Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chemoembolizacja zmian przerzutowych w wątrobie z raka jelita grubego za pomocą cząstek nasączonych cytostatykiem

Łukasz Światłowski, Krzysztof Pyra, Michał Górnik, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Preoperative embolisation of carotid body paraganglioma

Piotr Trojanowski, Tomasz Roman, Anna Szymańska, Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej embolizacji żył jajnikowych w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy

Krzysztof Pyra, Sławomir Woźniak, Piotr Czuczwar, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy

Krzysztof Pyra, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Michał Górnik, Klaudia Karska, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu krwotoków poporodowych z narządu rodnego

Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Sławomir Woźniak, Klaudia Karska, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Przedoperacyjna embolizacja guzów kręgosłupa

Klaudia Karska, Katarzyna Wojtal, Monika Miazga, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Tomasz Roman, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Leczenie obwodowych malformacji naczyniowych – wstępne doświadczenia własne

Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Katarzyna Wojtal, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Zastosowanie stentów zmieniających przepływ krwi (flow-diverter) w wewnątrznaczyniowym leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu

Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Wewnątrznaczyniowe leczenie przetok szyjno-jamistych

Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Leczenie guzów przerzutowych w wątrobie za pomocą wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE)

Magdalena Jarząbek, Tomasz Jargiełło, Marzena Janczarek, Krzysztof Pyra, Andrzej Wolski, Anna Budzyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą wewnątrznaczyniową

Paweł Poluha, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Magdalena Jarząbek, Krzysztof Pyra, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012