Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2011, s. 981
Prof. dr hab. Barbara Czarnocka
Komentarz do prac
Słowa kluczowe: komentarz.
Niniejszy zeszyt „Postępów Nauk Medycznych” przygotowali pracownicy Zakładu Biochemii i Biologii Molekularnej CMKP. Składające się na ten numer artykuły oryginalne i przeglądowe przedstawiają wybrane zagadnienia związane z tematyką realizowaną przez zespoły badawcze Zakładu.
I tak praca dr hab. Tadeusza Pacuszki z zespołem dotyczy funkcji gangliozydów, w tym zależności między budową reszty ceramidowej a sposobem ich występowania w błonie plazmatycznej. Praca zawiera wstęp teoretyczny, a także komentarz do opublikowanych i nieopublikowanych wyników własnych zespołu. Przeglądowa praca doktorantki mgr Natalii Fedoryszak-Kuśka omawia wpływ gangliozydów na aktywność receptorów epidermalnego czynnika wzrostu.
Struktura przestrzenna i antygenowa peroksydazy tarczycowej, podstawowego enzymu w procesie biosyntezy hormonów tarczycy i jednego z trzech głównych antygenów tarczycowych w chorobach tarczycy z autoagresji jest badana w Zakładzie od kilku lat. Przedstawione przez dr Marlenę Godlewską i współautorów prace – oryginalna i przeglądowa dotyczą tego problemu. W pracy doświadczalnej badano lokalizację immunodominujacego epitopu dla ludzkich autoprzeciwciał peroksydazowych, stosując jako narzędzie mysie przeciwciał monoklonalne i przeciwciała wyprodukowane przeciwko peptydom ludzkiej peroksydazy tarczycowej. Wyniki wskazują, że przynajmniej część sekwencji niektórych peptydów może brać udział w budowie immunodominujących domen ludzkiej TPO. Praca przeglądowa podsumowuje aktualną wiedzę na temat biologii i funkcji fizjologicznej peroksydazy tarczycowej.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 11/2011
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych