Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2015, s. 210-215
*Anna Kędzia1, Aida Kusiak2, Barbara Kochańska3, Łukasz Lassmann4, Anna Wojtaszek-Słomińska5, Andrzej W. Kędzia6
Aktywność preparatu Aromatol wobec bakterii beztlenowych
The activity of Aromatol against anaerobic bacteria
1Zakład Mikrobiologii Jamy Ustnej, Katedra Mikrobiologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. Anna Kędzia
2Katedra i Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Aida Kusiak, prof. nadzw.
3Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Barbara Kochańska, prof. nadzw.
4Praktyka Prywatna
5Zakład Ortodoncji, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: dr hab. Anna Wojtaszek-Słomińska
6Katedra Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kierownik Katedry: dr hab. Andrzej W. Kędzia, prof. nadzw.
Summary
In this study, the susceptibility to Aromatol 41 strains of anaerobic bacteria isolated from patients with infections of oral cavity or respiratory tract and 5 references strains were investigated. Susceptibility (MIC) was determined two fold dilution methods in Brucella agar. The inoculum’s containing 105 CFU per spot was seeded with Steers replicator upon the surface of agar with or without Aromatol (bacterial strains growth control). Incubation was performed in anaerobic conditions in anaerobic jar, in 37°C for 48 hrs. The MIC was defined as the lowest concentrations of Aromatol inhibiting the growth of the tested anaerobes. The results showed, that the most susceptible from Gram-negative anaerobic bacteria to herbal drug in ranges 5.0-7.5 mg/ml were the strains from genus of Prevotella loescheii and Fusobacterium necrophorum. The strains belonging to the genus of Prevotella bivia and Prevotella buccalis were the lowest sensitive to Aromatol (MIC > 20.0 mg/ml). The tested herbal drug was very active against Gram-positive cocci. MIC’s for 80% of the strains were to the concentrations within the ranges from ≤ 2.5 to 5.0 mg/ml. The Gram-positive cocci were the most susceptible to Aromatol than Gram-positive anaerobic rods.
Wstęp
Zioła wykorzystywano w lecznictwie już w starożytności. Wiedza na ich temat była uzupełniana przez kolejne stulecia. Najczęściej stosowano je w postaci wyciągów wodnych i alkoholowych. Z czasem, dzięki kolejnym wprowadzanym metodom, do leczenia wykorzystywano także pojedyncze składniki lub poszczególne związki chemiczne występujące w roślinach. Do takich ważnych składników można zaliczyć olejki eteryczne, które są często wykorzystywane w preparatach stosowanych zarówno w profilaktyce, jak i terapii różnych chorób. Substancje te charakteryzują się działaniem antyseptycznym, przeciwzapalnym, ściągającym i przeciwbólowym. Zaletą preparatów ziołowych jest ich znaczna skuteczność działania oraz sporadyczne działanie niepożądane.
Wśród preparatów stosowanych w profilaktyce i leczeniu stanów zapalnych oraz różnych zakażeń w obrębie jamy ustnej, a także dróg oddechowych, jest Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław). Lek może być stosowany zewnętrznie do nacierań, także jako środek łagodzący ukąszenia owadów, ponadto do inhalacji w przypadku przeziębień, do płukania gardła i jamy ustnej. Ma też zastosowanie wewnętrzne, szczególnie w przypadku zaburzeń trawienia, niestrawności i wzdęć. Aromatol zawiera szereg składników – w 100,0 g preparatu są obecne: lewomentol (1,72 g), olejek cytrynowy (0,57 g), olejek z mięty polnej o obniżonej zawartości mentolu (0,024 g), olejek z kory cynamonowca cejlońskiego (0,24 g), olejek lawendowy (0,24 g), olejek goździkowy (0,1 g), olejek cytronelowy (0,1 g) oraz substancje pomocnicze, tj. etanol 96% i woda oczyszczona.
Olejek cytrynowy (Oleum Citri)
Olejek ten otrzymuje się z cytryny zwyczajnej (Citrus limon L., rodzina Rutaceae), która jest drzewem o wiecznie zielonych liściach. Jest on bezbarwny lub barwy żółtej, ma charakterystyczny cytrynowy zapach. Olejek cytrynowy zawiera ponad 40 różnych składników. Poza dominującym związkiem, którym jest (+)-limonen, są też obecne m.in. cytral, α-terpineol, α- i β-pinen, cytronelal, octan linalolu i geranylu, γ-pinen, kumaryny, bioflawonoidy i pektyny (1-7). Wykazuje on działanie przeciwdrobnoustrojowe (1-18).
Olejek z mięty polnej (Oleum Menthae arvensis)
Pozyskuje się go na drodze destylacji z mięty polnej (Mentha arvensis L.), z rodziny Lamiaceae, byliny osiągającej wysokość do 90 cm. Olejek ma charakterystyczny zapach mięty. Do głównych jego składników zaliczają się: mentol, menton, mentofuran, eukaliptol i limonen. Rzadziej reprezentowane są związki, tj. α- i β-pinen, linalol, izopulegol, 1,8-cyneol, piperytenon, β-myrcen i trans-kariofylen (7, 19-23). Olejek z mięty polnej działa przeciwdrobnoustrojowo (6, 19-26).
Olejek cynamonowy (Oleum Cinnamomi)
Uzyskiwany jest zarówno z kory, jak i z liści cynamonowca cejlońskiego (Cinnamomum zeylanicum Blume), drzewa z rodziny Wawrzynowatych (Lauraceae). Z przeprowadzonych badań wynika, że olejek eteryczny pochodzący z liści zawiera znacznie więcej eugenolu (70-80%) niż otrzymywany z kory (7-18%) (27, 28). Poza głównymi składnikami, którymi są aldehyd cynamonowy i eugenol, w olejku są obecne związki, tj. aldehyd benzoesowy i dihydrocynamonowy, octan cynnamylu, limonen, linalol, kuminol, 1,8-cyneol i α-pinen (29, 30). Olejek cynamonowy wykazuje aktywność wobec bakterii, grzybów oraz wirusów (13, 29, 31-39).
Olejek lawendowy (Oleum Lavandulae)
Otrzymywany jest ze świeżych kwiatów lub kwiatostanów lawendy lekarskiej (Lavandula officinalis Chaix) z rodziny Lamiaceae. W olejku dominują estry linalolu, w tym octan linalolu. Wśród innych składników wymienia się α-terpineol, borneol, cyneol oraz geraniol (40, 41). Olejek lawendowy wykazuje działanie wobec różnych drobnoustrojów (9, 13, 34, 40-45).
Olejek goździkowy (Oleum Caryophylli)
Uzyskiwany jest z pąków goździkowca wonnego (Eugenia caryophyllata Thanenberg, syn. Syzygium aromaticum) z rodziny Mirtowatych (Myrtaceae). Do głównych składników olejku zaliczane są eugenol oraz jego izomer – izoeugenol. Zawiera on też izomeryczne węglowodany seskwiterpenowe, w tym α- i β-kariofylen, aldehyd cynamonowy, kwas benzoesowy, α- i β-pinen oraz limonen (43, 46, 47). Zarówno olejek goździkowy, jak i jego niektóre składniki wykazują aktywność wobec różnych drobnoustrojów (34, 43, 46-57).
Olejek cytronelowy (Oleum Citronella)
Otrzymywany jest z palczatki cytronelowej (Cymbopogon nardus L.) z rodziny Graminaceae. Zawiera on jako główne składniki citronelal i geraniol, a ponadto octan citronelylu, β-burbonen, octan geranylu, L-borneol i nerol (58-61). Olejek cytronelowy wykazuje aktywność przeciwdrobnoustrojową (9, 12, 13, 31, 42, 44, 45, 62-65).
Składniki Aromatolu wywierają działanie na różne drobnoustroje. Jednak brakuje badań wykazujących jego aktywność wobec bakterii powodujących zakażenia w obrębie jamy ustnej i górnych dróg oddechowych.
Cel pracy
Celem pracy było oznaczenie wrażliwości na preparat Aromatol bakterii beztlenowych wyizolowanych z zakażeń jamy ustnej oraz dróg oddechowych.
Materiał i metody
Bakterie beztlenowe zostały wyhodowane z materiałów pobranych od pacjentów z różnymi zakażeniami w obrębie jamy ustnej oraz górnych dróg oddechowych. Ocenie wrażliwości poddano 41 szczepów należących do rodzajów: Prevotella (9 szczepów), Porphyromonas (4), Fusobacterium (5), Tannerella (2), Bacteroides (5), Finegoldia (4), Parvimonas (3), Peptostreptococcus (3), Actinomyces (1), Propionibacterium (5) oraz 5 szczepów wzorcowych z gatunków: Bacteroides fragilis ATCC 25285, Fusobacterium nucleatum ATCC 25585, Finegoldia magna ATCC 29328, Peptostreptococcus anaerobius ATCC 27337 i Propionibacterium acnes ATCC 11827.
Badanie wrażliwości (MIC) wymienionych szczepów na preparat Aromatol (Hasco-Lek, Wrocław) przeprowadzono metodą rozcieńczeń w agarze Brucella z dodatkiem 5% krwi baraniej, menadionu i heminy. Użyty do badań olejek najpierw rozpuszczano w DMSO (Serva), w celu uzyskania stężenia 100 mg/ml. Dalsze rozcieńczenia były przygotowywane w jałowej wodzie destylowanej, w celu uzyskania następujących stężeń: 20,0, 15,0, 10,0, 7,5, 5,0, 2,5 mg/ml. Odpowiednie rozcieńczenia preparatu dodawano do agaru. Zawiesinę, która zawierała 105 CFU (jednostek tworzących kolonie) na kroplę, nanoszono na powierzchnię agaru aparatem Steersa. Podłoża z posiewami drobnoustrojów, zawierające odpowiednie stężenia Aromatolu oraz bez preparatu (kontrola wzrostu szczepów), inkubowano w anaerostatach zawierających mieszaninę gazów: 10% C02, 10% H2 i 80% N2, katalizator palladowy i wskaźnik beztlenowości, w temp. 37°C przez 48 godzin. Za MIC przyjęto takie najmniejsze stężenie preparatu (w mg/ml), które całkowicie hamowało wzrost testowanych szczepów bakterii beztlenowych.
Wyniki i omówienie

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2015-10-08
zaakceptowano do druku: 2015-11-14

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. Anna Kędzia
ul. Małachowskiego 5/5, 80-262 Gdańsk Wrzeszcz
e-mail: anak@gumed.edu.pl

Postępy Fitoterapii 4/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii