Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Revision of facts on pulmonary arteriovenous malformations – experience with embolization techniques

Maryla Kuczyńska, Anna Drelich-Zbroja, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Chemoembolizacja zmian przerzutowych w wątrobie z raka jelita grubego za pomocą cząstek nasączonych cytostatykiem

Łukasz Światłowski, Krzysztof Pyra, Michał Górnik, Tomasz Roman, Jan Sobstyl, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Preoperative embolisation of carotid body paraganglioma

Piotr Trojanowski, Tomasz Roman, Anna Szymańska, Agnieszka Trojanowska, Janusz Klatka, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Bronchial artery embolization for the treatment of hemoptysis caused by Aspergillus fumigatus infection

Ewa Kuklik, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Tomasz Roman, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Chemoembolization in the treatment of metastasis from uterine sarcoma to the spine

Łukasz Światłowski, Michał Górnik, Tomasz Roman, Ewa Kuklik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Radiation exposure in interventional neuroradiology

Tomasz Roman, Maciej Szajner, Klaudia Karska, Justyna Markowicz-Roman, Katarzyna Hać, Ewa Kramarz, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 4/2017

Ocena skuteczności wewnątrznaczyniowej embolizacji żył jajnikowych w leczeniu zespołu przekrwienia biernego miednicy

Krzysztof Pyra, Sławomir Woźniak, Piotr Czuczwar, Anna Drelich-Zbroja, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Paszkowski, Tomasz Jargiełło
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu objawowych mięśniaków macicy

Krzysztof Pyra, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Michał Górnik, Klaudia Karska, Michał Sojka, Łukasz Światłowski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Embolizacja tętnic macicznych w leczeniu krwotoków poporodowych z narządu rodnego

Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Sławomir Woźniak, Klaudia Karska, Tomasz Roman, Łukasz Światłowski, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Przedoperacyjna embolizacja guzów kręgosłupa

Klaudia Karska, Katarzyna Wojtal, Monika Miazga, Michał Sojka, Krzysztof Pyra, Tomasz Roman, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Leczenie obwodowych malformacji naczyniowych – wstępne doświadczenia własne

Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Katarzyna Wojtal, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Zastosowanie stentów zmieniających przepływ krwi (flow-diverter) w wewnątrznaczyniowym leczeniu niepękniętych tętniaków mózgu

Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Wewnątrznaczyniowe leczenie przetok szyjno-jamistych

Tomasz Roman, Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Łukasz Światłowski, Klaudia Karska, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Leczenie tętniaków trzewnych i nerkowych metodami wewnątrznaczyniowymi

Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Krzysztof Pyra, Magdalena Jarząbek, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Przeznaczyniowe leczenie mikronaczyniaków mózgu przy zastosowaniu kleju cyjanoakrylowego

Maciej Szajner, Paweł Poluha, Michał Przyszlak, Dariusz Szczepanek, Bartłomiej Tyzo, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych przy użyciu spiral, bez dodatkowego sprzętu – doświadczenie jednego ośrodka

Maciej Szajner, Krzysztof Pyra, Paweł Poluha, Dariusz Szczepanek, Michał Sojka, Magdalena Jarząbek, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie guzów przerzutowych w wątrobie za pomocą wewnątrznaczyniowej chemoembolizacji z użyciem mikrocząstek nasączonych cytostatykiem (DEM-TACE)

Magdalena Jarząbek, Tomasz Jargiełło, Marzena Janczarek, Krzysztof Pyra, Andrzej Wolski, Anna Budzyńska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Nowotworowe krwawienia po embolizacji tętnic oskrzelowych

Michał Przyszlak, Tomasz Jargiełło, Monika Miazga, Anna Drelich-Zbroja, Michał Górnik, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie żylaków powrózka nasiennego metodą wewnątrznaczyniową

Paweł Poluha, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Magdalena Jarząbek, Krzysztof Pyra, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Naczyniakowłókniak młodzieńczy: znaczenie diagnostyki angiograficznej i przedoperacyjnej embolizacji w postępowaniu leczniczym

Anna Szymańska, Tomasz Jargiełło, Anna Drelich-Zbroja, Marcin Szymański, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012