Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2015, s. 272-273
Elżbieta Hołderna-Kędzia
INTERHERBA 2015 „Fitoterapia w praktyce lekarskiej”
W dniu 12 czerwca 2015 roku w Poznaniu odbyła się pierwsza (po kilku latach od zawieszenia) Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu INTERHERBA, z udziałem zaproszonych lekarzy z różnych regionów Polski. Inicjatorem wznowienia tego cyklu konferencji był prezes Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – prof. dr hab. Waldemar Buchwald, który już na pierwszym zebraniu nowo wybranego Zarządu Sekcji, tj. 26 września 2014 roku, zaproponował, aby konferencje INTERHERBA odbywały się co dwa lata, naprzemiennie z Sejmikami Zielarskimi. Ich tematyka obejmowałaby wyłącznie problematykę fitoterapii wraz z najnowszą wiedzą z tego zakresu prezentowaną przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
Organizacji konferencji podjęła się Sekcja Fitoterapii PTL wraz z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich i Wielkopolską Izbą Lekarską, a honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. Jerzy Woy-Wojciechowski. Do członków Komitetu Naukowego włączono osoby reprezentujące różne dyscypliny farmacji i medycyny o znaczących osiągnięciach na polu fitoterapii i nauk towarzyszących. W skład Komitetu Organizacyjnego weszło dwóch członków Sekcji Fitoterapii PTL, osoby reprezentujące przemysł, o dużych zdolnościach organizacyjnych, oraz wybitni profesorowie z różnych dyscyplin medycznych. Na miejsce konferencji wybrano salę wykładową Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu, a sponsorami były trzy firmy wytwarzające preparaty roślinne, tj. Herbapol Wrocław S.A., Phytopharm Klęka S.A. i Herbapol Poznań. Po uroczystym powitaniu przybyłych gości przez prof. W. Buchwalda rozpoczęły się trzy sesje tematyczne.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem , należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu wraz z piśmiennictwem oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 4/2015
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii