Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2016, s. 320-331
Joanna Nowakowska, *Krzesimir Ciura, Kaja Rudnicka-Litka
Naturalne leki przeciwgruźlicze
Natural antitubercular drugs
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej, Wydział Farmaceutyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n. farm. Wiesław Sawicki
Streszczenie
Pojawienie się nowych przypadków zachorowań na gruźlicę, zwiększona częstość występowania szczepów Mycobacterium tuberculosis opornych na wiele leków i negatywne skutki stosowania leków przeciwgruźliczych pierwszego i drugiego rzutu doprowadziły do ponownego zainteresowania produktami naturalnymi w nadziei na odkrycie nowych leków przeciwgruźliczych. Niniejszy przegląd obejmuje literaturę naukową opublikowaną w ciągu ostatnich lat dotyczącą naturalnie występujących związków o działaniu hamującym wzrost zarówno wrażliwych, jak i opornych szczepów M. tuberculosis w warunkach in vitro. Związki o właściwościach przeciwgruźliczych (MIC < 50 μg/ml lub 60 μM) zostały wybrane i pogrupowane według źródła ich pochodzenia (rośliny, bakterie, grzyby, organizmy morskie itp.) oraz typu chemicznego (terpeny, steroidy, alkaloidy, flawonoidy, poliketydy, peptydy itp.). W niektórych przypadkach wybór odpowiednich struktur produktów naturalnych obejmuje związki o niskiej aktywności biologicznej (MIC ≤ 128 μg/ml), a także półsyntetyczne pochodne o niezwykle wysokiej aktywności przeciwgruźliczej (MIC ≤ 10 μg/ml). Dodatkowo, poniższy przegląd zawiera sekcję produktów naturalnych – genów docelowych i enzymów M. tuberculosis, która obejmuje najważniejsze szlaki metaboliczne prątków.
Summary
The emergence of new cases of tuberculosis increased incidence of strains of Mycobacterium tuberculosis resistant to multiple drugs and the negative effects of anti-TB drugs of first and second-line led to renewed interest in natural products in the hope of discovering new anti-TB drugs. His review covers literature published during the last years about those naturally occurring compounds with reported growth inhibitory activity in vitro towards sensitive and resistant M. tuberculosis strains. Compounds with antitubercular activites (MIC < 50 μg/mL or 60 μM) were chosen and grouped according to their source of origin (plants, bacteria, fungi, marine organisms, etc.) as well as chemical nature (terpenes, steroids, alkaloids, flavonoids, poliketides, peptides, etc.). In some cases, the selection covers those structurally relevant natural products with low bioactivity (MIC ≤ 128 μg/mL) and also those semisynthetic derivatives with significant antitubercular activity (MIC ≤ 10 μg/mL). Moreover, this review includes a special section for those natural products that target genes and enzymes of M. tuberculosis. The special section includes the most important metabolic pathways.Wstęp
Szacuje się, że 1/3 populacji ludności na świecie jest zakażona Mycobacterium tuberculosis, a rocznie odnotowuje się 8,9-9,9 mln nowych przypadków i nawrotów choroby (1). A zatem gruźlica nadal pozostaje jedną z najgroźniejszych i stwarzających duże problemy medyczne chorób zakaźnych na świecie. Jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów, zaraz po wirusie HIV, spośród chorób zakaźnych. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w roku 2012 na gruźlicę zachorowało 8,6 mln ludzi, a w wyniku zakażenia zmarło 1,3 mln (1).
Pojawianie się nowych szczepów wielolekoopornych prątków (ang. multidrug resistant tuberculosis – MDR-TB) oraz prątków powodujących gruźlicę z lekoopornością wielolekową o rozszerzonej oporności (ang. extensively drug resistant tuberculosis – XDR-TB) skierowało uwagę naukowców w kierunku poszukiwania nowych alternatywnych związków o działaniu przeciwprątkowym. Szczególnie trudnym problemem są zakażenia u pacjentów z obniżoną odpornością immunologiczną. Ponadto obecnie dostępne i stosowane leki charakteryzują się wysoką toksycznością, która powoduje liczne, często groźne dla pacjentów działania niepożądane. W związku z tym, stale poszukuje się nowych leków przeciwgruźliczych, a w ostatnich latach obserwowany jest wzrost zainteresowania badaczy związkami pochodzenia naturalnego, w nadziei odkrycia nowych potencjalnych tuberkulostatyków (2, 3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. García A, Bocanegra-García V, Palma-Nicolás JP i wsp. Recent advances in antitubercular natural products. Eur J Med Chem 2012; 49:1-23. 2. Chen JJ, Yang CS, Peng CF i wsp. Dihydroagarofuranoid sesquiterpenes, a lignan derivative, a benzenoid, and antitubercular constituents from the stem of Microtropis japonica. J Nat Prod 2008; 71:1016-21. 3. Chen JJ, Chou TH, Peng CF i wsp. Antitubercular dihydroagarofuranoid sesquiterpenes from the roots of Microtropis fokienensis. J Nat Prod 2007; 70:202-5. 4. Bunyapaiboonsri T, Veeranondha S, Boonruangprapa T i wsp. Ramiferin, a bisphenol-sesquiterpene from the fungus Kionochaeta ramifera BCC 7585. Phytochem Lett 2008; 1:204-6. 5. Yang PS, Cheng MJ, Peng CF i wsp. Endiandric acid analogues from the roots of Beilschmiedia erythrophloia. J Nat Prod 2009; 72:53-8. 6. Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K, Lekphrom R. Bioactive constituents of the roots of Polyalthia cerasoides. J Nat Prod 2007; 70:1536-8. 7. Vongvanich N, Kittakoop P, Charoenchai P i wsp. Antiplasmodial, antimycobacterial, and cytotoxic principles from Camchaya calcarea. Planta Med 2006; 72:1427-30. 8. Ospina CA, Rodríguez AD. Corallolides A and B: bioactive diterpenes featuring a novel carbon skeleton. Org Lett 2009; 11:3786-9. 9. Ospina CA, Rodríguez AD, Zhao H i wsp. Bipinnapterolide B, a bioactive oxapolycyclic diterpene from the Colombian gorgonian coral Pseudopterogorgia bipinnata. Tetrahedron Lett 2007; 48:7520-3. 10. Molina-Salinas GM, Bórquez J, Ardiles A i wsp. Bioactive metabolites from the Andean flora. Antituberculosis activity of natural and semisynthetic azorellane and mulinane diterpenoids. Phytochem Rev 2010; 9:271-8. 11. Molina-Salinas GM, Bórquez J, Ardiles A i wsp. Antituberculosis activity of natural and semisynthetic azorellane and mulinane diterpenoids. Fitoterapia 2010; 81:50-4. 12. Molina-Salinas GM, Bórquez J, Ardiles A i wsp. Antituberculosis activity of alkylated mulinane diterpenoids. Fitoterapia 2010; 81:219-22. 13. Lekphrom R, Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K. Bioactive diterpenes from the aerial parts of Anisochilus harmandii. Planta Med 2010; 76:726-8. 14. Rijo P, Simoes MF, Francisco AP i wsp. Antimycobacterial metabolites from Plectranthus: royleanone derivatives against Mycobacterium tuberculosis strains. Chem Biodiv 2010; 7:922-32. 15. Hussein AA, Meyer JJ, Jimeno ML i wsp. Bioactive diterpenes from Orthosiphon labiatus and Salvia africana-lutea. J Nat Prod 2007; 70:293-5. 16. Chen JJ, Wu HM, Peng CF i wsp. Seco-abietane diterpenoids, a phenylethanoid derivative, and antitubercular constituents from Callicarpa pilosissima. J Nat Prod 2009; 72:223-8. 17. Scher JM, Schinkovitz A, Zapp J i wsp. Structure and anti-TB activity of trachylobanes from the liverwort Jungermannia exsertifolia ssp. cordifolia. J Nat Prod 2010; 73:656-63. 18. Coy ED, Cuca LE, Sefkow M. Macrophyllin-type bicyclo [3.2.1]octanoid neolignans from the leaves of Pleurothyrium cinereum. J Nat Prod 2009; 72:1245-8. 19. Shi YP, Wei X, Rodríguez II i wsp. New terpenoid constituents of the Southwestern Caribbean sea whip Pseudopterogorgia elisabethae (Bayer), including a unique pentanorditerpene. Eur J Org Chem 2009; 4:493-502. 20. Sutthivaiyakit S, Mongkolvisut W, Prabpai S i wsp. Diterpenes, sesquiterpenes, and a sesquiterpene-coumarin conjugate from Jatropha integerrima. J Nat Prod 2009; 72:2024-7. 21. Mongkolvisut W, Sutthivaiyakit S. Antimalarial and antituberculous poly-oacylated jatrophane diterpenoids from Pedilanthus tithymaloides. J Nat Prod 2007; 70:1434-8. 22. Chen JJ, Lin WJ, Shieh PC i wsp. A new long-chain alkene and antituberculosis constituents from the leaves of Pourthiaea lucida. Chem Biodiv 2010; 7:717-21. 23. Encarnación-Dimayuga R, Agúndez EJ, García A i wsp. Two new cassane-type diterpenes from Calliandra californica Benth. (Fabaceae) with antituberculosis and cytotoxic activities. Planta Med 2006; 72:757-61. 24. Mo S, Krunic A, Pegan SD i wsp. An antimicrobial guanidine-bearing sesterterpene from the cultured cyanobacterium Scytonema sp. J Nat Prod 2009; 72:2043-5. 25. Isaka M, Palasarn S, Supothina S i wsp. Bioactive compounds from the scale insect pathogenic fungus Conoideocrella tenis BCC 18627. J Nat Prod 2011; 74:782-9. 26. Truong NB, Pham CV, Doan HTM i wsp. Antituberculosis cycloartane triterpenoids from Radermachera boniana. J Nat Prod 2011; 74:1318-22. 27. Maneerat W, Laphookhieo S, Koysomboon S i wsp. Antimalarial, antimycobacterial and cytotoxic limonoids from Chisocheton siamensis. Phytomed 2008; 15:1130-4. 28. Jaki BU, Franzblau SG, Chadwick LR i wsp. Purity-activity relationships of natural products: the case of anti-TB active ursolic acid. J Nat Prod 2008; 71:1742-8. 29. Stanikunaite R, Radwan MM, Trappe JM i wsp. Lanostanetype triterpenes from the mushroom Astraeus pteridis with antituberculosis activity. J Nat Prod 2008; 71:2077-9. 30. Rojas R, Caviedes L, Aponte JC i wsp. Aegicerin, the first oleanane triterpene with wide-ranging antimycobacterial activity, isolated from Clavija procera. J Nat Prod 2006; 69:845-6. 31. Nareeboon P, Kraus W, Beifuss U i wsp. Novel 24-nor-, 24-nor-2,3-seco, and 3,24-dinor-2,4-seco-ursane triterpenes from Diospyros decandra: evidences for ring A biosynthetic transformations. Tetrahedron 2006; 62:5519-26. 32. Pattamadilok D, Suttisri R. Secoterpenoids and other constituents from Elateriospermum tapos. J Nat Prod 2008; 71:292-4. 33. Aponte JC, Estevez Y, Gilman RH i wsp. Anti-infective and cytotoxic compounds present in Blepharodon nitidum. Planta Med 2008; 74:407-10. 34. Case RJ, Wang Y, Franzblau SG i wsp. Advanced applications of counter-current chromatography in the isolation of anti-tuberculosis constituents from Dracaena angustifolia. J Chromatogr A 2007; 1151:169-74. 35. Cateni F, Doljak B, Zacchigna M i wsp. New biologically active epidioxysterols from Stereum hirsutum. Bioorg Med Chem Lett 2007; 17:6330-4. 36. Wei X, Rodríguez AD, Wang Y i wsp. Novel ring B abeosterols as growth inhibitors of Mycobacterium tuberculosis isolated from a Caribbean Sea sponge, Svenzea zeai. Tetrahedron Lett 2007; 48:8851-4. 37. Mo S, Krunic A, Chlipala G i wsp. Antimicrobial ambiguine isonitriles from the cyanobacterium Fischerella ambigua. J Nat Prod 2009; 72:894-9. 38. Mo S, Krunic A, Santarsiero BD i wsp. Hapalindolerelated alkaloids from the cultured cyanobacterium Fischerella ambigua. Phytochem 2010; 71:2116-23. 39. Avilès E, Rodríguez AD. Monamphilectine A, a potent antimalarial-lactam from marine sponge Hymeniacidon sp.: isolation, structure, semisynthesis, and bioactivity. Org Lett 2010; 12:5290-3. 40. Wei X, Nieves K, Rodríguez AD. Neopetro-siamine A, biologically active bispiperidine alkaloid from the Caribbean Sea sponge Neopetrosia proxima. Bioorg Med Chem Lett 2010; 20:5905-8. 41. Arai M, Sobou M, Vilcheze C i wsp. Halicyclamine A, a marine spongean alkaloid as a lead for anti-tuberculosis agent. Bioorg Med Chem 2008; 16:6732-6. 42. Appleton DR, Pearce AN, Copp BR. Anti-tuberculosis natural products: synthesis and biological evaluation of pyridoacridone alkaloids related to ascididemin. Tetrahedron 2010; 66:4977-86. 43. Vicente J, Vera B, Rodríguez AD i wsp. Euryjanicin A: a new cycloheptapeptide from the Caribbean marine sponge Prosuberites laughlini. Tetrahedron Lett 2009; 50:4571-4. 44. El Sayed KA, Khalil AA, Yousaf M i wsp. Semisynthetic studies on the manzamine alkaloids. J Nat Prod 2008; 71:300-8. 45. Hua HM, Peng J, Dunbar DC i wsp. Batzelladine alkaloids from the Caribbean sponge Monanchora unguifera and the significant activities against HIV-1 and AIDS opportunistic infectious pathogens. Tetrahedron 2007; 63:11179-88. 46. Aguinaldo A, Dalangin-Mallari VM, Macabeo AP i wsp. Quinoline alkaloids from Lunasia amara inhibit Mycobacterium tuberculosis H37Rv in vitro. Int J Antimicrob Agents 2007; 29:744-6. 47. Huang HY, Ishikawa T, Peng CF i wsp. Constituents of the root wood of Zanthoxylum wutaiense with antitubercular activity. J Nat Prod 2008; 71:1146-51. 48. de Oliveira JHHL, Seleghim MHR, Timm C i wsp. Antimicrobial and antimycobacterial activity of cyclostellettamine alkaloids from sponge Pachychalina sp. Marine Drugs 2006; 4:1-8. 49. Isaka M, Prathumpai W, Wongsa P i wsp. Hirsutellone F, a dimer of antitubercular alkaloids from the seed fungus Trichoderma sp. BCC 7579. Org Lett 2006; 8:2815-7. 50. Thongthoom T, Songsiang U, Phaosiri C i wsp. Biological activity of chemical constituents from Clausena harmandiana. Arch Pharm Res 2010; 33:675-80. 51. O’Donnell G, Poeschl R, Zimhony O i wsp. Bioactive pyridine-N-oxide disulfides from Allium stipitatum. J Nat Prod 2009; 72:360-5. 52. Wirasathien L, Boonarkart C, Pengsuparp T. Biological activities of alkaloids from Pseuduvaria setosa. Pharm Biol 2006; 44:274-8. 53. Lekphrom RS, Kanokmedhakul K. Bioactive styryllactones and alkaloid from flowers of Goniothalamus laoticus. J Ethnopharmacol 2009; 125:47-50. 54. Tuntiwachwuttikul P, Phansa P, Pootaengon Y i wsp. Chemical constituents of the roots of Piper sarmentosum. Chem Pharm Bull 2006; 54:149-51. 55. Sutthivaiyakit S, Thongnak O, Lhinhatrakool TO i wsp. Cytotoxic and antimycobacterial prenylated flavonoids from the roots of Eriosema chinense. J Nat Prod 2009; 72:1092-6. 56. Koysomboon S, van Altena I, Kato S i wsp. Antimycobacterial flavonoids from Derris indica. Phytochem 2006; 67:1034-40. 57. Songsiang U, Wanich S, Pitchuanchom S i wsp. Bioactive constituents from the stems of Dalbergia parviflora. Fitoterapia 2009; 80:427-31. 58. Chiang CC, Cheng CF, Peng MJ i wsp. A novel dimeric coumarin analog and antimycobacterial constituents from Fatoua pilosa. Chem Biodiv 2010; 7:1728-36. 59. Lall N, Hussein AA, Meyer JJM. Antiviral and antituberculous activity of Helichrysum melanacme constituents. Fitoterapia 2006; 77:230-2. 60. Chen JJ, Chou ET, Peng CF i wsp. Novel epoxyfuranoid lignans and antitubercular constituents from the leaves of Beilschmiedia tsangii. Planta Med 2007; 73:567-71. 61. Pan PC, Cheng MJ, Peng CF i wsp. Secondary metabolites from the roots of Litsea hypophaea and their antitubercular activity. J Nat Prod 2010; 73:890-6. 62. Lakshmanan D, Werngren J, Jose J i wsp. Ethyl p-methoxycinnamate isolated from a traditional anti-tuberculosis medicinal herb inhibits drug resistant strains of Mycobacterium tuberculosis in vitro. Fitoterapia 2011; 82:757-61. 63. Agrawal DK, Saikia D, Tiwari R i wsp. Demethoxycurcumin and its semisynthetic analogues as antitubercular agents. Planta Med 2008; 74:1828-31. 64. Arunrattiyakorn P, Suksamrarn S, Suwannasai N i wsp. Microbial metabolism of α-mangostin isolated from Garcinia mangostana L. Phytochem 2011; 72:730-4. 65. Chien Y, Peng C, Lin C i wsp. Secondary metabolites from the root of Ehretia longiflora and their antitubercular activity. Planta Med 2010; 76. 66. Khumkomkhet P, Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K i wsp. Antimalarial and cytotoxic depsidones from the fungus Chaetomium brasiliense. J Nat Prod 2009; 72:1487-91. 67. Liang HX, Dai HQ, Fu HA i wsp. Bioactive compounds from Rumex plants. Phytochem Lett 2010; 3:181-4. 68. Pittayakhajonwut P, Sohsomboon P, Dramae A i wsp. Antimycobacterial substances from Phaeosphaeria sp. BCC8292. Planta Med 2008; 74:281-6. 69. Sturdy M, Krunic A, Cho S i wsp. Eucapsitrione, an anti- Mycobacterium tuberculosis anthraquinone derivative from the cultured freshwater cyanobacterium Eucapsis sp. J Nat Prod 2010; 73:1441-3. 70. Wu CC, Peng CF, Tsai IL i wsp. Secondary metabolites from the roots of Engelhardia roxburghiana and their antitubercular activities. Phytochem 2007; 68:1338-43. 71. Bapela NB, Lall N, Fourie PB i wsp. Activity of 7-methyljuglone in combination with antituberculous drugs against Mycobacterium tuberculosis. Phytomed 2006; 13:630-5. 72. Phonkerd N, Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K i wsp. Bis-spiro-azaphilones and azaphilones from the fungi Chaetomium cochliodes VTh01 and C. cochliodes CTh05. Tetrahedron 2008; 64:9636-45. 73. Dettrakul S, Surerum S, Rajviroongit S i wsp. Biomimetic transformation and biological activities of globiferin, a terpenoid benzoquinone from Cordia globifera. J Nat Prod 2009; 72:861-5. 74. Joycharat N, Greger H, Hofer O i wsp. Flavalignanes and triterpenoids from the leaves of Aglaia forbesii. Phytochem 2008; 69:206-11. 75. Boonphong S, Puangsombat P, Baramee A i wsp. Bioactive compounds from Bauhinia purpurea possessing antimalarial, antimycobacterial, antifungal, anti-inflammatory, and cytotoxic activities. J Nat Prod 2007; 70:795-801. 76. Tuntiwachwuttikul P, Phansa P, Pootaengon Y i wsp. Chromones from the branches of Harrisonia perforata. Chem Pharm Bull 2006; 54:44-7. 77. Freundlich JS, Lalgondar M, Wei JR i wsp. The abyssomicin C family as in vitro inhibitors of Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis 2010; 90:298-300. 78. Jimènez-Romero C, Ortiz I, Vicente J i wsp. Bioactive cycloperoxides isolated from the Puerto Rican sponge Plakortis halichondrioides. J Nat Prod 2010; 73:1694-700. 79. Koch M, Bugni TS, Pond CD i wsp. Antimycobacterial activity of Exocarpos latifolius is due to exocarpic acid. Planta Med 2010; 75:1326-30. 80. Inui T, Wang Y, Nikolic D i wsp. Sesquiterpenes from Oplopanax horridus. J Nat Prod 2010; 73:563-7. 81. Deng S, Wang Y, Inui T i wsp. Anti-TB polyynes from the roots of Angelica sinensis. Phytother Res 2008; 22:878-82. 82. Rukachaisirikul V, Sommart U, Phongpaichit S i wsp. Metabolites from the endophytic fungus Phomopsis sp. PSU-D1. Phytochem 2008; 69:783-7. 83. Wang JF, Dai HQ, Wei YL i wsp. Antituberculosis agents and an inhibitor of the p-aminobenzoic acid biosynthetic pathway from Hydnocarpus anthelminthica seeds. Chem Biodiv 2010; 7:2046-53. 84. Panthama N, Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K. Polyacetylenes from the roots of Polyalthia debili. J Nat Prod 2010; 73:1366-9. 85. Kanokmedhakul S, Kanokmedhakul K, Kantikeaw I i wsp. 2-Substituted Furans from the roots of Polyalthia erecta. J Nat Prod 2006; 69:68-72. 86. Cateni F, Zilic J, Zacchigna M. Isolation and structure elucidation of cerebrosides from Euphorbia platyphyllos L. Sci Pharm 2008; 76:451-69. 87. León-Rivera I, Mirón-López G, Molina-Salinas GM i wsp. Tyrianthynic acids from Ipomoea tyrianthina, and their antimycobacterial activity, cytotoxicity, and effects on the central nervous system. J Nat Prod 2008; 71:1686-91. 88. Honda NK, Pavan FR, Coelho RG i wsp. Tyrianthinic acids from Ipomoea tyrianthina and their antimycobacterial activity, cytotoxicity, and effects on the central nervous system. Phytomed 2010; 17:328-32. 89. Rangkaew NR, Moriyasu M, Kawanishi K. Antimycobacterial activity of lichen substances. Arch Pharm Res 2009; 32:685-92. 90. Pruksakorn P, Arai M, Kotoku N i wsp. Trichoderins, novel aminolipopeptides from a marine sponge-derived Trichoderma sp., are active against dormant mycobacteria. Bioorg Med Chem Lett 2010; 20:3658-63. 91. Montaser R, Abboud KA, Paul VJ i wsp. Pitiprolamide, a proline-rich dolastatin 16 analogue from the marine cyanobacterium Lyngbya majuscula from Guam. J Nat Prod 2011; 74:109-12. 92. Xie Y, Chen R, Si S i wsp. A new nucleosidyl-peptide antibiotic, sansanmycin. J Antibiot 2007; 60:158-61. 93. Xie Y, Xu H, Sun C i wsp. Two novel nucleosidyl-peptide antibiotics: sansanmycin F and G produced by Streptomyces sp. SS. J Antib 2010; 63:143-6. 94. Mukai A, Fukai T, Hoshino Y i wsp. Nocardithiocin, a novel thiopeptide antibiotic, produced by pathogenic Nocardia pseudobrasiliensis IFM 0757. J Antib 2009; 62:613-9. 95. Koyama N, Kojima S, Fukuda T i wsp. Structure and total synthesis of fungal calpinactam, a new antimycobacterial agent. Org Lett 2010; 12:432-5. 96. Haritakun R, Sappan M, Suvannakad R i wsp. An antimycobacterial cyclodepsipeptide from the entomopathogenic fungus Ophiocordyceps communis BCC 16475. J Nat Prod 2010; 73:75-8. 97. Isaka M, Berkaew P, Intereya K i wsp. Antiplasmodial and antiviral cyclohexadepsipeptides from the endophytic fungus Pullularia sp. BCC 8613. Tetrahedron 2007; 63:6855-60. 98. Huang X, Roemer E, Sattler I i wsp. Lydiamycins AeD: cyclodepsipetides with antimycobacterial properties. Angew Chem Int Ed 2006; 45:3067-72. 99. Gutierrez-Lugo MT, Bewley CA. Susceptibility and mode of binding of the Mycobacterium tuberculosis cysteinyl transferase mycothiol ligase to tRNA synthetase inhibitors. Bioorg Med Chem Lett 2011; 21:2480-3. 100. Machutta CA, Bommineni GR, Luckner SR i wsp. Slow onset inhibition of bacterial α-ketoacyl-acyl carrier protein synthases by thiolactomycin. J Biol Chem 2010; 285:6161-9. 101. Kim P, Zhang YM, Shenoy G i wsp. Structure-activity relationships at the 5-position of thiolactomycin: an intact (5R)-isoprene unit is required for activity against the condensing enzymes from Mycobacterium tuberculosis and Escherichia coli. J Med Chem 2006; 49:159-71. 102. Giddens AC, Nielsen L, Boshoff HI i wsp. Natural product inhibitors of fatty acid biosynthesis: synthesis of the marine microbial metabolites pseudopyronines A and B and evaluation of their anti-infective activities. Tetrahedron 2008; 64:1242-9. 103. Koch M, Bugni TS, Sondossi M i wsp. Exocarpic acid inhibits mycolic acid biosynthesis in Mycobacterium tuberculosis. Planta Med 2010; 76:1678-82. 104. Haebich D, von Nussbaum F. Lost in transcription-inhibition of RNA polymerase. Angew Chem Int Ed 2009; 48:3397-400. 105. Steinmetz H, Irschik H, Kunze B i wsp. Thuggacins, macrolide antibiotics active against Mycobacterium tuberculosis: isolation from myxobacteria, structure elucidation, conformation analysis and biosynthesis. Chem A Eur J 2007; 13:5822-32. 106. Müller D, Krick A, Kehraus S i wsp. Brunsvicamides A and C: sponge-related cyanobacterial peptides with Mycobacterium tuberculosis protein tyrosine phosphatase inhibitory activity. J Med Chem 2006; 49:4871-8.
otrzymano: 2016-08-16
zaakceptowano do druku: 2016-09-23

Adres do korespondencji:
*mgr farm. Krzesimir Ciura
Katedra i Zakład Chemii Fizycznej Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej GUMed
Al. Gen. J. Hallera 107, 80-416 Gdańsk
tel. +48 (58) 349 14 58
e-mail: krzesimir.ciura@gmail.com

Postępy Fitoterapii 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii