Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 9/2011, s. 718-723
*Regina Wierzejska1, Mirosław Jarosz1, Jerzy Stelmachów2, Włodzimierz Sawicki2, Magdalena Siuba1
Gestational weight gain by pre-pregnancy BMI
Przyrost masy ciała kobiet ciężarnych w zależności od wartości BMI w okresie przedkoncepcyjnym
1National Food and Nutrition Institute in Warsaw, Department of Nutrition and Dietetics the Clinic of metabolic Diseases and Gastroenterology of hts: prof. Mirosław Jarosz, Ph.D., M.D.
2Clinic of Obstetrics, Gynaecology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw
Head: prof. Jerzy Stelmachów, Ph.D., M.D.
Streszczenie
Wstęp. Odpowiedni przyrost masy ciała kobiet ciężarnych jest czynnikiem wpływającym na prawidłowy przebieg ciąży i stan zdrowia noworodka. Oprócz narastającego problemu nadwagi i otyłości wśród kobiet w wieku rozrodczym dodatkowo niepokoi fakt nadmiernego przyrostu masy ciała w okresie ciąży.
Cel pracy. Celem badania była ocena przyrostu masy ciała kobiet ciężarnych w zależności od wartości BMI (body mass index) w okresie przed zajściem w ciążę.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 471 kobiet rodzących w Katedrze i Klinice Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kryteria przyrostu masy ciała ciężarnych przyjęto według zaleceń Institute of Medicine of the National Academy of Sciences. Dane do badań zostały zebrane metodą ankiety bezpośredniej, uzupełnione o dane z dokumentacji szpitalnej.
Wyniki. Wykazano, iż najwięcej pacjentek (48%) osiągnęło w okresie ciąży przyrost masy ciała powyżej rekomendowanych wartości, 37,8% przyrost prawidłowy, a 14,2% pacjentek uzyskało przyrost masy ciała niższy od zaleceń. Stwierdzono istotną statystycznie zależność (p < 0,01) między BMI kobiet przed zajściem w ciążę a przyrostem masy ciała podczas ciąży. Nadmierny przyrost masy ciała w okresie ciąży w największym stopniu dotyczył kobiet z nadwagą i otyłością przed zajściem w ciążę (60,5%).
Wnioski. Wraz ze wzrostem BMI w okresie przedkoncepcyjnym rośnie odsetek kobiet o nadmiernym przyroście masy ciała podczas ciąży, a maleje odsetek kobiet o przyroście niespełniającym zaleceń.
Summary
Introduction. Appropriate gestational weight gain is necessary for good pregnancy outcomes. Apart from the increasing problem of overweight and obesity among women of reproductive age, excessive maternal weight gain during pregnancy is an additional alarming problem.
Aim. The aim of the study was to assess gestational weight gain depending on pre-pregnancy BMI (Body Mass Index).
Material and methods. This study was covered among 471 women giving birth at the Department and Clinic of Obstetrics, Gynaecology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw. The gestational weight gain criteria were adopted according to recommendations of the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (USA). The data for this study was collected using a survey questionnaire, supplemented with data from patients’ records.
Results. The study showed that most women (48%) achieved gestational weight gain above the recommended values; 37.8% of them reached the recommended weight gain during pregnancy, and gestational weight gain below recommendations occurred among 14.2% women. A statistically significant correlation (p < 0.01) between the BMI of women before pregnancy and the weight gain during pregnancy was observed. Excessive weight gain during pregnancy to a large extent concerned women with overweight and obesity before pregnancy (60.5%).
Conclusions. Together with increasing pre-pregnancy BMI, the percentage of women with gestational weight gain above the recommended values rises, and the percentage of women with gestational weight gain below the recommended values diminishes.Introduction
The body weight of women before pregnancy and its correct increase during the pregnancy are important factors for an optimum development of the fetus and successful outcome of the pregnancy. Both the women who were too thin before becoming pregnant and those with excessive body weight are classified as pregnant women with an increased pregnancy risk (1-4). Low body weight is connected with increased risk of low birth weight and premature birth (5-7). Overweight and obesity before the pregnancy increase the probability of pregnancy-induced hypertension, pre-eclampsia condition, gestational diabetes, cesarean delivery, as well as macrosomy and lower Apgar scores of the newborns (3, 8-14). Children of mothers with excessive body weights are burdened with the risk of becoming overweight already in the first year of their lives (8, 15, 16).
Apart from pre-pregnancy body weight, an equally important factor is the appropriate weight gain during pregnancy. This gain is considered as the best measure of the correct nutrition of a pregnant woman (15, 17). In the US, where the number of pregnant women with obesity established during the first obstetrical consultation is dramatically increasing, the experts stress that the body weight gain during pregnancy should be dependent on the body weight in the period before the pregnancy (8, 11, 18-22). The recommendations regarding gestational weight gain elaborated by the Institute of Medicine in the US are closely related to the women’s BMI before the pregnancy. The above recommendations were updated in 2009 by introducing, among others, an upper limit on the body weight gain for women who were obese before the pregnancy. However, as emphasized by experts, due to the lack of sufficient scientific data, the recommendations do not include yet the body weight gain in the various degrees of obesity (tab. 1) (23, 24). The recommended body weight gain decreases with increasing pre-pregnancy BMI of the women. The strictest values apply to women with obesity. The experts are of the opinion that energetic stocks of obese women ensure correct development of the fetus, and there is no need to increase them during the pregnancy (4). Hence the gestational weight gain among this group of women should cover mainly the mass of the fetus body, the placenta and the amniotic liquid (16, 20-21).

Table 1. Recommendations of the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (USA) concerning gestational weight gain.
Pre-pregnancy BMI [kg/m2]Nutrition statusRecommended gestational weight gain [kg]
< 18.5Underweight12.5-18.0
18.5-24.9Correct body weight11.5-16.0
25.0-29.9Overweight7.0-11.5
≥ 30.0Obesity5.0-9.0
A separate problem connected with excessive weight gain during pregnancy are difficulties in returning to the original body weight after birth, and development of future obesity (8, 14, 18, 21, 22, 25).
Aim of the study
The aim of the study was to assess the gestational weight gain compared to the body weight of the women before pregnancy, and its impact on the course of pregnancy.
Material and methods
The study was carried out among 511 pregnant women who had reported for birth at the Department Clinic of Obstetrics, Gynaecology and Oncology, 2nd Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, in the period from April 2005 until March 2007. The data on the patients’ characteristics, their health status before pregnancy, body weight gain during pregnancy and pregnancy course were collected using a survey questionnaire. The data on pregnancy duration and type of birth, as well as newborns’ data, was collected from the hospital documentation. The analysis of results excluded women in multiple pregnancies, women with premature births, women who had suffered from diabetes before pregnancy, women with hypertension diagnosed before pregnancy, and women with anemia before pregnancy. Eventually, the study covered 471 patients aged 16-48. Pre-pregnancy body weights of women and gestational weight gains were determined according to American criteria, elaborated by the Institute of Medicine of the National Academy of Sciences (tab. 1) (23). The body weight gain during pregnancy represented the difference between the body weight of a woman before the pregnancy (body weight declared by the women) and the body weight measured during the last medical consultation, which was adopted as the body weight around birth. Due to the survey-based character of the study, the pre-pregnancy body weights of the patients and the body weight gains during pregnancy were determined with the accuracy up to full kilograms. Because of the small number of obese women, for the purpose of analyzing the results, they were joined together in one group, including women with excessive body weight (BMI ≥ 25). The recommendations concerning body weight gain adopted for the women in this group were the same as for overweight women. The statistical analysis of the results was carried out using the χ2 test. The results recognized as statistically significant were those with p < 0.05.

Results

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Cnattingius S, Bergstrom R, Lipworth L et al.: Prepregnancy weight and the risk of adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 1998; 338: 147-152.
2. Krasnodebski J, Krysta A, Baliś M: Cięcie cesarskie u ciężarnej z nadwagą. Ginekol Prakt 2005; 84: 3-31.
3. Szymańska M, Suchońska B, Wielgoś M et al.: Ciąża i poród u pacjentek z nadmierną masą ciała. Ginekol Pol 2003; 74: 446-50.
4. Weiss J, Malone F: Ciąża u otyłych kobiet. Ginekol Dypl 2002; 4: 12-9.
5. Omanwa K, Zimmer M, Tlolka J et al.: Niski BMI przed zajściem w ciążę: czy jest czynnikiem ryzyka porodów przedwczesnych i niskiej masy urodzeniowej noworodków. Ginekol Pol 2006; 77: 618-22.
6. Szostak-Węgierek D, Szamotulska K, Szponar L: Wpływ stanu odżywienia matki na masę ciała noworodka. Ginekol Pol 2004; 75: 692-7.
7. Frederick IO, Williams MA, Sales AE et al.: Pre-Pregnancy Body Mass Index, Gestational Weight Gain and Other Maternal Characteristics in Relation to Infant Birth Weight. Maternal Child Health J 2008; 12 (5): 557-67.
8. Galtier-Dereure F, Boegner C, Bringer J: Obesity and pregnancy: complications and cost. Am J Clin Nutr 2000; 71: 1242-8.
9. Hosseini M, Nastaran J: Relationship between pregnancy outcome and maternal BMI and weight gain. Intern Congress Series 2004; 1271: 380-3.
10. Perlow J, Morgan MA, Montgomery W: Perinatal outcome in pregnancy complicated by massie obesity. Am J Obstet Gynecol 1992; 167: 958-62
11. Reece A: Perspectives on obesity, pregnancy and birth outcomes in the United States: The scope of the problem. Am J Obstet Gynecol 2008; 198: 23-7.
12. Robinson HE, O’Connell CM, Joseph KS et al.: Maternal outcomes in pregnancies complicated by obesity. Obstet Gynecol 2005; 106: 1357-64.
13. Szostak-Węgierek D: Znaczenie prawidłowego żywienia się kobiety podczas ciąży. [In:] Szostak-Węgierek D, Cichocka A. (red.) Żywienie kobiet w ciąży. Warszawa, PZWL 2005; 9-10.
14. Zdziennicki A: Nadwaga i otyłość jako czynnik zagrożenia w perinatologii. Ginekol Pol 2001; 72: 1194-6.
15. Szostak-Węgierek D: Zasady odżywiania u ciężarnych. Forum Profilaktyki 2008; 1 (10): 6-7.
16. Ludwig DS, Currie J: The association between pregnancy weight gain and birthweight: a within- family comparison. Lancet 2010; 376: 984-90.
17. Kanadys W: Przyrost masy ciała w ciąży. Relacja z przedciążową masą ciała. Ginekol Pol 2000; 71: 680-3.
18. Abrams B, Altman S, Pickett K: Pregnancy weight gain: still controversial. Am J Clin Nutr 2000; 71: 1233-41.
19. Abrams B, Selvin S: Maternal weight gain pattern and birth weight. Obstet Gynecol 1995; 86: 163-9.
20. Cogswell M, Serdula M, Hungerford D et al.: Gestational weight gain among average – weight and overweight women – What is excessive? Am J Obstet Gynecol 1995; 172: 705-12.
21. Feig D, Naylor D: Eating for two: are guidelines for weight gain during pregnancy too liberal? Lancet 1998; 351: 1054-5.
22. Olson C, Strawderman M, Reed R: Efficacy of an intervention to prevent excessive gestational weight gain. Am J Obstet Gynecol 2004; 191: 530-6.
23. Institute of Medicine and National Research Council. Weight Gain During Pregnancy. Reexamining the Guidelines. National Research Council 2009, www.nap.edu/catalog/12584.html
24. Bodnar LM, Siega-Riz AM, Simhan HN et al.: Severe obesity, gestational weight gain and adverse birth outcomes. Am J Clin Nutr 2010; 91: 1642-8
25. Guelinckx I, Devlieger R, Beckers K et al.: Maternal obesity: pregnancy complications, gestational weight gain and nutrition. Obes Rev 2008; 9: 140-50.
26. Carmichael S, Abrams B, Selvin S: The pattern of maternal weight gain in women with good pregnancy outcomes. Am J Public Heath 1997; 87: 1984-8.
27. Park S, Sappenfield WM, Bish C et al.: Assessment of the Institute of Medicine Recommendations for Weight Gain During Pregnancy: Florida, 2004-2007 Matern Child Health J 2011; 15: 289-301
28. Kaim I, Sochacka-Tatara E, Pac A et al.: Stan odżywienia kobiet ciężarnych a cechy rozwoju somatycznego noworodków. Przegl Lek 2009; 66 (4): 176-80.
29. Berner-Trąbska M, Kowalska-Koprek U, Karowicz-Bilinska A et al.: Wpływ nadwagi lub otyłości u ciężarnych na przebieg ciąży i okresu okołoporodowego z uwzględnieniem stanu urodzeniowego noworodka w oparciu o materiał kliniczny. Ginekol Pol 2009; 80: 845-50.
30. Janczewska E, Bomba D, Wiczyńska A et al.: Badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania cukrzycy ciężarnych na materiale I i II Kliniki Położnictwa i Ginekologii Akademii Medycznej w Warszawie. Ginekol Pol 1999; 70: 1635-41.
31. Wójcikowski C, Lech M, Chęćka Z et al.: Wczesne rozpoznawanie cukrzycy ciążowej w populacyjnych badaniach przesiewowych. Ginekol Pol 1997; 68; 297-30.
32. Kanadys W: Masa ciała przed ciążą, ciążowy przyrost masy a urodzeniowa masa ciała. Ginekol Pol 1998; 69: 1223-7.
33. Seremak-Mrozikiewicz A, Drews K, Nowocień G et al.: Otyłość ciężarnych jako problem w położnictwie. Ginekol Pol 2007; 78: 234-8.
34. Wiczyńska A, Janczewska E, Bomba D et al.: Wpływ wybranych czynników na masę urodzeniową noworodków matek z cukrzycą ciężarnych. Ginekol Pol 1999; 70; 679-87.
otrzymano: 2011-07-12
zaakceptowano do druku: 2011-08-10

Adres do korespondencji:
*Regina Wierzejska
Instytut Żywności i Żywienia
ul. Powsińska 61/63, 02-903 Warszawa
tel.: (22) 550-97-47, 550-98-91
e-mail: rwierzejska@izz.waw.pl

Postępy Nauk Medycznych 9/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych