Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 11/2014, s. 758-760
Agnieszka Pokora-Pachowicz, Elżbieta Bryłowska, *Justyna Stempkowska, Krzysztof Tomasiewicz
Rekomendacje postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w ludzkiej anaplazmozie granulocytarnej (HGA) – analiza przypadku
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) – diagnostic and therapeutic recommendations. Analysis of a clinical case
Department of Infectious Diseases, Medical University, Lublin
Head of Department: Krzysztof Tomasiewicz, MD, PhD
Streszczenie
Przenoszona przez kleszcze ludzka anaplazmoza granulocytarna (HGA) charakteryzuje się bardzo szerokim spektrum objawów klinicznych, co sprawia, że jest chorobą, której rozpoznanie może być bardzo trudne.Ponadto, jak wskazują najnowsze doniesienia w literaturze, dotyka coraz większej grupy pacjentów. Rosnąca częstotliwość zachorowań wiąże się ze wzrostem aktywności rekreacyjnej populacji na terenach zalesionych.
Niewłaściwe rozpoznanie, a co za tym idzie, nieprawidłowe leczenie zakażenia może prowadzić do zgonu pacjenta. Biorąc pod uwagę diagnostykę różnicową chorób odkleszczowych należy pamiętać o HGA.
Opisywany w artykule przypadek dotyczy pacjenta, u którego w kilka dni po ukąszeniu przez kleszcza wystąpiły: gorączka, bóle mięśni i stawów oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego (bóle w nadbrzuszu). Diagnostyka różnicowa obejmowała szeroki wachlarz jednostek chorobowych, w których występują te nieswoiste objawy kliniczne. Decyzje terapeutyczne podjęto w oparciu o wywiad, badanie fizykalne oraz wyniki badań dodatkowych. Po zastosowaniu w terapii doksycykliny uzyskano szybką poprawę stanu klinicznego. Wykazanie obecności przeciwciał anty-A. phagocytophilum w klasie IgM oraz spadek przeciwciał w klasie IgG po kilku miesiącach od hospitalizacji pozwoliło, zgodnie z rekomendacjami European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), na pewne rozpoznanie ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej. W artykule omówiono aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące anaplazmozy.
Summary
Human granulocytic anaplasmosis (HGA), tick-borne diseases, gives a variety of clinical symptoms what makes diagnosis difficult. Moreover, according to recent reports in the literature affecting more and more patients. Increasing incidence is associated with higher recreational activity wooded areas. Incorrect diagnosis and hence incorrect treatment of the infection, may lead to death of the patient. Taking into account the differential diagnosis of tick-borne diseases should be aware of HGA.
We present a case report of patient who had been bitten by a tick and after a few days presented fever, stomachache, arthralgia and muscle aches. Many other diseases entities responsible for these symptoms were taken into account in the differential diagnosis.
Therapeutic decision was based upon history, physical examination and results of additional laboratory tests. Immediate clinical improvement occurred after administration of doxycycline. Based on current guidelines of European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) certain diagnosis was established few months later after hospitalization, by serological test due to demonstrate the presence of IgM antibodies and a decrease IgG antibodies to Anaplasma phagocytophilum. Article contains current diagnostics and therapeutic recommendations for anaplasmosis.Introduction
Human granulocytic anaplasmosis (HGA) is an acute, bacterial disease caused by Anaplasma phagocytophilum. Pathogen is an obligatory intracellular, Gram-negative bacterium. The main location of existence A. phagocytophilum are neutrophils, endothelial cells and macrophages. Formerly it was classified as Ehrlichia phagocytophilum and was recognized as an animal pathogen. The first case of HGA was described in the USA, Minnesota in 1990 (1-4).
A. phagocytophilum is classified in the Anaplasmataceae family, in the order Rickettsiales, the class Alphaproteobacteria. The species was isolated in 2001 through molecular research (importance of genes 16SrRNA, groESL) (5, 6).
In Europe reservoir for microorganism are deers, roe-deers, and less often cattle, horses and goats. There are two possible routs of transmission, more common by tick-bite, the second way – by contact with internal organs of infected animals, that is typical for butchers, hunters and foresters (4, 5, 7).
A. phagocytophilum in Europe is transmitted by saliva and excretions of ticks e.g.: Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Ixodes persulcatus and Ixodes trianguliceps. Pathogens spread through blood and lymph vessels, infect neutrophils, endothelial cells and macrophages. A. phagocytophilum possess an affinity for sialylated and fucosylated proteins found on the surface of granulocytes. The P44/Msp2 proteins are major surface antigens and they are useful for serodiagnosis (6, 8). Bacterium is capable of blocking function within the lysosomal vacuoles where may amplify and form the morulae (characteristic mulberry – like bacterial clumps). Then, pathogen re-enters the bloodstream, reduces the production of peroxides, inhibits apoptosis of neutrophils (8, 9). Moreover, degranulation of neutrophils enhance inflammation (10).
High activity of proinflammatory cytokines IL-1B, IL-6, TNFα, INFα accompanying the increase in the number of lymphocytes TH1 is important in the inflammatory reaction (8, 9, 11). Furthermore, the infection causes a decrease in the number of CD4, CD8, abnormal migration and phagocytosis. Such action pathogen can cause suppression of the immune response of the host, and thus, increases the risk of opportunistic infections (12).
The clinical course of A. phagocytophilum infection is variable and depends on many factors, including the presence of concomitant diseases, infections and additional tick-borne pathogens.
Case report
77 years old, Caucasian male patient, working as a farmer on areas endemic for tick-borne diseases (e.g. Lyme disease) was admitted to Infectious Diseases Department with one week history of fever, chills, strong abdominal pains, head and muscle ache. Since 6 days he had been taking Amoxycyclin 1 g twice a day. Three weeks ago he was bitten by a tick. No one from close contact had similar symptoms. Prostatectomy in aged 62 and appendectomy in aged 56 was reported in his previous medical history. He suffers from hypertension. On the first day after admission patient complained of strong stomachache, with no relation between meals, localized in right upper quadrant of abdomen, chills, headache, and muscle ache of lower limbs.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dumler JS, Choi KS, Garcia-Garcia JC et al.: Human granulocytic anaplasmosis and Anaplasma phagocytophilum. Emerg Infect Dis 2005; 11: 1828-1834.
2. Ismail N, Bloch KC, McBride JW: Human Ehrlichiosis and Anaplasmosis. Clin Lab Med 2010; 30(1): 261-292.
3. Parkins MD, Church DL, Jiang XY et al.: Human granulocytic anaplasmosis: First reported case in Canada. Can J Infect Dis Med Microbiol 2009; 20(3): e100-102.
4. Rikihisa Y: Mechanisms of obligatory intracellular infection with Anaplasma phagocytophilum. Clin Microbiol Rev 2011; 24(3): 469-489.
5. Skotarczak B (red.): Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 176-182.
6. Tomasiewicz K, Modrzewska R, Buczek A et al.: The risk of exposure to Anaplasma phagocytophilum infection in mid-eastern Poland. Ann Agric Environ Med 2004; 11: 261-264.
7. Rymaszewska A: Zwierzyna łowna jako rezerwuar dla Anaplasma phagocytophilum. [W:] Skotarczak B (red.): Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 191-194.
8. Garyu JW, Choi K-S, Grab DJ et al.: Defective Phagocytosis in Anaplasma phagocytophilum – Infected Neutrophils. Infect Immun 2005; 73(2): 1187-1190.
9. Rikihisa Y: Molecular events involved in cellular invasion by Ehrlichia chaffeensis and Anaplasma phagocytophilum. Vet Parasitol 2010; 167(2-4): 155-166.
10. Choi K-S, Grab DJ, Dumler JS: Anaplasma phagocytophilum infection induces protracted neutrophil degranulation. Infect Immun 2004; 72(6): 3680-3683.
11. Thomas RJ, Dumler JS, Carlyon JA: Current management of human granulocytic anaplasmosis, human monocytic ehrlichiosis and Ehrlichia ewingii ehrlichiosis. Expert Rev Anti Infect Ther 2009; 7: 709-722.
12. Rymaszewska A: Historia odkrycia ehrlichiozy i anaplazmozy. [W:] Skotarczak B (red.): Biologia molekularna patogenów przenoszonych przez kleszcze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006: 170-175.
otrzymano: 2014-09-10
zaakceptowano do druku: 2014-10-14

Adres do korespondencji:
*Justyna Stempkowska
Department of Infectious Diseases Medical University
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
tel: +48 (81) 534-94-14
justyna.stempkowska@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 11/2014
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych