Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2015, s. 99-103
*Klaudia Karska, Katarzyna Wojtal, Monika Miazga, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Tomasz Roman, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Przedoperacyjna embolizacja guzów kręgosłupa
Preoperative embolisation in spine/vertebrae tumors
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny, Lublin
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Streszczenie
Wstęp. Nowotwory w obrębie szkieletu osiowego mogą powodować ucisk na rdzeń kręgowy, wywołując zmiany mielopatyczne. Zmienione trzony kręgów są również bardziej narażone na występowanie złamań kompresyjnych. Może to prowadzić do powikłań neurologicznych, w zależności od poziomu, osłabienie czucia i siły kończyn, zaburzenia działania zwieraczy, aż do całkowitego porażenia czterokończynowego.
Leczeniem z wyboru jest chirurgiczna resekcja zmienionych trzonów kręgów, jednak bogate unaczynienie guzów znacznie podnosi ryzyko utraty krwi. Przedoperacyjna embolizacja bogato unaczynionych guzów kręgosłupa znajduje zastosowanie jako przygotowanie do zabiegu chirurgicznego. Ułatwia i podnosi bezpieczeństwo, a także zmniejsza utratę krwi w czasie zabiegu usunięcia guza.
Cel. Celem pracy jest prezentacja własnych doświadczeń przedoperacyjnej embolizacji nowotworowych guzów kręgosłupa.
Materiał i metody. Przedstawiono wyniki embolizacji bogato unaczynionych guzów u 19 chorych. W badanej grupie kobiety stanowiły 26%, mężczyźni – 74%, w wieku od 28 do 75 lat.
Do zamykania patologicznego łożyska naczyniowego używano mikrosfer hydrożelowych o rozmiarach 500-1100 μm, a ilość użytego materiału embolizacyjnego wahała się od 1 do 3 ampułek.
Wyniki. Całkowitą skuteczną embolizację uzyskano u 52% chorych, u 24% embolizacja była częściowa, u kolejnych 24% chorych odstąpiono od zabiegu.
Wnioski. Przedoperacyjna embolizacja stanowi dobre przygotowanie do zabiegu operacyjnego bogato unaczynionych guzów kręgosłupa. Ujawnienie we wstępnym badaniu angiograficznym naczyń zaopatrujących rdzeń kręgowy jest przeciwwskazaniem do embolizacji.
Summary
Introduction. Neoplasmatic tumors within vertebrae column can be a cause of mielopathic changes. They also lead to increased risk of pathological fractions of influenced vertebrae. Both those reasons may proceed to serious neurological complications, such as parestesiae, strength attenuation, sphincters dysfunction or even tetraplaegia.
Surgical resection of diseased vertebrae is the first choice treatment. However, due to massive blood supply of tumors, there is a big risk of intraprocedural hemorrhage. Preoperative embolization of highly vascularised tumors is useful before surgery. It enables surgeons to perform procedure, enhances safety and leads to lower blood loss.
Aim. To present our experience in preoperative embolization of neoplastic tumors of vertebrae.
Material and methods. In 19 patients embolization of highly vascularised tumors was performed. Among the patients there were 26% of women and 74% of men, aged 28 to 74 years.
To embolize the pathological vasculature hydrogel microspheres in diameter of 500-1100 μm were used; the amount of embolization agent used for a procedure was between 1 and 3 ampoules.
Results. In 52% of patients we achieved totally succesful embolization, in 24% embolization was partial and the other 24% of patients were dismissed from procedure.
Conclusions. Preoperative embolization is a good method of preparation for surgical treatment of highly vascularised vertebrae tumors. However, embolization is contraindicated in patients in whom arteriae vital for spinal cord are visible during angiography.Wstęp
Nowotwory w obrębie szkieletu osiowego stanowią istotny problem kliniczny. Mogą powodować ucisk na rdzeń kręgowy, a przez to, w zależności od poziomu, osłabienie czucia i siły kończyn, zaburzenia działania zwieraczy, aż do całkowitego porażenia czterokończynowego. Dodatkowo, zmienione trzony kręgów są bardziej narażone na występowanie złamań kompresyjnych, co również może prowadzić do powikłań neurologicznych.
Leczeniem z wyboru jest resekcja nieprawidłowych trzonów, odbarczenie rdzenia kręgowego i następnie stabilizacja zmienionego odcinka kręgosłupa (1, 2). Skuteczność operacji często determinowana jest przez rodzaj nowotworu. Spośród zmian złośliwych w obrębie trzonów kręgów, najczęstsze są przerzuty nowotworowe (1). Na bezpieczeństwo takiego zabiegu ma wpływ unaczynienie nowotworu, jego umiejscowienie i stosunek do tkanek otaczających. Bogato unaczynione guzy, zarówno pierwotne, jak i metastatyczne, stanowią duże wyzwanie dla operatorów (3). Często dochodzi do przerwania operacji z powodu zbyt dużej utraty krwi przez chorego, co stanowi zagrożenie jego życia. Poprawę bezpieczeństwa zabiegu i zmniejszenie utraty krwi można uzyskać poprzez wykonanie przedoperacyjnej embolizacji takich guzów (1-8).
Szczególnie bogate unaczynienie występuje w przerzutach raka jasnokomórkowego nerki (1). Przerzuty te mogą się czasem pojawiać nawet wiele lat po usunięciu nerki.
Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest prezentacja własnych doświadczeń przedoperacyjnej embolizacji nowotworowych guzów kręgosłupa.
Materiał i metody
Badaniem objęto grupę 19 chorych skierowanych do Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w latach 2009-2014 w celu wykonania przedoperacyjnej embolizacji bogato unaczynionych guzów kręgosłupa. W badanej grupie kobiety stanowiły 26% (5), mężczyźni – 74% (14), w wieku od 28 do 75 lat (średnio 56 lat; K – 48; M – 59).
Czternaścioro chorych leczyło się wcześniej z powodu raka jasnokomórkowego nerki. Pozostałych pięcioro miało bogato unaczyniony, złośliwy nowotwór pierwotny kości.
Zabiegi embolizacji były przeprowadzane w pracowni angiograficznej, z użyciem aparatu Siemens Multi Star. Zabieg wykonywano w znieczuleniu miejscowym. Z dostępu przez tętnicę udową w pachwinie poprzez śluzę naczyniową 5 French do aorty wprowadzano cewniki diagnostyczne. W zaopatrzeniu guzów kręgosłupa (w zależności od poziomu) brały udział tętnice międzyżebrowe lub lędźwiowe. W zależności od lokalizacji zmian i warunków anatomicznych używane były różne cewniki. Najczęściej typu Pigtail, Cobra, Simmons1, Simmons2. Niektóre zmiany wymagały również użycia mikrocewników (Progreat, Marathon).
Angiografię wykonywano przy użyciu środka cieniującego Visipaque 320, który podawano w objętości 3-10 ml z wypływem 2-4 ml/sek.
W przypadku potwierdzenia w angiografii obecności bogato unaczynionej zmiany rozpoczynano zabieg embolizacji, najczęściej przy użyciu mikrosfer hydrożelowych o rozmiarach 500-1100 μm (Embozene, Embosphere). Ilość użytego materiału embolizacyjnego wahała się od 1 do 3 ampułek w zależności od wielkości łożyska naczyniowego guza.
Wyniki
W badanej grupie chorych przeprowadzono 16 zabiegów embolizacji – w 5 przypadkach odstąpiono od zabiegu, u 2 chorych wykonano więcej niż jeden zabieg. U 5 chorych wykonano jedynie częściową embolizację (ryc. 1).
Ryc. 1. Skuteczność zabiegu embolizacji.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Schaser KD, Melcher I, Mittlmeier T et al.: Surgical management of vertebral column metastatic disease. Unfallchirurg 2007 Feb; 110(2): 137-159.
2. Guzman R, Dubach-Schwizer S, Heini P et al.: Preoperative transarterial embolization of vertebral metastases. Eur Spine J 2005 Apr; 14(3): 263-268.
3. Roscoe MW, McBroom RJ, St Louis E et al.: Preoperative embolization in the treatment of osseous metastases from renal cell carcinoma. Clin Orthop Relat Res 1989 Jan; 238: 302-307.
4. Olerud C, Jónsson H Jr, Löfberg AM et al.: Embolization of spinal metastases reduces peroperative blood loss. 21 patients operated on for renal cell carcinoma. Acta Orthop Scand 1993 Feb; 64(1): 9-12.
5. Gellad FE, Sadato N, Numaguchi Y, Levine AM: Vascular metastatic lesions of the spine: preoperative embolization. Radiology 1990 Sep; 176(3): 683-686.
6. Breslau J, Eskridge JM: Preoperative embolization of spinal tumors. J Vasc Interv Radiol 1995 Nov-Dec; 6(6): 871-875.
7. Nair S, Gobin YP, Leng LZ et al.: Preoperative embolization of hypervascular thoracic, lumbar, and sacral spinal column tumors: technique and outcomes from a single center. Interv Neuroradiol 2013 Sep; 19(3): 377-385.
8. Thiex R, Harris MB, Sides C et al.: The role of preoperative transarterial embolization in spinal tumors. A large single-center experience. Spine J 2013 Feb; 13(2): 141-149.
9. Kobayashi K, Ozkan E, Tam A et al.: Preoperative embolization of spinal tumors: variables affecting intraoperative blood loss after embolization. Acta Radiol 2012 Oct 1; 53(8): 935-942.
10. Kato S, Murakami H, Minami T et al.: Preoperative embolization significantly decreases intraoperative blood loss during palliative surgery for spinal metastasis. Orthopedics 2012 Sep; 35(9): e1389-1395.
otrzymano: 2014-12-22
zaakceptowano do druku: 2015-01-14

Adres do korespondencji:
*Klaudia Karska
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
clovdia@o2.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych