Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 4/2014, s. 159-165
Anna Kremska, Edyta Barnaś, Barbara Zych
Problemy seksualne kobiet w ciąży. Część II
Sexual problems in pregnant women. Part II
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego, Uniwersytet Rzeszowski
Summary
Introduction. The changes in a woman’s body are often the source of many concerns and may have a significant impact on sexual behavior resulting in the formation of disturbances.
Aim. The aim of the study was to know the difficulties that women face sexual sphere during pregnancy.
Material and methods. The study included 100 women who are in the third trimester of pregnancy or immediately after birth, living in the Łańcuta. Authors used a questionnaire combined with questions coming from the standardized questionnaire FSFI – Female Sexual Function Index.
Results. It was examined whether pregnancy alters the approach to sex partner. Considered the most common fears associated with the audited during sexual intercourse. We compared the test group and rated the extent to which leading gynecologist pregnant is interested in sexual problems of their patients.
Conclusions. Physicians pregnancy are not interested in erotic life of their patients. In more than half of the partners pregnancy has not changed its approach to sex. Older patients is more difficult to talk about the problems with sex. Intercourse during pregnancy causes a lot of anxiety in women.Wstęp
Większość kobiet doświadcza stresu związanego z wiadomością, że spodziewają się dziecka. Nawet kiedy ciąża jest planowana i oczekiwana, kobieta nie potrafi uwolnić się od nieuzasadnionych obaw. Podczas prawidłowej ciąży niskiego ryzyka, gdy nie ma żadnego powodu medycznego, nie powinno się rezygnować z radości kochania się z partnerem, ponieważ orgazm nie wpływa źle na płód, który jest chroniony przez macicę, owodnię i płyn owodniowy (1, 2). Szczególnie atrakcyjny jest II trymestr ciąży, kiedy przeminą mdłości, wymioty, a brzuch jest na tyle mały, że nie przeszkadza w czasie zbliżenia.
Kobiety często wstydzą się pytać lekarza ginekologa o to, czy ich lęki związane z odbywaniem stosunków seksualnych w ciąży są podstawne. Pacjentki unikają tego typu pytań, jakby to był temat tabu. Prowadzone badania naukowe pokazują, że przez dziewięć miesięcy jest w nich obawa, czy współżycie nie zaszkodzi dziecku, nie wywoła poronienia, porodu przedwczesnego.
Cel pracy
Życie seksualne odgrywa bardzo ważną rolę w życiu człowieka. Będąc w ciąży przebiegającej prawidłowo, nie ma żadnych przeciwwskazań do rezygnowania ze współżycia z partnerem, a mimo to kobiety ograniczają kontakty seksualne. Celem pracy było poznanie, jakie trudności sfery seksualnej napotykają kobiety w czasie trwania ciąży.
Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 100 kobiet. Warunkami włączenia do badania były: III trymestr ciąży, połóg, zgoda osoby pełnoletniej na udział w badaniu lub w przypadku braku pełnoletności zgoda osoby towarzyszącej będącej prawnym opiekunem ciężarnej. Badane zostały poinformowane o celu i anonimowości badania. Badanie przeprowadzono w oparciu o standaryzowany kwestionariusz ankiety FSFI (ang. Female Sexual Function Index), z którego do autorskiego kwestionariusza dołączono kilka pytań z poszczególnych płaszczyzn, dotyczących: pożądania, podniecenia, orgazmu, satysfakcji seksualnej, zadowolenia z ogólnego życia seksualnego. Badanie przeprowadzono na terenie miasta Łańcuta i w jego okolicy w 2010 roku. Do ostatecznej analizy zakwalifikowano 100 prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy. Do analizy statystycznej wykorzystano program IBM SPSS Statistics 20. Do zbadania istnienia zależności między badanymi cechami użyto testu niezależności Chi-kwadrat (χ2). Przyjęto poziom istotności p < 0,05, wskazując na istnienie istotnych statystycznie różnic bądź zależności.
Wyniki
Wśród badanych przeważały respondentki w wieku 30 lat, średnia wieku ich partnerów wyniosła 33 lata. Porównując wiek badanych do wieku ich partnerów, wynika, że 90% ciężarnych było młodsze od partnera o średnio 3,91 roku, jedynie 5% badanych było starszych od partnera, zaś 5% populacji stanowili rówieśnicy. W zdecydowanej większości były to respondentki zamężne, pochodzące ze wsi, deklarujące średnie wykształcenie (tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy.
Wiek badanych
Meχ ± smin-max
3030,14 ± 5,9017-43
Wiek partnerów
Meχ ± smin-max
3333,18 ± 7,8016-52
Miejsce zamieszkania
MiastoWieś
37%63%
Wykształcenie
PodstawoweZawodoweŚrednieWyższe
3%28%46%23%
Stan cywilny
MężatkiPannyRozwódki
94%5%1%
Dla kobiet ciężarnych problem stanowił fakt, że dla 59% partnerów odmienny stan partnerki nie był przyczyną do wprowadzenia pewnych modyfikacji w zakresie pozycji podczas stosunku, liczby stosunków, wydłużenia gry wstępnej. Nie mając wsparcia w partnerze z powodu różnych potrzeb seksualnych, kobiety odczuwały lęk i strach oraz obawy przed stosunkami, co było przyczyną ograniczenia satysfakcji seksualnej.
41% mężczyzn twierdzi, że ciąża partnerki zmieniła ich podejście do współżycia. Zmiana głównie dotyczyła ograniczenia niektórych niewygodnych pozycji seksualnych, a także ich liczby i zastosowania nowych bezpieczniejszych, wydłużenia czasu gry wstępnej, zwiększenia liczby stosunków płciowych (ryc. 1, 2).
Ryc. 1. Ciąża a podejście partnera do seksu.
Ryc. 2. Zmiana męskich preferencji seksualnych w czasie ciąży.
Kolejno przeanalizowano zależność pomiędzy wiekiem badanych a odczuwaniem lęku przed współżyciem z powodu odpłynięcia wód płodowych (p = 0,028) (tab. 2).
Tabela 2. Wiek ankietowanych a odczuwanie lęku przed współżyciem z powodu odpłynięcia wód płodowych (%).
WiekCzy podczas współżycia seksualnego w ciąży obawiała się Pani odpłynięcia wód płodowych?
NieTak
16-20113
21-25240
26-303438
31-351750
36-40220
41-4620
Stwierdzono istotną zależność pomiędzy miejscem zamieszkania a odczuwaniem lęku przed współżyciem z powodu urazu mechanicznego (p = 0,045) – zdecydowanie częściej kobiety z miasta obawiają się urazu mechanicznego podczas współżycia (tab. 3).
Tabela 3. Miejsce zamieszkania a odczuwanie lęku przed współżyciem z powodu urazu mechanicznego (%).
Miejsce zamieszkaniaCzy podczas współżycia seksualnego w ciąży obawiała się Pani urazu mechanicznego?
NieTak
Miasto3360
Wieś6740
Ciężarne mieszkające w mieście odpowiadały, że odczuwają lęk przed współżyciem, ponieważ według nich penetracja może wywołać krwawienie z dróg rodnych (p = 0,05) (tab. 4).
Tabela 4. Miejsce zamieszkania a odczuwanie lęku przed współżyciem z powodu krwawienia z dróg rodnych (%).
Miejsce zamieszkaniaCzy podczas współżycia seksualnego podczas ciąży obawiała się Pani krwawienia z dróg rodnych?
NieTak
Miasto3255
Wieś6845
Wykazano istnienie relacji statystycznej między liczbą ciąż a słusznością twierdzenia, że wraz z każdą kolejną ciążą zmniejsza się poziom lęku przed wyrządzeniem nienarodzonemu potomkowi krzywdy podczas miłosnych igraszek (p = 0,008) (tab. 5).
Tabela 5. Liczba ciąż a odczuwanie lęku przed współżyciem z powodu wyrządzenia dziecku krzywdy (%).
Która jest to Pani ciąża?Czy podczas współżycia seksualnego w ciąży obawiała się Pani wyrządzenia dziecku krzywdy?
NieTak
Pierwsza2960
Druga4129
Trzecia227
Czwarta05
Piąta20
Szósta50

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Giza-Poleszczuk A: Komentarz do badania opinii społecznej. Życie seksualne i antykoncepcja w Polsce. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 2007; 1: 58-61. 2. Makara-Studzińska M, Wdowiak A, Plewik I, Kryś KM: Seksualność kobiet w ciąży. Seksuologia Polska 2011; 9(2): 85-90. 3. Kisa S, Zeyneloğlu S, Yilmaz D, Güner T: Quality of Sexual Life and Its Effect on Marital Adjustment of Turkish Women In Pregnancy. J Sex Marital Ther 2013 Jun 14: 22-26. 4. Shojaa M, Jouybari L, Sanagoo A: The sexual activity during pregnancy among a group of Iran women. Arch Gynecol & Obstet 2009; 279(3): 353. 5. Łukasik R, Waksmańska W, Golańska Ż, Woś H: Różnice w wyobrażeniach matki i ojca o życiu prenatalnym dziecka. Probl Pielęg 2007; 15: 254-261. 6. Bartellas E, Crane JM, Daley M et al.: Sexuality and sexual activity in pregnancy. BJOG 2000; 107(8): 964-968. 7. Malarewicz A, Szymkiewicz J, Rogala J: Seksualność kobiet w ciąży. Ginekologia Polska 2006; 77(7): 733-739. 8. Vieira TC, de Souza E, Abdo CH et al.: Brazilian residents’ attitude and practice toward sexual health issues in pregnant patients. J Sex Med 2012 Oct; 9(10): 2516-2524. 9. Kosińska-Krychowska A, Wielgoś M, Myszewska A, Przyboś A: Postawy ciężarnych wobec porodu – analiza form, przygotowania i preferencji. Ginekologia Polska 2005; 76(12): 973- 979. 10. Paget L: Udany seks podczas ciąży. Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2006: 21-180. 11. Sipiński A, Kazimierczak M, Buchacz P, Sipińska K: Zachowania seksualne kobiet ciężarnych. Wiad Lek 2004; LVII (supl. 1): 281-284. 12. Senkumwong N, Chaovisitsaree S, Rugpao S et al.: The changes of sexuality in Thai women during pregnancy. J Med Assoc Thai 2006 Oct; 89 (suppl. 4): S124. 13. Wasinee U, Thanapan Ch: Sexuality and sexual activity in pregnant women. J Med Assoc Thai 2004; 87(3): 45-49. 14. Makara-Studzińska M, Wdowiak A, Plewik I, Kryś KM: Wpływ aktywności seksualnej kobiet w ciąży na stan zdrowia noworodka. Seksuologia Polska 2011; 9(2): 57-63. 15. Marcyniak M, Hamela-Olkowska A, Czajkowski K: Współżycie płciowe podczas ciąży a ryzyko porodu przedwczesnego. Med Wieku Rozw 2003; 7(3) (supl. 1): 167-173. 16. Glenc F: Niektóre zagadnienia seksualne u kobiet ciężarnych. Wiad Lek 1973; XXVI(2): 145-148. 17. Sexuality and sexual problems. American Congress of Obstetricians and Gynecologists. http://www.acog.org/publications/patient_educa-tion/bp072.cfm. Accessed Feb 2010: 12. 18. Lepiarz A: Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka. Ginekol Prakt 2010; 1: 54-57. 19. Libera A: Problemy psychologiczne okresu ciąży. Psychologiczne aspekty ciąży. [W:] Makara-Studzińska M, Iwanowicz-Palus G (red.): Psychologia w położnictwie i ginekologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 154-157. 20. Iwanowicz-Palus G, Bień A: Psychoprofilaktyka u kobiet w ciąży. Psychologiczne aspekty ciąży i porodu – charakterystyka stanów emocjonalnych kobiet w ciąży. [W:] Bień A (red.): Opieka nad kobietą ciężarną. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009: 342-348. 21. Tosun Güleroğlu F, Gördeles Beşer N: Evaluation of sexual functions of the pregnant women. J Sex Med 2014 Jan; 11(1): 146-153. 22. Clayton AH, Groth J: Etiology of female sexual dysfunction. Womens Health 2013 Mar; 9(2): 135-137.
otrzymano: 2014-11-13
zaakceptowano do druku: 2014-12-10

Adres do korespondencji:
Anna Kremska
Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Uniwersytet Rzeszowski
ul. Pigonia 6, 35-310 Rzeszów
tel. +48 665-944-433
baranna09@tlen.pl

Medycyna Rodzinna 4/2014
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna