Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2015, s. 120-123
*Michał Sojka1, Tomasz Jargiełło1, Krzysztof Pyra1, Anna Drelich-Zbroja1, Katarzyna Wojtal1, Andrzej Wolski2, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska1
Leczenie obwodowych malformacji naczyniowych – wstępne doświadczenia własne
Treatment of peripheral vascular malformations – preliminary single-centre experience
1Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University, Lublin
Head of Department: prof. Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, MD, PhD
2Department of Vascular Surgery, University Hospital no. 4, Lublin
Head of Department: Andrzej Wolski, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Malformacje naczyniowe stanowią poważny problem diagnostyczny i terapeutyczny współczesnej medycyny. Dotykają 1,5% populacji ludzkiej i jednakowo często występują u obu płci. Objawy malformacji naczyniowych są bardzo różnorodne, obejmują defekty kosmetyczne, owrzodzenia tkanek, ból, obrzęk oraz zaburzenia czynnościowe. Metody leczenia malformacji naczyniowych obejmują zabiegi chirurgiczne, techniki z zakresu radiologii zabiegowej, laseroterapię czy kombinację wyżej wymienionych metod.
Cel pracy. Ocena skuteczności leczenia obwodowych malformacji naczyniowych metodami wewnątrznaczyniowymi.
Materiał i metody. W okresie od 2009 roku do 2014 w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM w Lublinie wykonano 46 zabiegów leczniczych u chorych z malformacjami naczyniowymi w obrębie kończyn dolnych, kończyn górnych, obręczy barkowej i miednicy. Stosowano różne techniki leczenia malformacji – zabiegi wykonywano z dostępu przeztętniczego (najczęściej – 35/46), przezżylnego (3/46) oraz z bezpośredniego nakłucia zmiany (8/46).
Wyniki. Zamierzony sukces techniczny osiągnięto w 82% zabiegów, u części chorych dopiero po wykonaniu kilkuetapowego zabiegu embolizacji oraz następowej resekcji chirurgicznej. U 8 chorych ze względu na znaczną rozległość malformacji naczyniowej i nadal niepełne jej wyłączenie z krążenia konieczne będzie wykonanie kolejnych zabiegów embolizacji.
Wnioski. Małoinwazyjne techniki wewnątrznaczyniowe dają możliwość skutecznego leczenia malformacji naczyniowych, a najlepsze wyniki można osiągnąć przy ścisłej współpracy multidyscyplinarnego zespołu specjalistów: a przede wszystkim radiologów zabiegowych, chirurgów naczyniowych, chirurgów plastycznych i dermatologów.
Summary
Introduction. Vascular malformations present a serious diagnostic and therapeutic problem of modern medicine. They occur in 1.5% of human population and are equally common in both sexes. The symptoms of vascular malformations are diverse and include cosmetic defects, tissue ulcerations, pain, oedema and functional disorders. Vascular malformations are treated with surgical procedures, techniques of interventional radiology, laser therapy or a combination of the methods mentioned above.
Aim. To evaluate effectiveness of peripheral vascular malformations treatment with using endovascular techniques.
Material and methods. Between 2009-2014, 46 therapeutic procedures were performed in patients with vascular malformations within the lower limbs, shoulder girdle and pelvis in the Department of Interventional Radiology and Neuroradiology, Medical University of Lublin. Various treatment techniques were used – procedures were carried out via arterial access (most commonly – 35/46), venous access (3/46) and by direct puncture of lesions (8/46).
Results. The intended technical success was achieved in 82% of procedures; in some patients after several-stage embolisation and subsequent surgical resection. In 8 patients, further embolisation procedures will be performed due to a considerable extent of vascular malformation and its incomplete exclusion from circulation.
Conclusions. Minimally invasive endovascular techniques enable effective treatment of vascular malformations; strict cooperation of a multi-disciplinary team of specialists, mainly interventional radiologists, vascular surgeons, plastic surgeons and dermatologists, leads to best outcomes.Introduction
Vascular malformations are a serious diagnostic and therapeutic problem of modern medicine. They result from improper formation of the vascular system during foetal life. Although malformations are congenital, they can manifest themselves several weeks or even years after birth. In general, malformations grow proportionally with the child. They affect 1.5% of human population and are equally common in both sexes (F:M = 1:1) (1).
The symptoms of vascular malformations are very diverse and include cosmetic defects, tissue ulcerations, pain, oedema and functional disorders. The treatment methods for vascular malformations involve surgical procedures, techniques of interventional radiology, laser therapy or a combination of the methods mentioned above. Generally, only symptomatic malformations are treated.
There are many classifications of vascular malformations, which are based on anatomy or histological structure of lesions, their appearance or development. In 1982, Mulliken and Głowacki published the division of malformations based primarily on features of biological activity of angiogenic lesions, regardless of their external appearance. This classification divided vascular malformations into two groups: haemangiomas and vascular malformations. The former were defined as benign angiogenic lesions, which grow quickly in infancy and undergo spontaneous fibrosis and regression during childhood. Vascular malformations include various lesions composed of dysplastic vessels; in most cases, with the predominant component of one vessel type: capillary, venous, arterial or lymphatic (2).
In 1983, Burrows and co-authors devised a classification based of angiographic differences and nature of the flow in lesions. Another important classification evaluating vascular malformations according to their structure was the Hamburg classification introduced during the 7th International Society for the Study of Vascular anomalies (ISSVA) Congress in Hamburg in 1988 (3).
In 1993, Jackson and co-workers simplified the Burrows classification dividing vascular malformations into slow-flow and fast-flow ones. The former corresponded to venous malformations (VM) whereas the latter to arteriovenous malformations (AVM). In 2006, Chow et al. published the modified angiographic division of peripheral fast-flow arteriovenous malformations. Four categories were suggested according to morphology of a malformation nidus; the division is a modified classification introduced by Houdart et al., who divided intracranial malformations into three types: connections/fistulae:
– arteriovenous,
– arteriolovenous,
– arteriolovenulous.
The classification introduced by Puig in 2003 distinguishes 4 types of slow-flow malformations (4-7).
Clinical evaluation of vascular malformations is most commonly based on the Schobinger classification introduced in 1999 during the ISSVA meeting in Amsterdam. The classification in question is used for treatment planning. The stage I lesions often do not require treatment and should only be observed as they can be stationary for a long period. The increasing lesions belong to stage II; the stage III lesions are associated with pain, bleedings from lesions, ulcerations or necrosis. The final stage IV includes so advanced lesions that beside the symptoms accompanying stage III malformations they affect the heart and lead to its failure.
Vascular malformations are caused by abnormalities during complex processes of formation of venous and arterial vessels during foetal life. Animal studies demonstrated that the key role is played by vascular endothelial growth factor (VEGF), transforming growth factor (TGF-β as well as vascular proteins – angiopoietin-1 and 2, ephrin-B2 and their receptors). The above factors are believed to be responsible for development of vascular malformations in humans (8).
Aim

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Eifert S, Villavicencio L, Kao TG et al.: Prevalence of deep venous anomalies in congenital vascular malformations of venous predominance. J Vasc Surg 2000; 31: 462-471.
2. Mulliken JB, Głowacki J: Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics. Plast Reconstr Surg 1982; 69: 412-420.
3. Burrows PE, Muliken JB, Fellows KE et al.: Childhood hemangiomas and vascular malformations: angiographic differentiation. AJR Am J Roentgenol 1983; 141: 483-488.
4. Jackson IT, Carreno R, Potparic Z et al.: Hemangiomas, vascular malformations, and lymphovenous malformations: classification and methods of treatment. Plast Reconstr Surg 1993; 91: 1216-1230.
5. Cho SK, Do YS, Shin SW et al.: Arteriovenous malformations of the body and extremities: analysis of therapeutic outcomes and approaches according to a modified angiographic classification. J Endovasc Ther 2006; 13(4): 527-538.
6. Houdart E, Gobin YP, Casasco A et al.: A proposed angiographic classification of intracranial arteriovenous fistulae and malformations. Neuroradiology 1993; 35: 381-385.
7. Puig S, Aref H, Chigot V et al.: Classification of venous malformations in children and implications for sclerotherapy. Pediatr Radiol 2003; 33: 99-103.
8. Brouillard P, Vikkula M: Vascular malformations: localized defects in vascular morphogenesis. Clin Genet 2003; 63: 340-351.
9. Cho SK, Do YS, Shin SW et al.: Arteriovenous malformations of the body and extremities: analysis of therapeutic outcomes and approaches according to a modified angiographic classification. J Endovasc Ther 2006 Aug; 13(4): 527-538.
10. Do YS, Yakes WF, Shin SW et al.: Ethanol embolization of arteriovenous malformations: interim results. Radiology 2005 May; 235(2): 674-682.
11. Lee BB, Do YS, Yakes W et al.: Management of arteriovenous malformations: a multidisciplinary approach. J Vasc Surg 2004 Mar; 39(3): 590-600.
otrzymano: 2014-12-22
zaakceptowano do druku: 2015-01-14

Adres do korespondencji:
*Michał Sojka
Department of Interventional Radiology and Neuroradiology
Medical University
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-52
michalsojka@op.pl

Postępy Nauk Medycznych 2/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych