Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2017, s. 171-180 | DOI: 10.25121/NS.2017.22.4.171
*Małgorzata Laskowska1, Marcin Tyrakowski2, Małgorzata Zadurska1, Jarosław Czubak2, Julita Wojtaszek-Lis3, Dariusz Gozdowski4, Dorota Olczak-Kowalczyk5
Dental health status and needs associated with conservative and orthodontic treatment in children and adolescents with idiopathic scoliosis
Stan uzębienia oraz potrzeby w zakresie leczenia zachowawczego i ortodontycznego u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną
1Orthodontics Division, Medical University of Warsaw
Head of Division: Associate Professor Małgorzata Zadurska, MD, PhD
2Orthopaedics, Paediatric Orthopaedics and Trauma Department, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: Professor Jarosław Czubak, MD, PhD
3Orthodontics Division of the Infant Jesus Teaching Hospital, Warsaw
Head of Department: Associate Professor Małgorzata Zadurska, MD, PhD
4Department of Experimental Design and Bioinformatics, Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences
Head of Department: Associate Professor Krzysztof Pawłowski, PhD
5Department of Paediatric Dentistry, Medical University of Warsaw
Head of Department: Professor Dorota Olczak-Kowalczyk, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Skolioza to jedna z najczęstszych chorób ortopedycznych u dzieci i młodzieży. Uważa się, że może sprzyjać występowaniu zmian chorobowych dotyczących narządu żucia, w tym wad zgryzu. Nieprawidłowości będące skutkiem skoliozy, np. utrudnione oddychanie i koncentracja pacjentów na podstawowym problemie zdrowotnym, mogą sprzyjać zaniedbaniom w zakresie zdrowia jamy ustnej.
Cel pracy. Zbadanie stanu uzębienia oraz określenie potrzeb w zakresie leczenia zachowawczego i ortodontycznego u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną.
Materiał i metody. Zbadano 141 osób w wieku od 8 lat i 4 miesięcy do 18 lat i 2 miesięcy po przeprowadzonej diagnostyce ortodontycznej i ortopedycznej, w tym 80 ze skoliozą idiopatyczną (średnia wieku 14,2 ± 2,03 roku) i 61 bez skoliozy (średnia wieku 12,6 ± 1,9 roku). Badania obejmowały: wywiad, kliniczne badanie stomatologiczne (obecność próchnicy zębów według ICDAS II puwz/PUWZ, wskaźnik leczenia) oraz analizę statystyczną wyników.
Wyniki. Choroba próchnicowa występowała częściej u badanych ze skoliozą niż bez tej choroby (98,76 vs. 73,33%). Skoliozie towarzyszyła także istotnie statystycznie większa intensywność próchnicy. U wszystkich badanych stwierdzono znaczne zaniedbania dotyczące leczenia choroby próchnicowej, zwłaszcza zębów mlecznych i wad zgryzu. U żadnego dziecka ze skoliozą z zębami mlecznymi nie stwierdzono wartości wskaźnika leczenia równego 1. Leczenie ortodontyczne prowadzono u 63,26% pacjentów bez skoliozy, u których stwierdzono wady zgryzu i tylko u 43,42% ze skoliozą i wadą zgryzu.
Wnioski. Skolioza idiopatyczna nie tylko zwiększa zagrożenie wystąpienia wady zgryzu i próchnicy zębów, ale również zaniedbań w zakresie ich leczenia. Konieczne jest więc włączenie opieki stomatologicznej do schematu interdyscyplinarnego postępowania ogólnomedycznego w tej grupie pacjentów.
Summary
Introduction. Scoliosis is one of the most common orthopaedic diseases in children and adolescents. It is thought to contribute to pathologies of the masticatory system, including occlusal defects. Abnormalities resulting from scoliosis, such as impaired respiration and patients’ focus on their primary health problem may contribute to inadequate oral hygiene and dental/orthodontic care.
Aim. Evaluation of the dental health status and the needs associated with conservative and orthodontic treatment in children and adolescents with idiopathic scoliosis.
Material and methods. 141 subjects aged between 8 years and 4 months and 18 years and 2 months who had undergone orthodontic and orthopaedic diagnostics, including 80 subjects with idiopathic scoliosis (mean age 14.2 ± 2.03 years) and 61 without scoliosis (mean age 12.6 ± 1.9 years), were examined. The examination included medical history, clinical dental examination (presence of tooth caries according to ICDAS II dmft/DMFT index, treatment ratio) and statistical analysis of the results.
Results. Caries was observed more frequently in subjects with scoliosis compared to healthy subjects (98.76 vs. 73.33%). Scoliosis was also accompanied by statistically significantly more intense caries. Inadequate dental care was prevalent in the studied group, especially in regard to treatment of carious lesions in deciduous teeth and occlusal defects. None of the children with scoliosis with deciduous teeth showed a treatment ratio = 1. Only 63.26% of patients without scoliosis who demonstrated occlusal defects, and only 43.42% of patients with scoliosis and an occlusal defect sought orthodontic treatment.
Conclusions. Idiopathic scoliosis not only increases the risk for occlusal defects and caries but also inadequate dental treatment. Thus, it is necessary to include specialist dental care in the multidisciplinary strategy of medical management in this group of patients.Introduction
Scoliosis is one of the most common orthopaedic disorders affecting children and adolescents. Idiopathic scoliosis, which accounts for most of the cases, occurs without an identifiable cause, prior to the age of skeletal maturity (1-7). It is characterized by a three-dimensional deformity of the spine and the trunk – lateral curvature of the spine in the coronal plane, flattening of the normal kyphosis of the thoracic spine or lumbar lordosis in the axial plane, and vertebral rotation in the transverse plane (8, 9).
The defects of the chest accompanying scoliosis may lead to impaired cardiovascular and respiratory function, hence children and adolescents with scoliosis are not as fit as their healthy peers (8). The pelvis is also affected, with differences in pelvic width and height observed in patients with adolescent idiopathic scoliosis (10). Karski (11) also observed pelvic asymmetry, slight cranial deformation, torticollis, hip abduction and foot deformation. An observational study of six adolescents with adolescent idiopathic scoliosis of the thoracic spine showed restricted neck motion without a contributing pathology of the cervical spine (12). Developmental disorders of the spine are thought to influence the development of the masticatory system and increase the risk for malocclusion (13, 14).
Furthermore, the patients and their families tend to focus all their attention and resources on their primary health problem, potentially neglecting oral health.
Aim
The aim of this study has been to evaluate the dental health status and determine the needs associated with conservative and orthodontic treatment in children and adolescents with idiopathic scoliosis.
Material and methods
Patients
The study covered 141 children and adolescents who had undergone orthodontic evaluation, including 80 patients with idiopathic scoliosis (aged 8 years and 4 months to 18 years and 2 months old; mean 14.2 ± 2.03 years) diagnosed based on orthopaedic evaluation, and 61 healthy volunteers (aged 8 years and 11 months to 17 years old; mean 12.6 ± 1.9 years) in who scoliosis and other pathologies of the musculoskeletal system had been ruled out by an orthopaedic specialist. Table 1 shows characteristics in both groups according to occlusion. Exclusion criteria for the study was a presence of an active chronic disease or a history of a chronic disease in early childhood (for the affected subjects – other than scoliosis, for the control subjects also other posture disorders, apart from scoliosis), permanent medication and failure to provide written consent for the participation in the study by the patient/their parents/legal guardians. The study protocol was approved by the Bioethics Committee of the Medical University of Warsaw on 11.03.2011, approval number: KB/11/2011.
Tab. 1. Occlusion in children with scoliosis and healthy controls
OcclusionGroupp-value, chi-square test
patients with scoliosishealthy controls
n/%
(80 = 100%)
n/%
(61 = 100%)
Normal bite4/511/180.013*
Overbitecomplete21/26.313/21.30.497
complete with protruded upper incisors3/3.83/4.90.734
complete with retruded upper incisors8/102/3.30.124
partial2/2.52/3.30.783
Protrusion1/1,30/00.381
Crossbite complete2/2.50/00.214
partial lateral17/21.37/11.50.126
partial anterior4/53/4.90.982
Open bite complete1/1.30/00.381
partial anterior3/3.85/8.20.258
Deep bite5/6.30/00.047*
Lingual occlusion5/6.31/1.60.179
Dental abnormalities70/87.540/65.60.002*
Lateral dislocation of the mandiblefunctional2/2.50/00.214
morphological1/1.30/00.381
Underbite1/1.30/00.381
(0.846)
*statistical significance threshold: p ≤ 0.05
Methods
In the course of the study, patient history was collected in an interview conducted with the parent/legal guardian, regarding the use of dental and orthodontic care, followed by clinical evaluation of the patient’s dental status and statistical analysis of the results.
Dental examination of all the participants was performed by the same dentist, using dental exam light (shadow-free light), a mirror and a periodontal probe. The following features were assessed: the presence of carious lesions, teeth missing due to caries, and restorations. International Caries Detection and Assessment System II (ICDAS II) was used, with ICDAS II ≥ 3 recognized as a carious lesion (15). The incidence of caries, dmft/DMFT (decayed, missing, and filled teeth index used to assess dental caries prevalence and treatment in deciduous teeth/decayed, missing, and filled teeth index used to assess dental caries prevalence and treatment in permanent teeth), score and treatment ratio were identified (16).
Mean values and standard deviation were calculated for the numerical variables. For categorical variables, the number of observed cases and fractions (percentage) were presented.
To analyse the relationship between selected characteristics (variables), Student’s t-test for independent variables, chi-square (χ2) test of independence and correlation analysis with Spearman’s rank correlation coefficient test were applied.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Pedriolle R, Vidal J: Thoracic idiopathic scoliosis curve. Evaluation and prognosis. Spine 1985; 10: 785-791.
2. Weinstein SL, Dolan LA, Cheng JC et al.: Adolescent idiopathic scoliosis. Lancet 2008; 371: 1527-1537.
3. Parent S, Newton PO, Wenger DR: Adolescent idiopathic scoliosis: etiology, anatomy, natural history, and bracing. Instr Course Lect 2005; 54: 529-536.
4. Lowe TG, Edgar M, Margulies JY et al.: Etiology of idiopathic scoliosis: current trends in research. J Bone Joint Surg Am 2000; 82-A(8): 1157-1168.
5. Burwell RG: Aetiology of idiopathic scoliosis: current concepts. Pediatr Rehabil 2003; 6(3-4): 137-170.
6. Hadley Miller N: Spine update: genetics of familial idiopathic scoliosis. Spine 2000; 25(18): 2416-2418.
7. Axenovich TI, Zaidman AM, Zorkoltseva IV et al.: Segregation analysis of idiopathic scoliosis: demonstration of a major gene effect. Am J Med Genet 1999; 86(4): 389-394.
8. Głowacki M, Kotwicki T, Pucher A: Skrzywienie kręgosłupa. [W:] Marciniak W, Szulc A (red.): Wiktora Degi Ortopedia i Rehabilitacja. PZWL, Warszawa 2003: 68-111.
9. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases: Questions & Answers about scoliosis in children and adolescents [Internet]. Bethesda: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases; 2008; https;//www.niams.nih.gov/health info/scoliosis/scoliosis qa.pdf (data dostępu: 19.09.2017).
10. Mac-Thiong JM, Labelle H, de Guise J: Comparison of sacropelvic morphology between normal adolescents and subjects with adolescent idiopathic scoliosis. Stud Health Technol Inform 2006; 123: 195-200.
11. Karski T: Skoliozy idiopatyczne – etiopatogeneza, wpływy biomechaniczne, nowa klasyfikacja, trzy grupy etiopatogenetyczne, nowe leczenie rehabilitacyjne; neoprofilaktyka. Wiad Lek 2006; 59(5-6): 437-439.
12. Floman Y: Thoracic scoliosis and restricted neck motion: a new syndrome? A report of six cases. Eur Spine J 1998; 7(2): 155-157.
13. Michalik B: Wady zgryzu u dzieci w wieku szkolnym ze skoliozami idiopatycznymi. Czas Stomatol 1975; 28(3): 313-317.
14. Ben-Bassat Y, Yitschaky M, Kaplan L, Brin I: Occlusal patterns in patients with idiopathic scoliosis. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130(5): 629-633.
15. Mielczarek A, Kwaśny M, Kwiatkowska A, Włodarski M: Ocena porównawcza wykorzystania fluorescencji różnicowej i systemu ICDAS II w diagnostyce próchnicy w badaniu in vitro. Nowa Stomatol 2009; 4: 103-107.
16. Wdowiak L, Szymańska J, Mielnik-Błaszczak M: Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej. Wskaźniki próchnicy zębów. Zdr Publ 2004; 114(1): 99-103.
17. Saccucci M, Tettamanti L, Mummolo S et al.: Scoliosis and dental occlusion: a review of the literature. Scoliosis 2011; 6: 1-15.
18. Mazurkiewicz A: Próba oceny przyczyn powstawania wad zgryzu u dzieci z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Czas Stomatol 1977; 30(4): 350-351.
19. Huggare J: Postural disorders and dentofacial morphology. Acta Odontol Scand 1998; 56: 383-386.
20. Korbmacher H, Koch L, Eggers-Stroeder G, Kahl-Nieke B: Associations between orthopaedic disturbances and unilateral crossbite in children with asymmetry of the upper cervical spine. Eur J Orthod 2007; 29(1): 100-104.
21. Pedrotti L, Mora R, Bertani B et al.: Association among postural and skull-cervico-mandibular disorders in childhood and adolescence. Analysis of 428 subjects. Pediatr Med Chir 2007; 29(2): 94-98.
22. Müller-Wachendorff R: Untersuchungen über die Häufigkeit des Auftretens von Gebiβanomalien in Verbindung mit Skelettdeformierungen mit besonderer Berücksichtigung der Skoliosen. Fortschr Kieferorthop 1961; 22(4): 399-408.
23. D’Agata E, Rigo M, Pèrez-Testor C et al.: Emotional indicators in young patients with idiopathic scoliosis: a study through the drawing of human figure. Scoliosis 2014; 9: 24. doi: 10.1186/s13013-014-0024-5.
24. Olczak-Kowalczyk D (red.): Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2013-2015: ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 3, 10, 15 lat w 2015 roku. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2016.
25. Olczak-Kowalczyk D (red.): Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016-2020: ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5, 7, 12 lat w 2016 roku. Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa 2017.
26. Foster H, Fitzgerald J: Dental disease in children with chronic illness. Arch Dis Child 2005; 90(7): 703-708.
otrzymano: 2017-11-03
zaakceptowano do druku: 2017-11-22

Adres do korespondencji:
*Małgorzata Laskowska
Zakład Ortodoncji Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Nowogrodzka 59, 02-006 Warszawa
tel. +48 (22) 502-10-31
lasek2x2@gmail.com

Nowa Stomatologia 4/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia