Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 3/2011, s. 139-142
Maria Szpringer-Nodzak, Lucyna Augustyniak, Jadwiga Janicha, Dorota Olczak-Kowalczyk
Zarys dziejów pierwszej w kraju uniwersyteckiej stomatologii dziecięcej Akademii Medycznej w Warszawie.
Część I
Zakład Stomatologii Dziecięcej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Streszczenie
Przedstawiono historię Zakładu Stomatologii Dziecięcej od momentu powstania w 1951 r. do chwili obecnej. Pierwszym kierownikiem i założycielem Zakładu był profesor dr hab. med. Janusz Krzywicki, następnie kierowała Zakładem dr Jadwiga Polakowa a od 1953 roku doc. dr hab. med. Katarzyna Grodzka. Kolejnymi kierownikami byli prof. dr hab. med. Maria Szpringer-Nodzak, dr med. Aleksander Remiszewski i obecnie dr hab. med. Dorota Olczak-Kowalczyk. Zawarto informacje o pracownikach Zakładu i opisano działalność usługową placówki. W kolejnych pracach będzie przedstawiona praca naukowa, dydaktyka, habilitacje, prace doktorskie i wydawnictwa Zakładu.Stomatologia dziecięca jako dyscyplina akademicka powstała jako pierwsza w kraju w 1951 roku przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Warszawie pod nazwą Poliklinika Stomatologiczna dla Dzieci, staraniem profesora Janusza Krzywickiego, który od początku jej istnienia do 1970 roku był kierownikiem tej placówki.
Profesor dr hab. Janusz Krzywicki – założyciel i pierwszy kierownik Zakładu Stomatologii Dziecięcej
Kolejne placówki stomatologii dziecięcej, jako dyscypliny akademickie powstawały w poszczególnych uczelniach stopniowo:
– po 11 latach, w 1962 roku, została utworzona druga jednostka stomatologii dziecięcej w Akademii Metodycznej w Łodzi,
– w 1963 roku w AM w Krakowie,
– w 1968 roku w AM w Poznaniu,
– w 1972 roku w AM w Białymstoku,
– w 1973 roku w AM w Gdańsku,
– w 1978 roku w AM w Zabrzu,
– w 1981 roku w AM w Lublinie,
– w 1991 roku w AM w Szczecinie,
– w 1993 roku w AM we Wrocławiu.
Zadaniem tej pierwszej i jedynej placówki w kraju – Polikliniki Stomatologicznej dla Dzieci w Warszawie przy ul. Miodowej 18 – była nie tylko praca usługowa świadczona małym pacjentom, lecz również opracowanie programu nauczania tego nowego przedmiotu dla studentów stomatologii. Na personelu zatrudnionym w tej placówce spoczywał również obowiązek wypracowania nowoczesnych metod leczniczych, gdyż stomatologia dziecięca jako dziedzina stomatologii dotychczas nie istniała. Trzeba pamiętać, że w tym okresie brak było dostępu do klinik stomatologii dziecięcej za granicą. Brak było również łatwego dostępu do piśmiennictwa z ośrodków naukowych o światowym standardzie. Dlatego pierwsze lata pracy zawodowej były poświęcone zmaganiom z rzeczywistością, czyli z leczeniem uzębienia małych pacjentów i wypracowaniem odpowiednich metod postępowania.
Warunki lokalowe i sprzętowe utworzonej Polikliniki Stomatologicznej dla Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie były bardzo skromne, co wynikało głównie z ogromnego zniszczenia miasta w czasie Powstania Warszawskiego. Placówka posiadała dwa stanowiska pracy w gabinecie zabiegów zachowawczych, jedno stanowisko pracy w gabinecie zabiegów chirurgicznych, jedno stanowisko pracy w gabinecie ortodontycznym oraz pracownię ortodontyczną.
Mimo tak skromnych warunków lokalowych i sprzętowych w Poliklinice Stomatologicznej dla Dzieci, lekarze nieśli pomoc najmłodszym pacjentom pozbawionym wówczas opieki stomatologicznej, a kompleksową opieką zostały objęte dzieci z czterech warszawskich przedszkoli usytuowanych w pobliżu Zakładu. Stanowiły one doskonałą bazę pacjentów zdyscyplinowanych dla studentów stomatologii na zajęciach klinicznych. Niejednokrotnie trafiali też do Polikliniki mali pacjenci z bardzo odległych okolic kraju, obciążeni różnymi rzadko występującymi zespołami chorobowymi uwarunkowanymi genetycznie oraz pacjenci z pourazowymi uszkodzeniami zębów, co później znajdowało wyraz w opisach ciekawych przypadków w Czasopiśmie Stomatologicznym lub w ukazujących się sukcesywnie kolejnych wydaniach podręcznika „Stomatologia Wieku Rozwojowego” (1987, 1993, 1999, 2003).
W pierwszym okresie działalności Polikliniki Stomatologicznej dla Dzieci personel lekarski zatrudniony na etacie Akademii Medycznej przedstawiał się następująco: lek. dent. Krystyna Czarnocka, Anna Dobrzańska, Maria Szpringer, Eugenia Szymańska-Jachimczak, a na etacie Państwowego Szpitala Klinicznego: lek. dent.: Lucyna Augustyniak, Danuta Galińska, Zdzisława Gutkowska, Irena Malanowska, Krystyna Nitecka i Wiesława Wiraszko oraz lek. ortodonta Maria Chojecka, technik ortodontyczny, 5 pomocy dentystycznych i jedna woźna.
W pierwszych dwóch latach, na zlecenie profesora Janusza Krzywickiego lekarze pracowali pod bezpośrednią opieką dr Jadwigi Polakowskiej, a od 1953 roku dr Katarzyny Grodzkiej. Należy podkreślić, że powstające później jednostki Stomatologii Dziecięcej w poszczególnych Akademiach Medycznych posiadały znacznie korzystniejsze warunki lokalowe i wyposażenie w nowoczesny sprzęt, a więc warunki do prowadzenia dydaktyki były bardziej sprzyjające niż w naszej placówce. Tymczasem w Poliklinice Stomatologicznej dla Dzieci w Warszawie przez wiele lat nie polepszały się warunki lokalowe, jednak mimo to przybyły nowe stanowiska pracy.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Adres do korespondencji:
*Jadwiga Janicha
Zakład Stomatologii Dziecięcej IS WUM
ul. Miodowa 18,02-647 Warszawa
tel.: (22) 502 20 31
e-mail: pedodoncja@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 3/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia