Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2017, s. 210-212
Ewa Piasek1, Anna Drelich-Zbroja2, Michał Sojka2, Krzysztof Pyra2, Maryla Kuczyńska2, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska2
Ultrasound imaging of splenic artery aneurysms
Diagnostyka ultrasonograficzna tętniaków tętnicy śledzionowej
1Students' Scientific Group at The Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin
Tutor: Anna Drelich-Zbroja, MD, PhD
2Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Tętniaki tętnicy śledzionowej należą do rzadkości, lecz wraz z rozwojem wysokorozdzielczych technik obrazowania, wzrasta częstość ich wykrywania. Stoją na trzecim miejscu co do częstości występowania tętniaków wewnątrzbrzusznych, zaraz po tętniakach aorty i tętnic biodrowych.
Cel pracy. Celem naszej pracy było ukazanie przydatności badania ultrasonograficznego w wykrywaniu tętniaków tętnic śledzionowych.
Materiał i metody. W okresie 8 lat, 7650 pacjentów zostało skierowanych do Zakładu Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, w celu diagnostyki ultrasonograficznej naczyń brzusznych. Grupę badanych osób stanowiło 4135 mężczyzn i 3515 kobiet, w wieku 16-82 lata. Wszystkie badania przeprowadzono z użyciem opcji B-mode, kolorowego Dopplera oraz pulsacyjnego Dopplera. Dodatkowo, zastosowano opcję Dopplera mocy i B-flow.
Wyniki. Pośród 7650 przebadanych pacjentów u 42 stwierdzono tętniaki tętnic trzewnych. Wśród nich zostały zdiagnozowane 23 przypadki tętniaków tętnicy śledzionowej. W żadnym przypadku nie wykryto mnogich tętniaków.
Wnioski. Tętniaki tętnic śledzionowych występują rzadko, lecz wskaźnik śmiertelności w przypadku pęknięcia tętniaka jest wysoki. Zwykle są bezobjawowe. Tętniaki o średnicy > 2 cm wymagają leczenia chirurgicznego lub wewnątrznaczyniowego.
Summary
Introduction. Splenic artery aneurysms are uncommon but more are being diagnosed in asymptomatic patients because of the widespread of high-resolution imaging techniques. SAA is the third most common site of intraabdominal aneurysms, following aortic and illiac arteries aneurysms.
Aim. The aim of our research was to assess the value of ultrasound imaging in detection of splenic artery aneurysms.
Material and methods. In period of 8 years, 7650 patients were reffered to Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin for ultrasound diagnosis of abdominal vessels. The group consist of 4135 male and 3515 female, in age between 16 and 82 years old. B-mode, color and pulsed Doppler options were used. Additionaly power Doppler and B-flow presentations were done.
Results. In the group of 7650 patients, 42 of them were diagnosed with aneurysms. 23 cases in the group of 42 were splenic artery aneurysms.
Conclusions. Splenic artery aneurysms are rare, but mortality rate in case of rapture is high. Aneurysms > 2 cm in diameter should be treated surgically or using endovascular procedure.INTRODUCTION
Splenic artery aneurysms (SAA) are uncommon but more are being diagnosed in asymptomatic patients because of the widespread of high-resolution imaging techniques (1). They represent 58% of all splanchnic aneurysms (2-4). SAA is the third most common site of intraabdominal aneurysms, following aortic and iliac arteries aneurysms (5). Patients are mostly asymptomatic and the diagnosis is often incidental. If symptoms occur, they are unspecific. Women are affected four times often as males, but the risk of rapture is three times higher in male (1). The risk of developing is in those patients with multiparity, portal hypertension, liver transplantation, systemic hypertension, medial fibroplasia and a-1 antitrypsin deficiency (3). Liver transplantation, portal hypertension, liver cirrhosis and pregnancy are factors which increase frequency of rapture (1). Splenic artery aneurysms are small, saccular and usually located in the mid or distal portion of the artery (5). Usually, its diameter is < 2 cm (2). Aneurysms greater than 2 cm in diameter should be treated immediately. Other prompt indications for treatment are: childbearing age for women, pregnancy, systemic hypertension or growing aneurysms (6).
AIM
The aim of our research was to assess the value of ultrasound imaging in detection of splenic artery aneurysms.
MATERIAL AND METHODS
In period of 8 years, 7650 patients were reffered to Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin for ultrasound diagnosis of abdominal vessels. The group consist of 4135 male and 3515 female, in age between 16 and 82 years old. Indication for the examination were:
– renal arteries in 34% (clinical symptoms: arterial hypertension),
– portal system in 16% (portal hypertension, portal vein thrombosis, suspicion of revascularisation),
– abdominal aorta and iliac arteries in 26% (aneurysms, stenosis, occlusion were suspected),
– inferior vena cava and iliac veins in 4% (suspicion of thrombosis, revascularisation),
– inferior vena cava and renal veins in 3% (suspicion of Nutcracker syndrome, thrombosis, revascularisation, cancer materials),
– visceral arteries in 2% (occlusion or stenosis were suspected),
– 10% of patients were reffered for control examinations after surgical or endovascular procedure of abdominal aorta, iliac arteries, renal arteries, IVC,
– tumor vasculature of liver, renis in 5%.
All of the patients were diagnosed with use of LOGIQ 9, LOGIQ 7 equipments. B-mode, color and pulsed Doppler options were used. Additionaly power Doppler and B-flow presentations were done.
RESULTS

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Agrawal GA, Johnson PT, Fishman EK: Splenic artery aneurysms and pseudoaneurysms: clinical distinctions and CT appearances. AJR Am J Roentgenol 2007; 188: 992-998.
2. Badea R: Splanchic Artery Aneurysms: the Diagnostic Contribution of Ultrasonography in Correlation with other Imaging Methods. J Gastrointestin Liver Dis 2008; 17: 101-105.
3. Jesinger R, Thoreson A, Lamba R: Abdominal and Pelvic Aneurysms and Pseudyaneurysms: Imaging Review with Clinical, Radiologic, and Treatment Correlation. Radio Graphics 2013; 33: 71-96.
4. Madoff DC, Denys A, Wallace MJ et al.: Splenic Arterial Interventions: Anatomy, Indications, Technical Considerations, and Potential Complications. Radio Graphics 2005; 25: 191-211.
5. Sułkowski L, Szura M, Pasternak A et al.: Pathogenesis, Diagnosis and Treatment of Splenic Artery Aneurysms. Austin J Vasc Med 2016; 3: 1-3.
6. Guillaumoni AT, Chaim EA: Splenic artery aneurysm associated with anatomic variations in origin. J Vasc Bras 2009; 8: 177-181.
7. Horton KM, Smith C, Fishman EK: MDCT and 3D CT Angiography of Splanchnic Artery Aneurysms. AJR 2007; 189: 641-647.
8. Pilleul F, Beuf O: Diagnosis of Splanchnic Artery Aneurysms and Pseudoaneurysms, with Special Reference to Contrast Enhanced 3D Magnetic Resonance Angiography: a Review. Acta Radiol 2004; 7: 702-708.
9. Liu O, Lu JP, Wang F et al.: Visceral Artery Aneurysms: Evaluation Using 3D Contrast-Enhanced MR Angiography. AJR 2008; 191: 826-832.
10. Darchi L, Biggi E, Cicio G et al.: Aneurysms of the Splenic Artery: Noninvasive Diagnosis by Pulsed Doppler Sonography. J Ultrasound Med 1984; 3: 41-44.
11. Moura R, Sobreira ML, Jaldin LG et al.: Splenic artery saccular aneurysm: endovascular approach or open surgery? J Vasc Bras 2013; 12(3): 230-233.
otrzymano: 2017-03-02
zaakceptowano do druku: 2017-03-24

Adres do korespondencji:
*Anna Drelich-Zbroja
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
fax +48 (81) 724-48-00
mst@radiology.com.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych