Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2013, s. 406-409
*Daniel Kowalski, Magdalena Pieniężna-Ćwirko, Mariusz Urban, Piotr Zakrzewski, Maciej Klich, Stanisław Pomianowski
Leczenie złamań szyjki kości udowej u chorych w podeszłym wieku
Treatment of femoral neck fractures in elderly patients
Department of Orthopaedics and Traumatology, The Medical Centre of Postgraduate Education, prof. Adam Gruca Hospital, Otwock
Head of Department: prof. Stanisław Pomianowski, MD, PhD
Streszczenie
Złamania szyjki kości udowej od zawsze były i są trudnym wyzwaniem dla chirurga ortopedy, problemem osobistym dla chorego i jego rodziny, a także charakteryzują się wysokimi kosztami finansowymi i społecznymi. Częstość tego urazu określana jest nawet na 7% wszystkich złamań, a około 1/3 dotyczy osób w podeszłym wieku, tzn. powyżej 70 roku życia. W chwili obecnej złamanie szyjki kości udowej u chorego w podeszłym wieku należy uznać za wskazanie do leczenia operacyjnego, przy braku bezwzględnych przeciwwskazań ogólnych. Propagowane przez lata dążenie do ratowania naturalnego stawu biodrowego, czyli zespalanie złamania z próbą uzyskania zrostu kostnego, coraz częściej ustępuje miejsca nowoczesnej endoprotezoplastyce biodra. Postępowanie takie przyspiesza usprawnianie chorych, ich większą samodzielność, zmniejsza ryzyko konieczności przeprowadzenia powtórnych operacji w razie niepowodzenia osteosyntezy. Spośród metod endoprotezoplastyki stawu biodrowego do wyboru mamy endoprotezoplastykę połowiczą, bipolarną oraz całkowitą, a decyzję o wyborze leczenia podejmować należy indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie m.in. jego stanu ogólnego oraz zdolności do stosowania się do zaleceń pooperacyjnych (1).
Summary
Femoral neck fractures have always been a great challenge for an orthopedic surgeon, a personal problem for the patient and his family, furthermore they are associated with high financial and social costs. The frequency of this trauma is ca. 7% of all fractures and about 1/3 concerns elderly people, i.e. over 70 years of age. Nowadays femoral neck fractures in elderly patients should be treated operatively, if no general contraindication present. Throughout the years efforts have been made to save the natural hip joint, what could be achieved by closed reduction and internal fixation of the fracture. At present this method is being replaced by modern hip alloplasty, resulting in faster rehabilitation of the patients and their greater postoperative independence. The choice among unipolar, bipolar or total allopasty of the hip should be individualized for each patient based on the patient’s general condition and his ability to comply with the postoperative instructions (1).
Treatment of femoral neck fractures may be divided in surgical and non-surgical methods. In the past, non--surgical treatment was used far more frequently than it is now; functional methods were developed with use of the skeletal tractions, closed reduction of fractures with immobilization in hip plaster casts. However, such therapy methods are especially troublesome for elderly patients, and associated with risk of such complications as bedsores, urinary tract infections, respiratory tract infections, thromboembolic disease, and lack of the bone union. For this reason, non-surgical management is reserved for patients with absolute contraindications for surgical treatment and it is focused on creating a nonunion of the femoral neck. The patients require careful nursing, pain pharmacotherapy, frequent change in body position, placing them in a sitting position, and after receding of the acute pain phase (usually after approximately 2-3 weeks), they need gradual prolongation in attempts to keep them in a standing position with support of a walking frame with castors.
Patients, whose general condition is suitable, are surgically treated. Surgical treatment methods include surgery that spares the hip joint, i.e. fracture fixation, and the joint arthroplasty, i.e. total hip arthroplasty.
Reduction of the femoral neck fracture and internal fixation, despite the fact that it seems to be the treatment of choice, in elderly patients is associated with the risk of a high percentage of failures. Large forces transferred through the proximal part of the femur and small size of the proximal intra-articular element – regardless from the selected method of the fracture fixation require offloading of the operated limb within the post-operative period. Noncompliance results in destabilisation of the fixation. In a majority of over 70 year-old patients, we cannot rely on sufficient strength of the upper limbs, motoric coordination non compliance, to achieve complete offload the operated limb. The next factor adversely influencing treatment outcome after internal fixation of the femoral neck fracture is blood supply to the proximal bone fragment. The dominant volume of arterial blood nourishing the femoral head and the outcoming venous blood is transported through the vessels located at the surface of the femoral neck. In case of its fracture, the aforementioned vessels brake, and in the best case scenario, in undisplaced fractures, they are compressed by created intra-articular hematoma. Disturbance in circulation within the proximal bone fragment results in impaired union of the bone and leads to aseptic necrosis of the femoral head. In total, the percentage of the aforementioned complications exceeds 80% (2-4) (fig. 1).
Fig. 1. Fracture of the left femoral neck – condition following fixation with three cannulated screws (radiogram on the left side). After removal of the fixing material, the presence of nonunion of the femoral head is established with aseptic necrosis of the femoral head (radiogram on the right side).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kalewski A: Złamania szyjki kości udowej. [W:] Tylman D, Dziak A: Traumatologia narządu ruchu. T. 2, PZWL, Warszawa 1996; 411-475.
2. Heidukewych G: Results of internal fixation of pauwels Type-3 vertical femoral neck fractures. JBJS Am 2009 Feb; 91(2): 491-491.
3. Liporace F, Gaines R, Collinge C, Haidukewych G: Results of internal fixation of pauwels Type-3 vertical femoral neck fractures. JBJS Am 2008 Aug; 90(8): 1654-1659.
4. Laflamme G, Rouleau D, Leduc S et al.: The timed up go test is an early predictor of functional outcome after hemiartroplasty for femoral neck fracture. JBJS Am 2012 Jul; 94(13): 1175-1179.
5. Moore A: The self-locking metal hip prosthesis. JBJS Am 1957 Jul; 39(4): 811-827.
6. Taylor F, Wright M, Zhu M: Hemiarthroplasty of the hip with and without cement: A randomized clinical trial. JBJS Am 2012 Apr; 94(7): 577-583.
7. Ricci W, McAndrew C, Merriman D, Gardner M: What’s new in orthopedic trauma. JBJS Am 2011 Sep; 93(18): 1746-1756.
8. Blomfeld R, Tornkvist H, Ponzer S et al.: Comparison of internal fixation with total hip replacement for displaced femoral neck fractures: randomized, controlled trial performed at four years. JBJS Am 2005 Aug; 87(8): 1680-1688.
9. Bennett C: To ream or not to ream? That is the question: total hip arthroplasty versus hemiarthroplasty for femoral neck fracture. JBJS Am 2011 Sep; 93: 1-3.
10. Hedbeck C, Enocson A, Lapidus G et al.: Comparison of bipolar hemiarthroplasty with total hip arthroplasty for displaced femoral neck fractures: a concise four-year follow-up of randomized trial. JBJS Am 2011 Mar; 93(5): 445-450.
11. Lu-Yao GL, Keller RB, Littenberg B, Wennberg JE: Outcomes after displaced fractures of the femoral neck. A meta-analysis of one hundred and six published reports. J Bone Joint Surg Am 1994 Jan; 76(1): 15-25.
12. Pankovich AM: Primary internal fixation of femoral neck fractures. Arch Surg 1975 Jan; 110(1): 20-26.
13. Sevitt S, Thompson RG: The distribution and anastomoses of arteries supplying the head and neck of the femur. J Bone Joint Surg Br 1965 Aug; 47: 560-573.
14. Crock HV: An atlas of the arterial supply of the head and neck of the femur in man. Clin Orthop 1980; 152: 17-27.
15. Eliasson-Eiskjaer S, Ostgard SE: Survivorship analysis of hemiarthroplasties. Clin Orthop 1993; 286: 206-211.
16. Kreder HJ: Arthroplasty led to fewer failures and more complications than did internal fixation for displaced fractures of the femoral neck. J Bone Joint Surg Am 2002; 84: 2108.
17. Bray TJ: Femoral neck fracture fixation: clinical decision making. Clin Orthop 1997; 339: 20-31.
18. Calder SJ, Anderson GH, Jagger C et al.: Unipolar or bipolar prosthesis for displaced intracapsular hip fracture in octogenarians: a randomised prospective study. J Bone Joint Surg Br 1996; 78: 391-394.
19. Cornell CN, Levine D, O’Doherty J et al.: Unipolar versus bipolar hemiarthroplasty for the treatment of femoral neck fractures in the elderly. Clin Orthop 1998; 348: 67-71.
20. Bout CA, Cannegieter DM, Juttmann JW: Percutaneous cannulated screw fixation of femoral neck fractures: the three point principle. Injury 1997; 28: 135-139.
21. Bonnaire F, Schaefer DJ, Kuner EH: Hemarthrosis and hip joint pressure in femoral neck fractures. Clin Orthop 1998; 353: 148-155.
otrzymano: 2013-03-25
zaakceptowano do druku: 2013-05-08

Adres do korespondencji:
*Daniel Kowalski
Department of Traumatology and Orthopaedics Medical Centre of Postgraduate Education
ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock
tel.: +48 (22) 779-40-31
e-mail: danielkowalski@gazeta.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych