Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 3/2016, s. 119-121
Andrzej Jakub Sałacki, Andrzej Wysokiński
Ostra zatorowość płucna jako kliniczna manifestacja zakrzepicy żył głębokich u młodego mężczyzny – opis przypadku
Acute pulmonary embolism as a clinical manifestation of deep vein thrombosis in the case of a young man – case study
Katedra i Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Summary
Acute pulmonary embolism is the most serious and dangerous clinical manifestation of venous thromboembolism. It is considered to be one of the major challenges for contemporary medicine. It is estimated that 1 person out of 1000 people in the total population develops deep vein thrombosis or suffers from pulmonary artery embolism every year. Thromboembolism may be the cause or the complication of various diseases or clinical conditions, therefore it is indispensible for doctors of almost all medical specialties to know how to diagnose, prevent or treat thromboembolic complications. One of the greatest achievements of present methods of treatment is effective inhibition of the coagulation system which undoubtedly saved millions of lives. The aim of this work is to present the case of a patient under the age of 40 who was diagnosed with pulmonary embolism and to stress the need of eliminating modifiable risk factors and educating patients about symptomatology and the effects of venous thromboembolism already in the office of a general practitioner. Due to the gravity of the problem, continuously increasing incidence and dangerous complications of venous thromboembolic disease that knowledge should become a part of public discussion.Wstęp
Zatorowość płucna (ang. pulmonary embolism – PE) to zamknięcie lub zwężenie tętnicy płucnej lub jej rozgałęzień przez materiał zatorowy, którym najczęściej są skrzepliny – zwykle z żył głębokich kończyn dolnych lub miednicy mniejszej, sporadycznie płyn owodniowy, powietrze, tkanka tłuszczowa, masy nowotworowe lub ciało obce (1). PE i zakrzepica żył głębokich (ang. deep vein thrombosis – DVT) stanowią podstawowe elementy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism – VTE), która jest jedną z trzech najczęstszych chorób układu krążenia o całkowitej rocznej częstości 100-200 na 100 000 mieszkańców. Ostra PE jest najpoważniejszą i najgroźniejszą manifestacją kliniczną VTE, jej epidemiologia jest trudna do określenia, gdyż może przebiegać bez objawów klinicznych lub jej diagnoza może być postawiona przypadkowo. Stanowi jedną z głównych przyczyn śmiertelności, zachorowalności i hospitalizacji w Europie (2, 3). VTE jest postrzegana jako kontynuacja chorób układu krążenia, dlatego też należy czynić starania o zwalczanie jej modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu, otyłość, hipercholesterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca (4-7) oraz prowadzić nieustanną edukację dotyczącą symptomatologii VTE i jej następstw już w gabinecie lekarza rodzinnego. Z uwagi na niespecyficzne objawy podmiotowe i przedmiotowe PE często bywa nierozpoznawana. U większości pacjentów podejrzewa się ją na podstawie duszności, bólu w klatce piersiowej, omdlenia lub stanu przedomdleniowego i/lub krwioplucia (8-10). Z obserwacji własnych autorów z pracy w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOK) wynika, iż omdlenie staje się bardzo częstą pierwszą kliniczną manifestacją ostrej PE, na co nie zawsze wskazuje obraz kliniczny pacjenta i co nie zawsze naprowadza lekarza prowadzącego na jej rozpoznanie.
Opis przypadku

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Interna Szczeklika 2015/2016. Mały podręcznik. Choroby układu krążenia. ŻChZZ. Medycyna Praktyczna, Kraków 2015; 2: 356-381. 2. Cohen AT, Agnelli G, Anderson FA et al.: Venous thromboembolism(VTE) in Europe. The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost 2007; 98(4): 756-764. 3. Klok FA, van Kralingen KW, van Dijk AP et al.: Quality of life in long-term survivors of acute pulmonary embolism. Chest 2010; 138: 1432-1440. 4. Piazza G, Goldhaber SZ: Venous thromboembolism and atherothrombosis: an integrated approach. Circulation 2010; 121: 2146-2150. 5. Severinsen MT, Kristensen SR, Johnsen SP et al.: Smoking and venous thromboembolism: a Danish follow-up study. J Thromb Haemost 2009; 7: 1297-1303. 6. Steffen LM, Cushman M, Peacock JM et al.: Metabolic syndrome and risk of venous thromboembolism: Longitudinal Investigation of Thromboembolism Etiology. J Thromb Haemost 2009; 7: 746-751. 7. Ageno W, Becattini C, Brighton T et al.: Cardiovascular risk factors and venous thromboembolism: a meta-annlysis. Circulation 2008; 117: 93-102. 8. Miniati M, Prediletto R, Formichi B et al.: Accuracy of clinical assessment in the diagnosis of pulmonary embolism. Am J Respir Crit Care Med 1999; 159: 864-871. 9. Pollack CV, Schreiber D, Goldhaber SZ et al.: Clinical charasteristics, management, and outcomes of patients diagnosed with acute pulmonary embolism in the emergency department: initial report of EMPEROR. J Am Coll Cardiol 2011; 57: 700-706. 10. Wells PS, Ginsberg JS, Anderson DR et al.: Use of a clinical model for safe management of patients with suspected pulmonary embolism. Ann Intern Med 1998; 129: 997-1005. 11. Lichodziejewska B, Goliszek S, Pruszczyk P: Ostra zatorowość płucna. [W:] Płońska-Gościniak E (red.): Standardy kardiologiczne 2015 okiem echokardiografisty. Medical Tribune 2015: 11-28. 12. Wytyczne ESC dotyczące rozpoznawania i postępowania w ostrej zatorowości płucnej w 2014 roku. Kardiol Pol 2014; 72(11): 997-1053. 13. Tomkowski W: Epidemiologia i czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. [W:] Windyga J, Pasierski T, Torbicki A (red.): Zakrzepy i zatory. PZWL, Warszawa 2014; 21: 411-419. 14. Stein PD, Henry JW: Prevalence of acute pulmonary embolism among patients in a general hospital and at autopsy. Chest 1995; 108: 978-981. 15. Heit JA III, Silverstein MD, Mohr DN et al.: Risk factors for deep vein thrombosis and pulmonary embolism: a population based case-control study. Arch Intern Med 2000; 160: 809-815.
otrzymano: 2016-07-05
zaakceptowano do druku: 2016-07-20

Adres do korespondencji:
Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
tel. +48 (81) 724-41-51
a.wysokinski@umlub.pl

Medycyna Rodzinna 3/2016
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna