Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2017, s. 167-168
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwlękowe działanie mniszka lekarskiego
Li Y.C., Shen J.-D., Li Y.-Y. i wsp.: Antidepressant effects of the water extract from Taraxacum officinale leaves and roots in mice. Pharm. Biol. 2014, 52(8), 1028-1032.
Liczba przeciwlękowych leków syntetycznych stale powiększa się ze względu na ciągły wzrost chorób depresyjnych w społeczeństwie. Obarczone są one jednak wieloma działaniami ubocznymi, takimi jak: bezsenność, bóle głowy, niedociśnienie, zaburzenia seksualne, niepokój i zaparcia. Dlatego poszukuje się pilnie leków przeciwlękowych pochodzenia naturalnego pozbawionych tych niekorzystnych efektów. Jednym z takich leków może być wodny ekstrakt z liści i korzeni mniszka lekarskiego.
Badania na myszach wykazały, że ekstrakt ten podawany drogą pokarmową w dawce 200 mg/kg m.c. odznaczał się bardzo podobnym działaniem przeciwlękowym jak fluoksetyna podawana zwierzętom w dawce 20 mg/kg m.c. Oba leki po 14 dniach podawania powodowały znaczne obniżenie ruchliwości spontanicznej oraz czasu bezruchu zwierząt w sytuacjach zagrożenia (średnio o 35%), a także wyraźny wzrost poziomu hormonu adrenokortykosteroidowego i kortykosteronu w surowicy krwi (średnio o 12%). Autorzy stwierdzają, że wyniki te wyraźnie wskazują na działanie przeciwlękowe ekstraktu wodnego z liści i korzeni mniszka lekarskiego, który oddziałuje na układ neurohormonalny podobnie do fluoksetyny.
Hesperydyna hamuje resorpcję kości
Chiba H., Kim H., Matsumoto A. i wsp.: Hesperidin prevents androgen deficiency-induced bone loss in male mice. Phytother. Res. 2014, 28, 289-295.
Osteoporoza jest chorobą powszechną u kobiet w starszym wieku. Często występuje ona także u mężczyzn po 60. roku życia na skutek obniżenia wytwarzania u nich androgenów. Testosteron zapobiega resorpcji kości, tj. postępującemu zanikowi tkanki kostnej. Obniżenie jego poziomu lub brak w organizmie uruchamia proces resorpcji kości. W praktyce do zapobiegania temu zjawisku służą statyny, którym towarzyszy cały szereg działań ubocznych. Rozwiązania tego problemu poszukuje się w lekach pochodzenia naturalnego, m.in. wśród związków flawonoidowych. Hesperydyna jest jedną z takich substancji. Występuje ona głównie w owocach cytrusowych i już wcześniej zauważono, że hamuje ona syntezę cholesterolu w wątrobie.
W badaniach użyto samców myszy, którym operacyjnie usunięto jądra (grupa badana) oraz myszy niepoddane temu zabiegowi (grupa kontrolna). Zwierzęta przebywały na specjalnej diecie, zawierającej głównie skrobię kukurydzianą i kazeinę mleka, ponadto: olej kukurydziany, sacharozę, celulozę, witaminy, substancje mineralne, cholinę i cysteinę. Część zwierząt grupy badanej otrzymywała w paszy hesperydynę w ilości 5 g/kg m.c., a druga część simwastatynę w ilości 0,13 g/kg m.c. Zwierzęta karmiono powyższą paszą przez 4 tygodnie, a następnie poddawano badaniom biochemicznym i histologicznym.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2017
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii