Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2017, s. 165-166
Elżbieta Hołderna-Kędzia
VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
W dniach 17-18 marca w Centrum Wykładowym Politechniki Łódzkiej odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki pod patronatem honorowym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezydenta miasta Łodzi, marszałka województwa łódzkiego i Ministerstwa Zdrowia. Trud organizacyjny podjęły: Polskie Stowarzyszenie Dietetyków (PSD), Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Fumed) oraz Wydział Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi.
Głównym sponsorem było Stowarzyszenie Dietetyki Medycznej (SDM). Tematyka Konferencji obejmowała dwie rozległe grupy zagadnień, tj. żywienia w chorobach neurologicznych i żywności w medycynie, które przeplatały się w trakcie obu dni obrad w postaci prezentowanych prac przeglądowych bądź oryginalnych. Sesję plenarną uzupełniała zorganizowana na miejscu sesja posterowa. Wykłady pierwszego dnia konferencji obejmowały: problemy żywieniowe w chorobach otępiennych, a także w chorobie Alzheimera, znaczenie diety ketogennej w chorobach neurologicznych, problemy niedożywienia w chorobie Parkinsona, wartość odżywczą i zdrowotną awokado, rolę magnezu w patogenezie i leczeniu migreny oraz wpływ diety na patogenezę stwardnienia rozsianego. Z kolei w części popołudniowej przedstawiono 9 doniesień zawierających wyniki badań własnych dotyczących m.in. otyłości ciężarnej (bardzo istotnego problemu dla przyszłych matek), roli nowej adipokiny (glypicanu-4) w stymulowaniu receptora insuliny, pomiaru obwodu szyi jako wskaźnika oceny stanu zdrowia, diety wegetariańskiej w ciąży, roli dietoterapii w zespole Pradera-Williego czy sarkoidozie. Inni autorzy podjęli sią analizy ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych w związku ze zwiększonym spożyciem jaj, a także problemem interakcji pomiędzy suplementami, żywnością i lekami, co w dobie nadmiaru dostępnych w aptekach suplementów diety ma bardzo istotne znaczenie.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii