Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2016, s. 251-254
*Jana W. Diakonowa, Igor Zupaniec, Wiktoria S. Kisliczenko
Badania aktywności przeciwzapalnej, adaptogennej i odnawiającej suchego ekstraktu z korzeni jeżówki bladej (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.)
Studies of anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activity of dry extract from echinacea pale (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) roots
Narodowy Uniwersytet Farmaceutyczny w Charkowie, Ukraina
Rektor Uniwersytetu: prof. dr hab. n. farm. Valentin Petrovich Chernych
Streszczenie
Wstęp. Do produkcji leków na Ukrainie wykorzystuje się Echinacea purpurea (L.) Moench, ale wiadomo, że w innych krajach jest również stosowana Echinacea (Nutt.) Nutt. Naukowcy Połtawskiej Akademii Agrarnej uprawiają nową odmianę jeżówki bladej w celu rozszerzenia bazy surowców na Ukrainie. Na Narodowym Uniwersytecie Farmaceutycznym otrzymano suchy ekstrakt z tego gatunku jeżówki. Następnie przeprowadzono badanie składu fitochemicznego ekstraktu suchego z korzenia jeżówki bladej gatunku Krasawica prerii.
Cel pracy. Celem pracy było określenie aktywności farmakologicznej tego ekstraktu.
Materiał i metody. Badanie aktywności przeciwzapalnej przeprowadzono na modelu obrzęku kończyny u myszy (obrzęk łapy indukowano karageniną). Badanie aktywności adaptogennej określano na szczurach; zwierzęta umieszczono w basenie z zimną wodą, co wywoływało u nich stan stresu. Badanie aktywności odnawiającej wykonywano na modelu rany standardowej u szczurów.
Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że suchy ekstrakt z jeżówki bladej ma działanie przeciwzapalne, adaptogenne oraz odnawiające.
Wnioski. W wyniku przeprowadzonych badań suchy ekstrakt z jeżówki bladej może być stosowany do produkcji fitopreparatów o działaniu przeciwzapalnym, adaptogennym oraz wpływającym na szybkość gojenia się ran.
Summary
Introduction. In Ukraine only Echinacea purpurea (L.) Moench is used for production of medicines, whereas in other countries also Echinacea (Nutt.) Nutt. is also used. The scientists of Poltava Agricultural Academy cultivated new sort of Echinacea pallida in order to expand the plant raw-materials base of Ukraine. The scientists of National Pharmaceutical University obtained the dry extract of this sort of Echinacea. Next, phytochemical composition of dry extract from the roots of Echinacea pallida species Krasawica prerii was studied.
Aim. The aim of our work was the study of pharmacological activity of this extract.
Material and methods. Anti-inflammatory activity was studied using the model of carrageenan edema of mice limbs. Adaptogenic activity was researched involving rats; those rats were put into the pool will cool water that created the situation of stress. Reparative activity was studied involving rats, using the model of conventional wounds.
Results. It was determined that dry extract from Echinacea pale roots exhibits anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activity.
Conclusions. As a result of studies carried out the dry extract from Echinacea pallida can be used for production of medicine preparations with anti-inflammatory, adaptogenic and regenerative activities.Wprowadzenie
Na Ukrainie zarejestrowano ponad 50 leków z użyciem substancji biologicznie aktywnych otrzymywanych z jeżówki purpurowej Echinacea purpurea (L.) Moench, ale wiadomo, że w innych krajach Europy, jak również w Kanadzie i USA do wytwarzania leków wykorzystuje się jeżówkę bladą (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.). Ten rodzaj jeżówki ma wiele zalet, a jedną z nich jest mięsisty, pionowy korzeń.
Aby wzbogacić roślinną bazę surowcową Ukrainy, w Połtawskiej Akademii Agrarnej Samorodow i Pospielow wyhodowano nowy gatunek jeżówki bladej, nazywając go Krasawica prerii. Od 2005 roku jest on wpisany do państwowego rejestru gatunków Ukrainy. Wyhodowana odmiana charakteryzuje się wysoką wydajnością surowych korzeni, która w drugim roku sięga 3,5-4,5 ton z hektara, w trzecim – do 6 ton z hektara. W sprzyjających warunkach odmiana ta dobrze się rozwija, osiągając najwyższy stopień aklimatyzacji, czyli naturalnego włączenia się do środowiska naturalnego (1).
Farmakognostyczne badanie korzeni jeżówki bladej odmiany Krasawica prerii przeprowadzono po raz pierwszy w Narodowym Uniwersytecie Farmaceutycznym (NUF) w Charkowie w Katedrze Chemii Związków Naturalnych. Otrzymano suchy ekstrakt z korzeni tej rośliny i poddano go badaniom (2-5).
Cel pracy
W Katedrze Farmakologii Klinicznej i Farmacji Klinicznej NUF przeprowadzono badania farmakologiczne aktywności przeciwzapalnej, adaptogennej i odnawiającej z użyciem suchego ekstraktu z korzeni uzyskanej odmiany jeżówki bladej (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.).
Materiał i metody
Badanie przeciwzapalnej aktywności suchego ekstraktu przeprowadzono na modelu obrzęku tylnej kończyny u myszy (obrzęk łapy indukowano karageniną). Eksperyment przeprowadzono na białych myszach o masie ciała (m.c.) 18-22 g. Zwierzęta doświadczalne zostały podzielone na pięć grup. Zwierzęta należące do grup 1-4 otrzymywały suchy ekstrakt z korzeni jeżówki w dawkach: 20, 50, 100 i 200 mg/kg m.c., natomiast zwierzętom piątej grupy (kontrolnej) podawano wodę. W grupach badanych znajdowało się po 10 zwierząt, w grupie kontrolnej było ich 20. Całkowity czas trwania eksperymentu wynosił 7 dni. Stopień aktywności przeciwzapalnej suchego ekstraktu został oceniony na podstawie efektu przeciwobrzękowego. Ostry stan zapalny wywoływano na drodze podania w tylną prawą łapę zwierzęcia 1% roztworu karageniny w ilości 0,05 ml. Suchy ekstrakt w ilości 1 g podawano zwierzętom doustnie. Zwierzęta kontrolne otrzymywały wodę. Po 3 godz. myszy uśmiercano przez dyslokację kręgów szyjnych i amputowano im łapy na poziomie stawów biodrowych. Wielkość absolutną obrzęku w każdym z przypadków obliczano na podstawie różnicy masy łapy z obrzękiem oraz łapy zdrowej. Aktywność przeciwzapalną suchego ekstraktu oznaczano na podstawie zmniejszania obrzęku łapy zwierzęcia, w porównaniu z grupą kontrolną, wyrażając ją w procentach (wartość kontrolnego obrzęku 100%) (6). Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.
Tab. 1. Wyniki oceny aktywności przeciwzapalnej suchego ekstraktu z korzeni jeżówki bladej odmiany Krasawica prerii
Grupa zwierzątDawka mg/kg m.c.A (%)
1 2021,0
2 50 35,75
310050,0
420073,0

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pospiełow SW, Samorodow WN, Djakonowa JW i wsp. Ontomorfołogija i fitochimija echinacei blednoj (Echinacea pallida (Nutt.) Nutt.) pri jeje introdukcji w Ukrainu. Biołogiczeskoje raznoobrazje. Introdukcja rastienij. IV Mieżdunar Konf 5-8 ijunja 2007, Materiały Konf – SPb. 2007; 500-1. 2. Kisliczenko WS, Djakonowa JW. Elementnyj skład koreniw echinacei blidoj pierszogo ta drugogo roku wegetacji. Stworennja, wyrobnictwo, standartizacija, farmakoekonomiczni doslidżennja likarskich zasobiw ta biologiczno aktiwnich dobawok: II Miżnar Nauk – Prakt Konf, 12-13 żowt 2006, Tezi Dop – X. 2006; 55-6. 3. Djakonowa JW, Kisliczenko WS, Bołotowa OW i wsp. Opriedielenie koliczestwiennogo sodierżanija osnownych grupp biołogiczeski aktywnych sojedinienij echinacei blednoj korniej ekstrakta suchogo. Farmacija iż wieka w wiek, Naucz-Prakt Konf, 24-25 aprelja 2008, Trudy Naucz-Prakt Konf SPb 2008; 35-8. 4. Kisliczenko WS, Djakonowa JW. The quantitative determination of fructosans in Echinacea pallida’s roots. 50 Years Anniversary S. Yunusov Institute of the Chemistry of Plant Substances: 7th Int Symp on Chemistry of Natural Compounds, 16-18 oct 2007, Tashkent, Abstracts; 248. 5. Kisliczenko WS, Djakonowa JW, Bruń LW. Pat na korisnu model No 38728, Ukraina, MPK A61? 36/49. Sposib otrimannja suchogo ekstraktu korenja echinacei blidoj 2009. Bjul. No 1. 6. Kisliczenko WS, Djakonowa JW, Bruń LW. Izuczenie protiwowospalitielnoj aktiwnosti suchogo ekstrakta korniej echinacei blednoj. Aktualni pitannja reproduktiwnoi farmakologii. I Miżnar Nauk-Prakt Konf, 21 listop 2008, Materiali Konf X 2008; 60.
otrzymano: 2016-01-08
zaakceptowano do druku: 2016-02-15

Adres do korespondencji:
*dr n. farm. Jana W. Djakonowa
Chemistry of Natural Compounds
4 Valentinovskaja
61-168 Kharkiv, Ukraine
tel. +48 729-476-264
e-mail: ianadiakonovaiana@yandex.ua

Postępy Fitoterapii 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii