Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2017, s. 195-200
*Piotr Trojanowski1, Tomasz Roman2, Anna Szymańska2, Agnieszka Trojanowska3, Janusz Klatka1, Tomasz Jargiełło2
Preoperative embolisation of carotid body paraganglioma
Przedoperacyjna embolizacja przyzwojaków tętnicy szyjnej
1Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Janusz Klatka, MD, PhD
2Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, MD, PhD
3Department of Radiology and Nuclear Medicine, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Andrzej Drop, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Kłębczak jest rzadko występującym, wolno rosnącym nowotworem neuroendokrynnym pozanadnerczowym wywodzącym się z autonomicznych zwojów nerwowych. W obrębie głowy i szyi najczęściej związany jest z tętnicą szyjną wewnętrzną i jej rozwidleniem – przyzwojakiem szyjnym. Bogate unaczynienie guza, jego związek ze ścianami tętnic szyjnych i obrastanie dolnych nerwów czaszkowych sprawiają istotne trudności przy ich operacyjnym usuwaniu. Postęp techniki operacyjnej i metod obrazowania nie wpłynął istotnie na zmniejszenie tych trudności, z których ryzyko krwawienia należy do najważniejszych. Zmniejszenie tego ryzyka upatruje się w przedoperacyjnej embolizacji naczyń nowotworu. Korzyści tego sposobu postępowania nadal stanowią przedmiot dyskusji. Z powodu rzadkości występowania liczba publikacji i doświadczenie poszczególnych ośrodków są ograniczone, dlatego analiza własnych doświadczeń poszerza postęp w tej dziedzinie.
Cel pracy. Praca ma na celu przegląd doświadczenia własnego z chirurgicznego usuwania przyzwojaków szyjnych po uprzedniej embolizacji przeznaczyniowej, a także szczegółową analizę metody embolizacji przeznaczyniowej.
Materiał i metody. Retrospektywna analiza przebiegu leczenia operacyjnego 4 chorych z histopatologicznie potwierdzonym przyzwojakiem szyjnym, u których wykonano przedoperacyjną embolizację guza. Analizowane dane dotyczą: historii rodzinnej, objawów klinicznych, wyników diagnostyki obrazowej, ryzyka operacyjnego według klasyfikacji Shamblina, przebiegu embolizacji i operacji oraz występowania powikłań we wczesnym okresie pooperacyjnym. Wszystkie guzy objawiały się jako bezbolesne masy na bocznej powierzchni szyi. Chorzy nie mieli zaburzeń neurologicznych. U wszystkich wykonano obrazowanie tomografią komputerową, rezonansem magnetycznym (MR) i angiografię rezonansową. Wielkości guza i kategorię w skali Shamblina określano na podstawie MR. Troje chorych miało guz w II stopniu Shamblina, a jedna chora w III stopniu. Unaczynienie guza i ustalenie naczyń go zasilających ustalono na podstawie cyfrowej subtrakcyjnej angiografii. Następnie chorzy mieli wykonywane superselektywne cewnikowanie naczyń zasilających i embolizację naczyń guza cząstkami Embozene®.
Wyniki. Angiografia wykazała bogato unaczynione guzy przemieszczające gałęzie tętnicy szyjnej wspólnej. Tętnice językowa i gardłowa wstępująca były głównymi tętnicami zasilającymi nowotwór. Nie ujawniono połączeń pomiędzy tętnicami szyjnymi wewnętrzną i zewnętrzną. Angiografia po embolizacji wykazywała zubożenie unaczynienia guza i pełną drożność tętnicy szyjnej. Nie zanotowano trudności technicznych ani powikłań w czasie i bezpośrednio po embolizacji. Guzy u wszystkich chorych zostały całkowicie usunięte podwyściółkowo. Nie obserwowano żadnych powikłań operacyjnych. Krwawienie śródoperacyjne było umiarkowane, średnio wynosiło 270 mL. U żadnego chorego nie wystąpiły nawrót ani odległe powikłania w okresie obserwacji pooperacyjnej od 24 do 76 miesięcy.
Wnioski. Wyniki badania potwierdzają przydatność przedoperacyjnej embolizacji w leczeniu przyzwojaków szyi. Zmniejszenie napływu krwi do guza ułatwia jego wydzielanie i zmniejsza utratę krwi. Embolizacja superselektywna naczyń przyzwojaka okazała się metodą skuteczną i bezpieczną. Przegląd piśmiennictwa wskazuje na konieczność standaryzacji pojęć używanych w opracowaniach z tej dziedziny, co pomoże w wypracowaniu najlepszych zasad postępowania z chorymi z kłębczakami szyi.
Summary
Introduction. Paragangliomas are rare, slow growing neuroendocrine tumours that arise from the extra-adrenal autonomic paraganglia. In the head and neck region the dominating location is carotid bifurcation – carotid paraganglioma. Surgical excision is the most common treatment. Excessive vascularity resulting from marked hypertrophy and hyperplasia of blood vessels in the tumour besides common involvement of lower cranial nerves makes surgery demanding and difficult. Despite recent advances in surgical techniques and in the imaging diagnostics the intraoperative haemorrhage and risk of neurovascular complications remains considerable. Therefore preoperative endovascular embolisation is proposed to reduce intraoperative bleeding and aid excision. Preoperative embolisation benefits are still under dispute and due to the rarity of carotid paraganglioma experience in its surgical treatment is limited. Analysis of individual series carries an added value in promoting progress in this field.
Aim. The aim of this study is to review an experience of a single centre in the use of preoperative embolisation in resecting carotid paraganglioma with particular attention to the embolisation technique and its effectiveness.
Material and methods. This is a retrospective analysis of surgical treatment of carotid paragangliomas supported with preoperative tumour embolisation. It is based on four patients with pathologically confirmed carotid paraganglioma.
Family history, clinical presentation, imaging diagnostics, Shamblin classification, course and method of preoperative embolisation, surgical treatment, complications and the early outcome were reviewed. All lesions were represented by a painless cervical mass, without neurological symptoms. Imaging included computed tomography, magnetic resonance and magnetic resonance angiography. Tumour size and Shamblin group were assessed from the MR images. The tumours were located in the posteromedial wall of the common carotid artery at the carotid bifurcation. Three patients were Shamblin group II and one in group III.
Tumour vascularity and vessels feeding the lesion were identified on preoperative digital subtraction angiography of the common carotid artery in all patients. In patients consenting to surgery it was followed by tumour embolisation using superselective catheterisation and particle occlusion of he tumour-feeding vessels. Embolisation procedure is described in detail.
Results. Angiogram revealed a highly vascularised tumour mass displacing internal and external carotid arteries in all cases. The lingual and ascending pharyngeal arteries were the dominant feeding vessels to a carotid body tumours. No anastomoses between the branches of the external and internal carotid arteries were detected. The follow-up arteriogram showed complete tumour devascularisation with normal flow in the carotid arteries. There were no major complications of the procedure. During selective and super-selective catheterisation and embolisation no major technical difficulties were encountered. Complete subadventitial resection of the tumour was achieved in all patients. There was no operative mortality nor morbidity. Preoperative embolisation of the tumour reduced intraoperative bleeding facilitating dissection, reduced blood loss and time of surgery. Median intraoperative blood loss was 270 mL. There were no recurrences or delayed complications at the follow up of 24-76 months.
Conclusions. The results of the study confirm that the surgical treatment of carotid paragangliomas may benefit from embolisation aimed at decreasing tumour blood flow. Intraoperative tedious ligation of feeding arteries can be replaced by preoperative selective embolisation.
The adopted method of embolisation proved it to be safe and efficient. Review of the literature indicates that standard definitions and uniformity across reports would aid in establishing best practice measures.Introduction
Paragangliomas (glomus tumours) are rare, slow growing neuroendocrine tumours that arise from the extra-adrenal autonomic paraganglia. Malignant transformation does not exceed 10% of cases. Paragangliomas of the head and neck constitute a distinct group of those tumours, creating specific diagnostic and therapeutic challenges. They represent less then 0.5% of all head and neck tumours. They occur 3 times more often in females then in man 2/3 of them between 40 and 60 years of age. Around 25% are multifocal. Location of paragangliomas in the order of frequency is as follows: carotid body (chemodectoma) (60-67%), tympanicum in the middle ear, jugulotympanicum, jugulare, vagale (1, 2). Thus the dominating location is carotid bifurcation.
Paragangliomas are basically spontaneous, but may be associated with hereditary mutations in the genes encoding the succinate dehydrogenase (SDH) enzyme complex and a number of other susceptibility genes: NF1, RET, VHL, SDHA, SDHB, SDHC, SDHD, SDHAF2 (SDH5), and TMEM127 (3).
Surgical excision is the most common treatment. Excessive vascularity resulting from marked hypertrophy and hyperplasia of blood vessels besides common involvement of lower cranial nerves makes surgery demanding and difficult. Therefore preoperative endovascular embolisation may be used to reduce intraoperative bleeding and aid excision. Some tumours invade the walls of the carotid artery considerably reducing their resectability (4, 5). Radiotherapy is used for palliation of unresectable tumours (6).
Despite recent advances in surgical techniques and in the imaging diagnostics the intraoperative hemorrhage and risk of neurovascular complications remains considerable (7, 8).
In an attempt to reduce the vascularity of the tumour to decrease intraoperative bleeding and thus the technical difficulty preoperative embolisation is utilised, but its benefits are still under dispute (9, 10).
Due to the rarity of carotid paraganglioma experience in its surgical treatment is limited and series in the individual centres are small. Analysis of individual series carries an added value in promoting progress in this field.
Aim
The aim of the study is to review an experience of a single centre in the use of preoperative embolisation and its influence on the course of operation of carotid paraganglioma. Assessment of the embolisation technique and its effectiveness is another goal of the study.
Material and methods
This retrospective analysis reports experience in surgical removal of carotid paragangliomas supported with preoperative tumour embolisation. Four patients were enrolled into the study: 3 women and 1 man with confirmed diagnosis of carotid paraganglioma. Their age ranged from 20 to 47 years (median 31).
The clinical records, radiological reports and images and pathological examinations of all patients provided data on the family history, clinical presentation, imaging diagnostics, Shamblin classification, course and method of preoperative embolisation, surgical treatment, complications and the early outcome were reviewed.
Family history was negative for cancer. All lesions were represented by a painless cervical mass, without neurological symptoms.
Imaging in all patients included computed tomography, magnetic resonance (MR) and magnetic resonance angiography (MRA). Tumour size and Shamblin group were assessed from the MR images. The tumours were located in the posteromedial wall of the internal carotid artery at the carotid bifurcation.
The size of the tumours was measured on MR images in the cranio-caudal and frontal and sagittal planes at the level of the maximum tumour extent. The cranio-caudal diameter did not exceed 67 mm, frontal 33 mm and sagittal 35 mm.
Surgical risk was assigned according to the Shamblin classification (11). Group I tumours are localised and do not involve the surrounding major vessels, in group II are adherent or partially surround the vessels and in group III at least one of the major vessels is completely surrounded or encased in the tumour. Three patients were classified to Shamblin group II and 1 to Shamblin group III.
Tumour vascularity and vessels feeding the lesion were identified on preoperative digital subtraction angiography of the internal carotid artery in all patients. In patients consenting to surgery it was followed by tumour embolisation accomplished in the Department of Interventional Radiology and Neuroradiology.
Carotid paraganglioma diagnosis was confirmed on histopathology and immunohistochemistry.
Method of embolisation

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Netterville JL, Jackson CG, Miller FR et al.: Vagal paraganglioma: a review of 46 patients treated during a 20-year period. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1998; 124(10): 1133-1140.
2. Kollert M, Minovi AA, Draf W et al.: Cervical paragangliomas-tumor control and long-term functional results after surgery. Skull Base 2006; 16(4): 185-191.
3. Offergeld C, Brase C, Yaremchuk S et al.: Head and neck paragangliomas: clinical and molecular genetic classification. Clinics (Sao Paulo) 2012; 67 (suppl. 1): 19-28.
4. Naik SM, Shenoy AM, Nanjundappa et al.: Paragangliomas of the carotid body: current management protocols and review of literature. Indian J Surg Oncol 2013; 4(3): 305-312.
5. Por YC, Lim DT, Teoh MK, Soo KC: Surgical management and outcome of carotid body tumours. Ann Acad Med Singapore 2002; 31(2): 141-144.
6. Zabel A, Milker-Zabel S, Huber P et al.: Fractionated stereotactic conformal radiotherapy in the management of large chemodectomas of the skull base. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 58(5): 1445-1450.
7. Hallett JW Jr, Nora JD, Hollier LH et al.: Trends in neurovascular complications of surgical management for carotid body and cervical paragangliomas: a fifty-year experience with 153 tumors. J Vasc Surg 1988; 7(2): 284-291.
8. Westerband A, Hunter GC, Cintora I et al.: Current trends in the detection and management of carotid body tumors. J Vasc Surg 1998; 28(1): 84-92.
9. Ferrante AMR, Boscarino G, Crea MA et al.: Cervical paragangliomas: single centre experience with 44 cases. Acta Otorhinolaryngol Ital 2015; 35(2): 88-92.
10. Boscarino G, Parente E, Minelli F et al.: An evaluation on management of carotid body tumour (CBT). A twelve years experience. G Chir 2014; 35(1-2): 47-51.
11. Shamblin WR, ReMine WH, Sheps SG, Harrison EG Jr: Carotid body tumor (chemodectoma): clinicopathologic analysis of ninety cases. Am J Surg 1971; 122(6): 732-739.
12. Jianu DC, Jianu SN, Motoc AG et al.: An evaluation on multidisciplinary management of carotid body paragangliomas: a report of seven cases. Rom J Morphol Embryol 2016; 57 (suppl. 2): 853-859.
13. Gad A, Sayed A, Elwan H et al.: Carotid body tumors: a review of 25 years experience in diagnosis and management of 56 tumors. Ann Vasc Dis 2014; 7(3): 292-299.
14. Valavanis A: Preoperative embolisation of the head and neck: indications, patient selection, goals, and precautions. AJNR Am J Neuroradiol 1986; 7: 943-952.
15. Murphy TP, Brackmann DE: Effects of preoperative embolization on glomus jugulare tumors. Laryngoscope 1989; 99: 1244-1247.
16. Persky MS, Setton A, Niimi Y et al.: Combined endovascular and surgical treatment of head and neck paragangliomas: a team approach. Head Neck 2002; 24: 423-431.
17. Lim J-Y, Kim J, Kim SH et al.: Surgical Treatment of Carotid Body Paragangliomas: Outcomes and Complications According to the Shamblin Classification. Clin Exp Otorhinolaryngol 2010; 3(2): 91-95.
18. Casasco A, Herbreteau D, Houdart E et al.: Devascularization of craniofacial tumor by percutaneous tumor puncture. AJNR Am J Neuroradiol 1994; 15: 1233-1239.
19. George B, Casasco A, Deffrennes D, Houdart E: Intratumoral embolization of intracranial and extracranial tumors: technical note. Neurosurgery 1994; 35: 771-773.
20. Abud DG, Charbel Mounayer Ch, Goetz Benndorf G et al.: Intratumoral injection of cyanoacrylate glue in head and neck paragangliomas. AJNR Am J Neuroradiol 2004; 25: 1457-1462.
21. Casasco A, Houdart E, Biondi A et al.: Major complications of percutaneous embolization of skull-base tumors. AJNR Am J Neuroradiol 1999; 20: 179-181.
22. Krishnamoorthy T, Gupta AK, Rajan JE, Thomas B: Stroke from delayed embolization of polymerized glue following percutaneous direct injection of a carotid body tumor. Korean J Radiol 2007; 8: 249-253.
23. Carli DFM, Sluzewski M, Beute GN, van Rooij WJ: Complications of particle embolization of meningiomas: frequency, risk factors, and outcome. AJNR Am J Neuroradiol 2010; 31: 152-154.
24. Bendszus M, Klein R, Burger R et al.: Efficacy of trisacryl gelatin microspheres versus polyvinyl alcohol particles in the preoperative embolization of meningiomas. AJNR Am J Neuroradiol 2000; 21: 255-261.
25. Pauw BK, Makek MS, Fisch U, Valavanis A: Preoperative embolization of paragangliomas (glomus tumors) of the head and neck: histopathologic and clinical features. Skull Base Surg 1993; 3: 37-44.
26. Gruber A, Bavinzski G, Killer M, Richling B: Preoperative embolization of hypervascular skull base tumors. Minim Invasive Neurosurg 2000; 43: 62-71.
otrzymano: 2017-03-02
zaakceptowano do druku: 2017-03-24

Adres do korespondencji:
*Piotr Trojanowski
Department of Otolaryngology and Head and Neck Surgery Medical University in Lublin
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
fax +48 (81) 724-48-00
troja23@gmail.com

Postępy Nauk Medycznych 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych