A, Satou N: Streptococcal adherence on various restorative materials. J Dent Res 1988; 67: 588-591. 71. Yamato K, Noda H, Kimura K: Adherence of oral streptococci to composite resin restorative materials. J Dent 1989; 17: 225-229. 72. Satou J, Fukunaga A, Morikawa A, Matsumae N: Streptococcal adherence to uncoated and saliva – coated restoratives. J Oral Rehab 1991; 18: 421-429. 73. Shahal Y, Steinberg D, Bronshteyn M et al.: In vitro bacterial adherence onto pellicle-coated esthetic restorative materials. J Oral Rehab 1998; 25: 52-58. 74. Titley KC, Torneck CD, Smith DC et al.: Scanning electron microscopy observations on the penetration and structure of resin tags in bleached and unbleached bovine enamel. J Endod 1991; 17: 72-75. 75. Suljak JP, Reid D, Wood SM, McConnell RJ: Bacterial adhesion to dental amalgam and three resin composites. J Dent 1995; 23: 171-176. 76. Dogan H, Mor C, Rotstain I, Strinberg D: Bacteria adherence to bleached surfaces of composite resin in vitro. Oral Surg, Oral Med, Oral Pathol Oral Radiol, and Endodontol 1998; 86: 582-6. 77. Bentley CD, Leonard RH, Crawford JJ: Effect of whitening agents containing carbamide peroxide on cariogenic bacteria. J Esth Dent 2000; 12: 33-37. 78. Gurgan S, Bolay S, Alacam R: Antibacterial activity of 10% carbamide peroxide bleaching agents. J Endo 1996; 22: 356-357. 79. Kraigher A, Van der Veen MH, Potocnik I: Caries Occurrence in Rats after Bleaching with 10% Carbamide Peroxide in vivo. Caries Res 2006; 40: 77-80. 80. Alves EA, Alves FK, Campos Ede J, Mathias P: Susceptibility to caries like lesions after dental bleaching with different techniques. Quintessence Int 2007; 38: 404-409. 81. Menezes M, Turssi CP: Susceptibility of bleached enamel and root dentin to artificially formed caries-like lesions. Am J Dent 2007; 20: 105-109. 82. Pfarrer AM, White DJ, Featherstone JD: Anticaries profile qualification of an improved whitening dentifrice. J Clinic Dent 2001; 12: 30-33. 83. Knuuttila ML, Tenovuo J: The antibacterial action of the various components of the lactoperoxidase system on a cariogenic stain of Streptococcus mutans. J Dent Res 1977; 56: 1603-1607. 84. Kobierska-Brzoza J: Stan jamy ustnej i wybrane składniki śliny u dzieci chorych na astmę oskrzelową. Dent Med Prob 2004; 41: 735-741. 85. Kaczmarek U: Aktywność peroksydazy w ślinie i osadzie ślinowym a podatność na próchnicę zębów. Czas Stomatol 2000; 53: 615-622. 86. Chwang AK, Pera KA, Smith KW, Thomas EL: Inhibition of Streptococcus mutans by the lactoperoxidase antimicrobial system, Infect Immun 1983; 39: 767-778. 87. Adamson M, Carlsson J: Lactoperoxidase and thiocyanate protect bacteria from hydrogen peroxide. Infect Immun 1982; 35: 20-24. 88. Carlsson J, Iwami Y, Yamada T: Hydrogen peroxide excretion by oral streptococci and effect of lactoperoxidase-thiocyanate-hydrogen. Infect Immun 1983; 40 (1): 70-80. 89. Firestone AR, Muhlemann HR, Schmid R: Effects of topical hydrogen peroxide on caries incidence and bacterial agglomerate formation in rats. J Dent Res 1980; 59: 1173. 90. Calzi ML, Higuchi M, Kamio Y et al.: Streptococcus mutans H2O2-forming NADH oxidaase is an alkyl hydroperoxide reductase protein. Free Radical Biol Med 2000; 28: 108-120. 91. Higuchi M, Kamio Y, Poole LB, Yamamoto Y: Role of the dpr product in oxygen tolerance in Streptococcus mutans. J Bacteriol 2000; 182: 3740-3747. 92. Kirsch AM, Marquis RE, Phan TN: Selective sensitization of bacteria to peroxide damage associated with fluoride inhibition of catalase and pseudocatalase. Oral Microbiol Immunolo 2001; 16: 28-33. 93. Ito A, Kudo S, Nakajima H et al.: The screening of hydrogen peroxide – producing lactic acid bacteria and their application to inactivating psychrotophic food-borne patogens. Curr Microbiol 2003; 47: 231-236. 94. Chang IS, Kim BH, Shin PK: Use of sulfite and hydrogen peroxide to control bacterial contamination in ethanol fermentation. App Environ Microbiol 1997; 63: 1-6. 95. Powell LV, Bales DJ: Tooth bleaching: its effect on oral tissues. J Am Dent Assoc 1991; 122: 50-54. 96. Curtis JW, Dickinson GL, Downey MC et al.: Assessing the effects of 10 percent carbamide peroxide on oral soft tissues. J Am Dent Assoc 1996; 127: 1218-1223. 97. Christensen GJ: To bleach or not to bleach? J Am Dent Assoc 1991; 122: 64-65. 98. Majkowski M, Słotwińska SM: Wpływ preparatów do domowego wybielania zębów na poziom bakterii próchnicotwórczych – doniesienie wstępne. Magazyn Stomatologiczny 2005; 12 (167): 30-32. 99. Majkowski M, Słotwińska SM: Wybielanie domowe zębów a poziom bakterii próchnicotwórczych – obserwacje roczne. Magazyn Stomatologiczny 2007; 3 (181): 78-80. 100. Słotwińska SM, Majkowski M: Wybielanie zębów a drobnoustroje próchnicotwórcze. Asystentka i Higienistka stomatologiczna 2008; 3 (11): 12-14.
otrzymano: 2011-03-20
zaakceptowano do druku: 2011-08-16

Adres do korespondencji:
*Sylwia Małgorzata Słotwińska
Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: (22) 502 20 32, 502 20 26
fax: (22) 502 20 38
e-mail: sylwia_slotwinska@yahoo.com

Nowa Stomatologia 3/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia