Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2017, s. 167-168
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwlękowe działanie mniszka lekarskiego
Li Y.C., Shen J.-D., Li Y.-Y. i wsp.: Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice. Pharm. Biol. 2014, 52(8), 1028-1032.
Liczba przeciwlękowych leków syntetycznych stale powiększa się ze względu na ciągły wzrost chorób depresyjnych w społeczeństwie. Obarczone są one jednak wieloma działaniami ubocznymi, takimi jak: bezsenność, bóle głowy, niedociśnienie, zaburzenia seksualne, niepokój i zaparcia. Dlatego poszukuje się pilnie leków przeciwlękowych pochodzenia naturalnego pozbawionych tych niekorzystnych efektów. Jednym z takich leków może być wodny ekstrakt z liści i korzeni mniszka lekarskiego.
Badania na myszach wykazały, że ekstrakt ten podawany drogą pokarmową w dawce 200 mg/kg m.c. odznaczał się bardzo podobnym działaniem przeciwlękowym jak fluoksetyna podawana zwierzętom w dawce 20 mg/kg m.c. Oba leki po 14 dniach podawania powodowały znaczne obniżenie ruchliwości spontanicznej oraz czasu bezruchu zwierząt w sytuacjach zagrożenia (średnio o 35%), a także wyraźny wzrost poziomu hormonu adrenokortykosteroidowego i kortykosteronu w surowicy krwi (średnio o 12%). Autorzy stwierdzają, że wyniki te wyraźnie wskazują na działanie przeciwlękowe ekstraktu wodnego z liści i korzeni mniszka lekarskiego, który oddziałuje na układ neurohormonalny podobnie do fluoksetyny.
Hesperydyna hamuje resorpcję kości
Chiba H., Kim H., Matsumoto A. i wsp.: Hesperidin prevents androgen deficiency-induced bone loss in male mice. Phytother. Res. 2014, 28, 289-295.
Osteoporoza jest chorobą powszechną u kobiet w starszym wieku. Często występuje ona także u mężczyzn po 60. roku życia na skutek obniżenia wytwarzania u nich androgenów. Testosteron zapobiega resorpcji kości, tj. postępującemu zanikowi tkanki kostnej. Obniżenie jego poziomu lub brak w organizmie uruchamia proces resorpcji kości. W praktyce do zapobiegania temu zjawisku służą statyny, którym towarzyszy cały szereg działań ubocznych. Rozwiązania tego problemu poszukuje się w lekach pochodzenia naturalnego, m.in. wśród związków flawonoidowych. Hesperydyna jest jedną z takich substancji. Występuje ona głównie w owocach cytrusowych i już wcześniej zauważono, że hamuje ona syntezę cholesterolu w wątrobie.
W badaniach użyto samców myszy, którym operacyjnie usunięto jądra (grupa badana) oraz myszy niepoddane temu zabiegowi (grupa kontrolna). Zwierzęta przebywały na specjalnej diecie, zawierającej głównie skrobię kukurydzianą i kazeinę mleka, ponadto: olej kukurydziany, sacharozę, celulozę, witaminy, substancje mineralne, cholinę i cysteinę. Część zwierząt grupy badanej otrzymywała w paszy hesperydynę w ilości 5 g/kg m.c., a druga część simwastatynę w ilości 0,13 g/kg m.c. Zwierzęta karmiono powyższą paszą przez 4 tygodnie, a następnie poddawano badaniom biochemicznym i histologicznym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii