Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zawartość manganu w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia

Maciej Bilek, Piotr Kuźniar, Kinga Stawarczyk, Ewa Cieślik
Postępy Fitoterapii 4/2016

Niedobory żywieniowe w dietach dzieci przedszkolnych

Zofia Chwojnowska, Jadwiga Charzewska, Bożena Wajszczyk, Elżbieta Chabros, Aleksandra Urbańska
Postępy Nauk Medycznych 12/2012

Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych – wytyczne**

Ewa Marcinowska-Suchowierska, Magdalena Walicka, Marek Tałałaj, Wanda Horst-Sikorska, Magdalena Ignaszak-Szczepaniak, Ewa Sewerynek
Postępy Nauk Medycznych 2/2010

Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów witaminy D – 2009

Zalecenia opracowane przez Zespół Ekspertów w składzie:Prof. Jadwiga Charzewska – Kierownik Zakładu Epidemiologii i Norm Żywienia Instytutu Żywności i ŻywieniaProf. Danuta Chlebna-Sokół – Przewodnicząca Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji OsteoporozyProf. Alicja Chybicka – Prezes Polskiego Towarzystwa PediatrycznegoDr n. med. Justyna Czech-Kowalska – Kierownik Oddziału Patologii Noworodka Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Prof. Anna Dobrzańska – Konsultant Krajowy w Dziedzinie PediatriiProf. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w Dziedzinie NeonatologiiDr hab. n. med. Jacek R. Imiela – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób WewnętrznychDr n. przyr. Elżbieta Karczmarewicz – Kierownik Pracowni Patofizjologii Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Prof. Janusz B. Książyk – Kierownik Kliniki Pediatrii i Żywienia Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Prof. Andrzej Lewiński – Konsultant Krajowy w Dziedzinie EndokrynologiiProf. Roman S. Lorenc – Przewodniczący Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego Sekcji Specjalistycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Członek Rady Naukowej IOF i ISCDProf. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny RodzinnejProf. Jacek Łukaszkiewicz – Członek Rady Naukowej Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoProf. Ewa Marcinowska-Suchowierska – Kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych Centrum Medycznego Kształcenia PodyplomowegoProf. Andrzej Milanowski – Kierownik Kliniki Pediatrii Instytutu Matki i DzieckaProf. Andrzej Milewicz – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa EndokrynologicznegoDr n. med. Paweł Płudowski – Członek Zarządu Sekcji Chorób Metabolicznych Kości Dzieci i Młodzieży przy Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kierownik Zakładu Biochemii i Medycyny Doświadczalnej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Prof. Ewa Pronicka – Członek Komitetu Rozwoju Człowieka PAN, Członek SSIEMProf. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w Dziedzinie Położnictwa i GinekologiiProf. Józef Ryżko – Kierownik Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”Prof. Jerzy Socha – Przewodniczący Komisji Żywienia Dzieci i Młodzieży Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PANProf. Jerzy Szczapa – Prezes Polskiego Towarzystwa NeonatologicznegoDoc. dr hab. n. med. Halina Weker – Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i DzieckaRedakcja tekstu zaleceń:Dr n. med. Paweł PłudowskiDr n. przyr. Elżbieta KarczmarewiczDr n. med. Justyna Czech-Kowalska, prof. Anna Dobrzańska, prof. Roman S. Lorenc.
Postępy Nauk Medycznych 5/2010

Niedobór witaminy D – problem społeczny

Magdalena Walicka, Agnieszka Jasik, Marzanna Paczyńska, Michał Wąsowski, Marek Tałałaj, Ewa Marcinowska-Suchowierska
Postępy Nauk Medycznych 1/2008