Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 4/2016, s. 315-319
*Bogdan Kędzia, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Możliwości stosowania pyłku kwiatowego w chorobach serca i naczyń krwionośnych
The possibility of applied of bee pollen in heart and blood vessel diseases
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu
Dyrektor Naukowy Instytutu: prof. dr n. chem. Ryszard Kozłowski
Streszczenie
Produkty pszczele często stosowane są w chorobach serca i układu krążenia. W tym celu obok miodu, propolisu, mleczka pszczelego i jadu pszczelego stosuje się także z dobrym skutkiem pyłek kwiatowy (obnóże pszczele). Jest to uzasadnione, ponieważ preparaty syntetyczne stosowane w chorobach serca i naczyń krwionośnych obarczone są często wieloma działaniami ubocznymi. Pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły jest produktem, który w znacznym stopniu łagodzi skutki szkodliwego oddziaływania leków, a ponadto wywiera korzystne działanie terapeutyczne w chorobach serca i układu krążenia.
Przedstawione w opracowaniu dane wskazują, że pyłek kwiatowy charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami biologicznymi, które pozytywnie oddziaływają na serce i naczynia krwionośne. Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że pyłek kwiatowy może być przydatny w leczeniu niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, hiperlipidemii, miażdżycy tętnic, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego oraz żylaków kończyn dolnych. Na tej podstawie można przyjąć, że wprowadzenie do lecznictwa pyłku kwiatowego w znacznym stopniu wpłynie na bardziej skuteczną terapię chorób serca i układu krążenia. Dobre efekty przynosi także równoczesne stosowanie pyłku kwiatowego i naparów sporządzonych z określonych mieszanek ziołowych.
Summary
The bee products are used in therapy of heart and circulation system. For this aim are applicated honey, propolis, royal gelly and honey bee venom, moreover with a good results bee pollen (pollen pollets). The use of bee products is justified because of many side effects of synthetic remedies used for the treatment of cardiovascular diseases. Pollen collected by honey bees is a product reliving the results of negative action of medicines and moreover shows the helpful effects by diseases of heart and circulatory system.
The presented data show the very valuable biological properties acting positive on heart and blood vessels. The literature review shows the possibility of pollen use in treatment of heart insufficiency, arrhythmias, hyperlipidemia, atherosclerosis, coronary arterial diseases hypertension, hypotension also venous varices of legs. On this base could be assumed that the introduction of pollen into therapy can more improve the efficiency of therapy of heart and circulation system. Good effects gives also comedication with pollen and some infusion of herbal blends.Wprowadzenie
Produkty pszczele często stosowane są w chorobach serca i układu krążenia, takich jak niewydolność serca, miażdżyca tętnic, choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze i inne. W tym celu stosuje się miód, propolis, pyłek kwiatowy i pierzgę, mleczko pszczele oraz jad pszczeli. W jakim stopniu pyłek kwiatowy może służyć do leczenia dolegliwości serca i układu krążenia, a także jaki jest stan wiedzy lekarskiej na ten temat, przedstawi niniejsze opracowanie.
Jest to o tyle istotne, ponieważ wiele preparatów leczniczych stosowanych w chorobach serca i naczyń krwionośnych oddziałuje toksycznie i odznacza się wieloma efektami ubocznymi w odniesieniu do organizmu człowieka. Pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły, nazywany także obnóżem pszczelim, jest produktem, który może w znacznym stopniu łagodzić skutki szkodliwego oddziaływania leków, a ponadto wywierać korzystne działanie terapeutyczne w chorobach serca i układu krążenia (1). Dotychczasowe badania dowodzą, że pyłek kwiatowy charakteryzuje się wieloma cennymi właściwościami biologicznymi, które w znacznym stopniu korzystnie oddziaływają na serce i naczynia krwionośne (2). Przegląd piśmiennictwa wskazuje, że pyłek kwiatowy może być przydatny w leczeniu niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, hiperlipidemii, miażdżycy tętnic, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia i niedociśnienia tętniczego oraz żylaków kończyn dolnych.
Niewydolność serca
Według Czarneckiego (1) pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły odznacza się bardzo korzystnym działaniem na komórki mięśnia sercowego. Wpływa on przede wszystkim na uzupełnienie niedoboru ATP (adenozynotrifosforanu) ważnego biokatalizatora w pracy serca w komórkach tego narządu, a także na obniżenie poziomu wolnych rodników ponadtlenkowych, działających szkodliwie na ten organ. Dzięki temu pyłek kwiatowy poprawia wydajność pracy serca, a szczególnie zwiększa siłę jego skurczu.
Długotrwałe przyjmowanie pyłku kwiatowego prowadzi do znacznej poprawy niewydolnego serca i usuwa stan wyczerpania fizycznego organizmu, będący skutkiem tej choroby. Należy jednak mieć na uwadze długotrwałą terapię omawianym produktem. Optymalny efekt leczniczy uzyskuje się po 6-12 miesiącach przyjmowania 20-45 g dobrze rozdrobnionego (zmikronizowanego) obnóża pyłkowego. Pyłek zażywa się w 2-3 dawkach, przed posiłkami, popijając ciepłą wodą lub herbatą.
Zaburzenia rytmu serca
Czarnecki (1) uważa, że pyłek kwiatowy zbierany przez pszczoły jest nośnikiem wszystkich niezbędnych źródeł energii, zarówno dla pracującego serca, jak i dla prawidłowej pracy komórek przewodzących bodźce elektryczne w mięśniu sercowym. Inaczej mówiąc, substancje zawarte w pyłku kwiatowym przyczyniają się do normalizacji nieregularnej pracy serca.
Co istotne, pyłek kwiatowy może być przyjmowany samodzielnie w lekkich zaburzeniach akcji serca. Natomiast w cięższych postaciach tej choroby jego stosowanie powinno być konsultowane z lekarzem prowadzącym i należy je traktować jako leczenie uzupełniające.
Zaleca się przyjmowanie 20-45 g dobrze rozdrobnionego pyłku kwiatowego 2-3 razy dziennie na 30 min przed posiłkami, popijając ciepłą wodą lub herbatą. Terapię można prowadzić przez 2-4 mies., kilka razy w roku. Dawki maksymalne pyłku kwiatowego: 50-100 g na dobę.
Tichonow i wsp. (3) w zaburzeniach rytmu serca proponują terapię złożoną z pyłku kwiatowego i odwaru z mieszanki ziołowej. Pyłek kwiatowy w postaci obnóża przyjmuje się po łyżeczce do herbaty 3 razy dziennie przed posiłkami. Mieszankę sporządza się z następujących ziół: korzenia kozłka lekarskiego (30 cz.), korzeni arcydzięgla litworu (30 cz.), liści bobrka trójlistkowego (20 cz.) i liści mięty pieprzowej (20 cz.). Dwie stołowe łyżki rozdrobnionej mieszanki zalewa się 0,5 l wrzącej wody, ogrzewa przez 10 min, a następnie zaparza przez 1 godz. i przecedza. Napar przyjmuje się po 1/3 szklanki 3 razy dziennie po jedzeniu. Wskazaniami dla tej terapii jest arytmia serca z przedwczesnymi skurczami, częstoskurcz (tachykardia) oraz inne zaburzenia akcji serca.
Hiperlipidemia
Pod pojęciem „hiperlipidemii” rozumiemy stężenie cholesterolu, triglicerydów i niektórych innych substancji w surowicy krwi powyżej wartości przyjętych jako prawidłowe. Dla cholesterolu całkowitego i triglicerydów wynoszą one 5,2 mmol/l (200 mg/dl) i 2,0 mmol/l (180 mg/dl).
Wójcicki i wsp. (4) w badaniach klinicznych uwzględnili 28 chorych (24 mężczyzn i 4 kobiety) w wieku 21-62 lat, ze zdiagnozowaną hiperlipidemią, przy czym 15 pacjentów sklasyfikowano z typem IV choroby, 3 z typem IIA i 10 z typem IIB choroby. Żaden z pacjentów nie cierpiał na wtórną hiperlipoproteinemię spowodowaną chorobami nerek, obrzękiem śluzowym, cukrzycą lub chorobami wątroby.
Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa I skupiała 15 pacjentów nieleczonych dotąd na hiperlipidemię, grupa II obejmowała natomiast 13 pacjentów leczonych klofibratem opornych na działanie tego leku. Wszyscy chorzy otrzymywali doustnie jedną tabletkę Cerniltonu, 3 razy dziennie, przez miesiąc. Po tym czasie porównywano wyniki oznaczeń ogólnej zawartości lipidów, triglicerydów i cholesterolu całkowitego, wykonanych przed leczeniem i po leczeniu Cerniltonem. Preparat Cernilton (szwedzkiej firmy AB Cernelle) zawierał w jednej tabletce 60 mg wyciągu wodnego z pyłku kwiatowego pod nazwą Cernitin T60 oraz 3 mg wyciągu lipidowego z pyłku kwiatowego określanego jako Cernitin GBX.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Czarnecki R. Pszczeli pyłek kwiatowy w apiterapii. Wyd R Czarnecki, Kraków 2012. 2. Kędzia B, Hołderna-Kędzia E. Pszczeli pyłek kwiatowy. Pozyskiwanie, skład chemiczny, właściwości biologiczne i działanie lecznicze. Wyd Humana Divinis, Toruń 2012. 3. Tichonow AI, Sodzawiczny K, Tichonowa SA i wsp. Pyłek kwiatowy – obnóże pszczele w farmacji i medycynie. Teoria, technologia, zastosowanie lecznicze. Wyd Apipol-Farma, Kraków 2008. 4. Wójcicki J, Kośmider K, Samochowiec L i wsp. Clinical evaluation of Cernilton as lipid-lowering agent. Herba Pol 1983; 29:55-63. 5. Czuchrienko ND, Zacharcewa LI, Bogackaja JJ i wsp. Primienienie miedo-pylcowoj smiesi dlja leczenia bolnych aterosklerozom. [In:] Czerkasowa Al i wsp. (eds.). Apiterapia i pczełowodstwo. Wyd Alna Litera, Wilnjus 1993; 190-4. 6. Gołowkin WA, Grigoriewa ZJ, Stepanowa IW i wsp. Eksperimentalno-kliniczeskoje obosnowanie razrabotki i promienienia suppozitoriew s pszczelnymi obnożkami pri niekotorych formach IBS. [In:] Czerkasowa AI i wsp. (eds.). Apiterapia i pczełowodstwo. Wyd Alna Litera, Wilnjus 1993; 32-6. 7. Sinjakow AF. Bolszoj miedowyj leczebnik. Wyd Aweont, Moskwa 2008.
otrzymano: 2016-08-16
zaakceptowano do druku: 2016-09-23

Adres do korespondencji:
*prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań
tel. +48 (61) 845-58-67
e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl

Postępy Fitoterapii 4/2016
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii