Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 4/2017, s. 223-228
*Łukasz Światłowski, Michał Górnik, Tomasz Roman, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Chemoembolization in the treatment of metastasis from uterine sarcoma to the spine
Zastosowanie chemoembolizacji w leczeniu przerzutu mięsaka macicy do kości
Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University in Lublin
Head of Department: Professor Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, MD, PhD
Streszczenie
Mięsaki macicy są rzadką heterogenną grupą nowotworów biorących swój początek z tkanki mezenchymalnej. Są odpowiedzialne za około 8% złośliwych zmian w macicy. Najczęstszym typem histologicznym mięsaków macicy jest mięsak gładkokomórkowy (LMS), który charakteryzuje się agresywnym przebiegiem. Większość mięsaków gładkokomórkowych macicy występuje u kobiet powyżej 40. roku życia (średnia wieku – 60 lat). Etiologia nie jest do końca poznana. Mięsaki gładkokomórkowe macicy mogą dawać przerzuty, a miejscem ognisk przerzutowych najczęściej są okoliczne tkanki miękkie z zajęciem przestrzeni zaotrzewnowej. Przerzuty do kręgosłupa występują bardzo rzadko. Leczenie zmian przerzutowych do kręgosłupa zależy głównie od rozległości zajęcia kręgosłupa oraz od objawów podmiotowych zgłaszanych przez pacjentkę. Standardem postępowania jest chirurgiczne usunięcie przerzutów i chemioterapia systemowa. Podstawowym lekiem stosowanym w chemioterapii we wszystkich liniach jest doksorubicyna. W naszym przypadku, u chorej z mięsakiem gładkokomórkowym macicy i przerzutem do kręgosłupa leczonym uprzednio operacyjnie, nastąpiła wznowa zmiany przerzutowej do kręgosłupa. Ze względu na brak propozycji leczenia chirurgicznego i w związku z silnymi dolegliwościami bólowymi uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie chorej, podjęto decyzję o zabiegu przeztętniczej chemoembolizacji przerzutu z użyciem cząstek nasączonych doksorubicyną. Po zapoznaniu się z dostępną nam literaturą, nie odnaleźliśmy opisu podobnego przypadku, gdzie zastosowano chemoembolizację przerzutu do kręgosłupa.
Summary
Uterine sarcomas are a rare heterogeneous group of tumors of mesenchymal origin. They are responsible for approximately 8% of uterine malignancies. The most common histological type of uterine sarcoma is leiomyosarcoma. This tumor is associated with poor prognosis. Most of them occur in women over 40 years of age (mean age – 60 years). The etiology has not been fully understood. Leiomyosarcoma can give metastatic lesions. The most frequent place for metastases are surrounding soft tissues and retroperitoneal space. Spinal metastases occur very rarely. The treatment of spinal metastases depends mainly on the location of the metastatic change on the spine and on the symptoms reported by the patient. The standard procedure is the surgical removal of the metastases and systemic chemotherapy. The basic drug used in chemotherapy in all lines is doxorubicin. In our case, the recurrence of metastatic change to the spine occured in a patient with leiomyosarcomas of the uterus and metastatic lesion to the spine which had been previously treated surgically. Due to the lack of proposals from surgery treatment and because of very painfull symptoms that prevent the normal functioning of the patient, it was decided to perform transarterial chemoembolization using drug eluting particles soak with doxorubicin. In available literature we did not find the description of a similar case, where chemoembolization was used to treat metastasis change to the spine.Introduction
Uterine sarcomas are a heterogeneous group of rare tumors taking its origin from mesenchymal tissue. They are responsible for about 8% of malignant changes in the uterus (1). Depending on the tissue from which it can develop, sarcoma of the uterus can be divided into leiomyosarcoma (LMS), endometrial stromal sarcoma (ESS), undifferentiated endometrial sarcoma (UES) and adenosarcoma (2). Gynecologic Oncology Group (GOG) implemented an additional division of uterine sarcomas on nonepithelial and mixed epithelial-nonepithelial (3).
The most common histological type of uterine sarcomas is leiomyosarcoma. Most of these tumors take its origin de novo, only about 0.2% of the lesions develop in the process of benign uterine myoma malignant transformation (4). These are characterized by an aggressive process (even if the change is located only in the uterus) of 5-year survival rates fluctuating from 18.8 to 68%. The risk of relapse ranges between 45 and 73% (1, 5, 6).
Most leiomyosarcomas occurs in women over 40 years of age (mean age 60 years). While the etiology is not fully understood, it is supposed that factors which can be associated with the development of the tumor is long-term taking of tamoxifen and the exposure to radiation of the pelvis in the past (3).
The symptoms of sarcomas may be similar to the symptoms resulting from benign fibroid and include abnormal vaginal bleeding (56%), palpable tumor in the pelvis (54%) and can lead to pelvic pain (22%). Bleeding from the tumor into the peritoneal cavity, due to the rupture of the tumor mass, occurs less frequently. As a result of the uterine sarcoma metastases the first symptom can appear in a completely different place (6). Although the rapid growth of the fibroid is suspicious, diagnosis of a sarcoma on the basis of this feature is controversial. Therefore, preoperative differentiation of benign uterine fibroids from the leiomyosarcoma is very difficult (if not impossible) and is based only on clinical symptoms and remains a challenge for clinicians (1, 6).
Leiomyosarcomas can metastasize usually to the surrounding soft tissues with involvement of retroperitoneal, internal organs (e.g. lung, liver), and skin. Spinal metastasis occurs very rarely, although it is the most common site of leiomyosarcoma bone metastases (6). Most common site of metastatic lesions in the spine is the upper part of the thoracic segment, which is a problem in finding a suitable method for the treatment of these lesions, especially if typical surgery treatment is chosen (7, 8). Nowadays, the procedure depends mainly on the extent of lesions in the spine and the symptoms reported by patient, which results from the extent of lesions in the spine. In most cases, interdisciplinary approach is necessary. In the early stage of non-metastatic uterine sarcoma radical hysterectomy is performed. In those cases, the role of adjuvant chemotherapy or local radiation therapy is still controversial (6, 9, 10).
In sarcomas of the uterus with the occurrence of metastasis in the management standards surgical removal of metastases, chemotherapy, hormone therapy and targeted therapy is performed. The primary drug used in all lines in chemotherapy is doxorubicin (6-12). In the literature there are cases of long-term response to chemotherapy in advanced stages of leiomyosarcoma. This is a case report of the patient with leiomyosarcoma of the uterus and recurrence of the spine metastasis pre-treated previously with surgery. Disqualification of the patient from a surgery treatment, concomitant severe pain, which prevents the normal functioning of the patient, was a reason to perform transarterial chemoembolization of spinal metastases using particles soaked with doxorubicin (DEM-TACE).
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Wu TI, Yen TC, Lai CH: Clinical presentation and diagnosis of uterine sarcoma, including imaging. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2011; 25: 681-689.
2. Shaan SH, Jagannathan JP, Krajewski K et al.: Uterine sarcomas: then and now. AJR Am J Roentgenol 2012; 199: 213-223.
3. Memarzadeh S, Mundt AJ, Berek JS: Uterine sarcoma: Classification, clinical manifestations, and diagnosis. [In:] Goff B, Falk SJ (eds.): UpToDate. 2012.
4. Sala E, Rockall AG, Freeman SJ et al.: The added role of MR imaging in treatment stratification of patients with gynecologic malignancies: what the radiologist needs to know. Radiology 2013; 266: 717-740.
5. Tse KY, Crawford R, Ngan HYS: Staging of uterine sarcomas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2011; 25: 733-749.
6. D’Angelo A, Prat J: Uterine sarcomas: a review. Gynecol Oncol 2010; 116: 131-139.
7. Kanjeekal S, Chambers A, Fung MF, Verma S: Systemic therapy for advanced uterine sarcoma: a systematic review of the literature. Gynecol Oncol 2005; 97: 624-637.
8. Hensley ML: Role of chemotherapy and biomolecular therapy in the treatment of uterine sarcomas. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2011; 25: 773-782.
9. Seddon BM, Davda R: Uterine sarcomas – recent progress and future challenges. Eur J Radiol 2011; 78: 30-40.
10. Abd-Alla HM, El-Sebaie MM, Ali NM: Uterine sarcoma: analysis of treatment failure and survival. J Egypt Natl Canc Inst 2000; 12: 245-251.
11. Aksoy S, Hizli D, Sarici S et al.: A retrospective review of metastatic or recurrent uterine sarcomas treated with ifosfamide and doxorubicin (IMA). UHOD 2008; 18: 129-134.
12. van der Graaf WT, Blay JY, Chawla SP et al.: EORTC Soft Tissue and Bone Sarcoma Group, PALETTE study group. Pazopanib for metastatic soft-tissue sarcoma (PALETTE): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet 2012; 379: 1879-1886.
13. Gadducci A, Landoni F, Sartori E et al.: Uterine leiomyosarcoma: analysis of treatment failures and survival. Gynecol Oncol 1996; 62(1): 25-32.
14. Fornasier VL, Paley D: Leiomyosarcoma in Bone: Primary or Secondary? A Case Report and Review of the Literature. Skeletal Radiol 1983; 10(3): 147-153.
15. Ido K, Matsuoka H, Yoshida M, Urushidani H: Paraparesis due to spinal leiomyosarcoma lesion in the thoracic spine accompanied by two leiomyosarcoma lesions in the back and the thigh over an interval of 4 years. J Clin Neurosci 2002 May; 9(3): 325-328.
16. Shapiro S: Myelopathy Secondary to Leiomyosarcoma of the Spine. Case Report. Spine (Phila Pa 1976) 1992 Feb; 17(2): 249-251.
17. Elhammady MS, Manzano GR, Lebwohl N, Levi AD: Leiomyosarcoma Metastases to the Spine. Case Series and Review of the Literature. J Neurosurg Spine 2007 Feb; 6(2): 178-183.
18. Ziewacz JE, Lau D, La Marca F, Park P: Outcomes after Surgery for Spinal Metastatic Leiomyosarcoma. J Neurosurg Spine 2012 Nov; 17(5): 432-437.
19. Quade BJ: Pathology, Cytogenetics, and Molecular Biology of Uterine Leiomyomas and Other Smooth Muscle Lesions. Curr Opin Obstet Gynecol 1995 Feb; 7(1): 35-42.
20. Shimoda H, Oka K, Otani S et al.: Vascular Leiomyosarcoma Arising from the Inferior Vena Cava Diagnosed by Intraluminal Biopsy. Virchows Arch 1998 Jul; 433(1): 97-100.
21. de Vries J, Scheremet R, Altmannsberger M et al.: Primary Leiomyosarcoma of the Spinal Leptomeninges. J Neurooncol 1994; 18(1): 25-31.
22. Lo TH, van Rooij WJ, Teepen JL, Verhagen IT: Primary Leiomyosarcoma of the Spine. Neuroradiology 1995; 37(6): 465-467.
23. Buscema J, Carpenter SE, Rosenshein NB et al.: Epithelioid leiomyosarcoma of the uterus. Cancer 1986; 57: 1192-1196.
24. Bell SW, Kempson RL, Hendrickson MR: Problematic Uterine Smooth Muscle Neoplasms. A Clinicopathologic Study of 213 Cases. Am J Surg Pathol 1994 Jun; 18(6): 535-558.
25. Abeler VM, Røyne O, Thoresen S et al.: Uterine Sarcomas in Norway. A Histopathological and Prognostic Survey of a Total Population from 1970 to 2000 Including 419 Patients. Histopathology 2009 Feb; 54(3): 355-364.
26. Ochiai H, Yamakawa Y, Fukushima T et al.: Primary leiomyosarcoma of the cervical spine causing spontaneous compression fracture: report of an autopsy case. Neuropathology 2000 Mar; 20(1): 60-64.
27. Krepler P, Windhager R, Bretschneider W et al.: Total Vertebrectomy for Primary Malignant Tumours of the Spine. J Bone Joint Surg Br 2002 Jul; 84(5): 712-715.
28. Marshman LA, Pollock JR, King A, Chawda SJ: Primary Extradural Epithelioid Leiomyosarcoma of the Cervical Spine: Case Report and Literature. Neurosurgery 2005 Aug; 57(2): E372; discussion E372.
29. Potsi M, Stavrinou P, Patsinakidis N et al.: Primary Osseous Leiomyosarcoma of the Spine: A Rare Entity – Case Report and Review of the Literature. J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg 2012 Aug; 73(4): 238-242.
30. Nanassis K, Alexiadou-Rudolf C, Tsitsopoulos P: Spinal Manifestation of Metastasizing Leiomyosarcoma. Spine (Phila Pa 1976) 1999 May 15; 24(10): 987-989.
31. Gardner LU: A Case of Metastatic Leiomyosarcoma Primary in the Uterus. J Med Res 1917 Mar; 36(1): 19-30.
32. Willis RA: The Spread of Tumours in the Human Body. 3rd ed. Butterworths, London 1973: 234.
33. Arnesen MA, Jones JW: Spindle Cell Neoplasm of the Thoracic Spine. Ultrastruct Pathol 1992 Jan-Apr; 16(1-2): 29-34.
34. Botwin KP, Zak PJ: Lumbosacral Radiculopathy Secondary to Metastatic Uterine Leiomyosarcoma: A Case Report. Spine (Phila Pa 1976) 2000 Apr 1; 25(7): 884-887.
35. Sucu HK, Bezircioğlu H, Rezanko T: Partial Spondylectomy for Primary Leiomyosarcoma of C2 Vertebra. Spine (Phila Pa 1976) 2011 Oct 1; 36(21): E1422-E1426.
36. Robbins LL: Roentgenologic Demonstration of Spinal Metastases from Leiomyosarcoma of the Uterus. Arch Surg 1943; 47(5): 463-467.
37. Takemori M, Nishimura R, Sugimura K, Mitta M: Thoracic Vertebral Bone Metastasis from Uterine Leiomyosarcoma. Gynecol Oncol 1993 Nov; 51(2): 244-247.
38. Tan LA, Kasliwal MK, Nag S, O’Toole JE: A Rare Intramedullary Spinal Cord Metastasis from Uterine Leiomyosarcoma. J Clin Neurosci 2013 Sep; 20(9): 1309-1312.
39. Maimone G, Nicassio N, Malik I, Cambria M: Metastatic Leiomyosarcoma of the Spine Updates in Management and Surgical Strategy. OJMN 2013; 3(4): 98-103.
40. Bathan AJ, Constantinidou A, Pollack SM, Jones RL: Diagnosis, prognosis, and management of leiomyosarcoma: recognition of anatomic variants. Curr Opin Oncol 2013 Jul; 25(4): 384-389.
otrzymano: 2017-03-02
zaakceptowano do druku: 2017-03-24

Adres do korespondencji:
*Łukasz Światłowski
Department of Interventional Radiology and Neuroradiology Medical University in Lublin
ul. K. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-54
fax +48 (81) 724-48-00
lukasz.swiatlowski@umlub.pl

Postępy Nauk Medycznych 4/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych