Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2014, s. 39-41
Agnieszka Majda, Dariusz Moczulski
Ocena ciężaru właściwego moczu pacjentów z kamicą dróg moczowych*
Evaluation of the urine specific gravity in nephrolithiasis patients
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź
Summary
Introduction. Frequency of nephrolithiasis is about 10-12% in men and about 5% in the women. Most often stones are formed by calcium compounds (oxalate and phosphate). In each type of nephrolithiasis it is recommended to enlarge fluids intake, which directly results in the lower level of urine specific gravity. USG of each urine sample in nephrolithiasis patients should be under 1.015 g/ml.
Aim. The aim of this study was to evaluate the urine specific gravity in nephrolithiasis patients.
Material and methods. The research group was composed of 20 adult patients with nephrolithiasis compared with twenty persons without nephrolithiasis. Urine specific gravity of all patients was measured for three consecutive days in pattern: each of the morning sample and each of the urine sample passed between 5-9 pm. USG was measured by means of a clinical refractometer PAL-10S ATAGO.
Results. Urine specific gravity in nephrolithiasis patients below 1.015 g/ml was 35% among morning urine samples and 15% among afternoon samples and in non-nephrolithiasis: 20 and 10% respectively. Patients with nephrolithiasis had relatively lower USG than non-nephrolithiasis (the average of three days, p = 0.031).
Conclusions. In comparison with non-nephrolithiasis patients, relatively lower urine specific gravity is observed in patients with nephrolithiasis – especially in morning urine sample. We should pay special attention to more effective prevention of forming stones. Furthermore, it will be desirable to enforce our recommendations fully.
Wstęp
Kamica moczowa to obecność w drogach moczowych (nerki lub drogi odprowadzające mocz) nierozpuszczalnych złogów, które powstają w wyniku wytrącania się substancji chemicznych występujących w moczu, gdy ich stężenie przekracza próg rozpuszczalności. Obecnie schorzenie to dotyczy około 10-12% mężczyzn i około 5% kobiet (1). W skład kamieni moczowych wchodzą najczęściej jony wapnia obecne w związkach ze szczawianami i fosforanami (70-80% wszystkich przypadków kamicy) (2), rzadziej złogi zbudowane są z kwasu moczowego i struwitu (sześciowodny fosforan magnezowo-amonowy) – po 10% (3); najrzadziej występującymi kamieniami są złogi zbudowane z cystyny i skrystalizowanych leków (indinawir, sulfonamidy, acyklowir, triamteren) – 2%. Wśród pacjentów z kamicą szeroko propaguje się pogląd dotyczący zwiększenia doustnej podaży płynów. Postępowanie takie ma prowadzić do zmniejszenia przesycenia moczu szczawianami, fosforanami wapnia i kwasem moczowym oraz powodować usuwanie już istniejących kryształów. Bezpośrednim dowodem zwiększonego spożycia płynów jest zmniejszenie ciężaru właściwego moczu pacjentów (4). W warunkach fizjologicznych największy wpływ na ciężar właściwy moczu ma zawartość NaCl i mocznika, w dalszej kolejności elektrolitów: potasu, wapnia, magnezu oraz kreatyniny i kwasu moczowego. Parametr ten nie ma stałej wartości, obserwuje się jego wahania w szerokim zakresie w ciągu doby. Nie istnieją również sztywne normy dotyczące gęstości względnej moczu, każde laboratorium posiada własny zakres norm. Źródła podają różnie, i tak na przykład: 1,003-1,030 g/ml (5) – przekroczenie tej wartości powyżej normy jest zawsze wynikiem obecności patologicznych związków w moczu (glukoza, mannitol, jodowe środki kontrastowe), mocz o obniżonej gęstości względnej produkują nerki chorych z moczówką prostą, niedoczynnością kory nadnerczy, przyjmujących leki moczopędne oraz osób spożywających duże ilości płynów. Pacjenci z kamicą dróg moczowych powinni wydalać mocz o ciężarze właściwym nieprzekraczającym 1,015 g/ml – przy takich wartościach ryzyko krystalizacji znacznie maleje.

Cel pracy
Celem niniejszej pracy była ocena ciężaru właściwego moczu u chorych z kamicą dróg moczowych.
Materiał i metody

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Scales CD Jr, Curtis LH, Norris RD et al.: Changing gender prevalence of stone disease. J Urol 2007; 177: 979-982. 2. Pak CY, Poindexter JR, Adams-Huet B, Pearle MS: Predictive value of kidney stone composition in the detection of metabolic abnormalities. Am J Med 2003; 115: 26-32. 3. Gutman AB, Yu T: Uric acid nephrolithiasis. Am J Med 1968; 45: 757-779. 4. Logan-Sprenger HM, Spriet LL: The acute effects of fluid intake on urine specific gravity (USG) and fluid retention in a mildly dehydrated state. J Strength Cond Res 2013; 27: 1002-1008. 5. Simerville JA, Maxted WC, Pahira JJ: Urinalysis: a comprehensive review. Am Fam Physician 2005; 71: 1153-1162. 6. Traver MA, Passman CM, LeRoy T et al.: Is the Internet a reliable source for dietary recommendations for stone formers? J Endourol 2009; 23: 715-717.
otrzymano: 2014-04-10
zaakceptowano do druku: 2014-05-19

Adres do korespondencji:
Agnieszka Majda
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, UM
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
tel. +48 (42) 639-35-72
majda.am@wp.pl

Medycyna Rodzinna 2/2014
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna