Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2017, s. 181-191 | DOI: 10.25121/NS.2017.22.4.181
Elżbieta Pels, *Justyna Pietrak, Paweł Ślusarski, Maria Mielnik-Błaszczak
Influence of pregnancy course and type of childbirth on the intensity of tooth decay in children from the city of Lublin
Wpływ przebiegu ciąży i rodzaju porodu na intensywność próchnicy zębów u dzieci z terenu miasta Lublina
Chair and Department of Developmental Age Dentistry, Medical University of Lublin
Head of Chair and Department: Professor Maria Mielnik-Błaszczak, MD, PhD
Streszczenie
Wstęp. Wczesna ocena ryzyka rozwoju próchnicy polega na określeniu prawdopodobieństwa wystąpienia próchnicy w określonym czasie lub prawdopodobieństwa, że zmiany już istniejące się powiększą. Edukacja matek w ciąży na temat profilaktyki próchnicy zębów może spotkać się z dużą skutecznością ze względu na większe zaangażowanie kobiet w tym okresie w stan swojego zdrowia i zdrowia dziecka, co wiąże się z większą motywacją do zmian nawyków na prozdrowotne.
Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu przebiegu ciąży i rodzaju porodu na stan uzębienia mlecznego i stałego u dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie miasta Lublina.
Materiał i metody. Badaniem objęto 161 dzieci z terenu miasta Lublina. Dzieci były w trzech podgrupach wiekowych: 3-4 lata, 7-9 lat oraz 11-12 lat. Wśród badanych dzieci i ich rodziców przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące przebiegu ciąży oraz rodzaju porodu dziecka, a także dokonano oceny klinicznej stanu uzębienia dzieci. Na podstawie badania klinicznego oceniono intensywność próchnicy zębów na podstawie liczby puwz/PUWZ i jej składowych oraz wskaźnik leczenia zębów mlecznych i stałych. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej.
Wyniki. We wszystkich badanych grupach wiekowych większa intensywność próchnicy zębów była uzależniona od przebiegu ciąży. W dwóch starszych badanych grupach wiekowych większa intensywność próchnicy zębów była uzależniona od rodzaju porodu.
Wnioski. Wskazane jest zwiększenie świadomości prozdrowotnej kobiet w ciąży, co wpłynie na poprawę stanu uzębienia dzieci.
Summary
Introduction. An early assessment of the risk of caries is based on determining the likelihood of caries occurring at a certain time or the likelihood that the already existing lesions will expand. Education of pregnant women on the prevention of tooth decay can be very effective due to the greater involvement of women during this period in their own as well as their child’s health, which is associated with stronger motivation for changing their health habits.
Aim. The aim of the study was to evaluate the influence of gestation and type of labour on deciduous and permanent dentition status in children attending kindergartens and primary schools in the city of Lublin.
Material and methods. The study included 161 children from the Lublin area. Three age subgroups were created: 3-4 years, 7-9 years, and 11-12 years. A survey was conducted among the parents on the course of pregnancy and the nature of childbirth, as well as a clinical assessment of the dental condition of children was conducted. Based on the clinical examination, the intensity of tooth decay was assessed based on dmft/DMFT and its components as well as dental treatment index for deciduous and permanent dentition. The results obtained were analysed statistically.
Results. The increased intensity of tooth decay was dependent on the course of pregnancy in all study age groups. In two older age groups, increased tooth decay intensity was dependent on the type of delivery.
Conclusions. It is advisable to increase health awareness among pregnant women, which will improve the dental condition of children.Introduction
Proper prophylaxis allows for a significantly reduced risk of dental damage. Preventive measures in the form of primarily primary prevention should be initiated already before birth. Caries in preschool and early-school children is a very serious problem in paediatric dentistry and requires identification of risk factors as well as appropriate, individualised preventive and therapeutic measures (1-3). Early detection of carious foci allows for the reversal of enamel demineralisation process as well as prevents further development of caries (4). Early assessment of risk factors for tooth decay involves determining the probability of dental decay at a particular time or the probability that the already existing lesions will expand. Education of pregnant women on the prevention of tooth decay can be very effective due to the greater involvement of women in their own and their child’s health during this period, which is associated with stronger motivation for changing their health habits (5). It is increasingly emphasised in scientific literature that there is a need for continuous dental care combined with periodic check-ups in pregnancy and the education of women aimed to change behaviours that promote dental caries, periodontal diseases and oral mucosa conditions (6-8).
Aim
The aim of the study was to evaluate the influence of pregnancy and type of labour on deciduous and permanent dentition status in children attending kindergartens and primary schools in the city of Lublin.
Material and methods
A total of 161 children from Lublin were included in the study. The children were classified into three age subgroups: group 1 including 57 pre-school children aged 3-4 years, group 2 including 50 children aged 7-9 years attending the second grade of primary school, and group 3 including 54 children aged 11-12 years attending the fifth grade of primary school. A questionnaire on the course of pregnancy and the date of pregnancy termination was conducted among parents and a clinical evaluation of dental status was performed in children. The clinical evaluation was performed to assess the intensity of caries based on dmft/DMFT and its components as well as dental treatment index for deciduous and permanent dentition. The results obtained were analysed statistically. The chi-square test and the Kruskal-Wallis test were used for intergroup comparison. A 5% error of inference and a significance level of p < 0.05 were used. Statistica 10.0 (StatSoft, Poland) was used for statistical analysis.
Results
Tables 1-3 show mean dmft value and its components as well as dental treatment index for deciduous and permanent dentition in the evaluated children depending on the course of pregnancy. Statistical analysis showed slightly lower dmft values and higher d component among 3-4 year old children whose mothers reported normal course of pregnancy compared to children from abnormal pregnancy. The f component and dental treatment index for deciduous teeth were significantly higher in children from abnormal vs. normal pregnancies (tab. 1).
Tab. 1. Mean dmft and its components and dental treatment index for deciduous teeth in 3-4 year old children depending on the course of pregnancy
Caries indicesThe course of pregnancyStatistical valuesThe Kruskal-Wallis test
nχSDMeMin.MaxHp
dnormal544.174.6340200.04040.8406
abnormal33.002.65405
total574.114.544020
fnormal540.150.530038.87350.0029
abnormal31.331.53103
total570.210.65003
dftnormal544.314.6140200.17390.6766
abnormal34.333.51418
total574.324.534020
DTI-dnormal390.090.270015.62770.0177
abnormal30.460.510.3701
total420.120.30001

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Milgrom P, Zero DT, Tanzer JM: An examination of the advances in science and technology of prevention of tooth decay in young children since the Surgeon General’s report on oral health. Acad Pediat 2009; 9(6): 404-409.
2. Marcinkowska U, Piekarz T, Mosler B et al.: Wybrane elementy profilaktyki próchnicy zębów dzieci w wieku przedszkolnym II. Profilaktyka instytucjonalna. Dent Med Probl 2013; 50(1): 52-56.
3. Marczuk-Kolada G, Ustymowicz-Farbiszewska J, Stokowska W, Karczewski J: Ocena stanu uzębienia i zachowań prozdrowotnych dzieci 9- i 14-letnich z okolic Białegostoku. Cz. I. Ogólna ocena higieniczna. Nowa Stomatol 2000; 3: 9-12.
4. Stodolak A, Fuglewicz A: Zapobieganie próchnicy zębów u dzieci i młodzieży oraz promocja zdrowia jamy ustnej – rola pracowników służby zdrowia. Med Og Nauk Zdr 2014; 20(1): 76-81.
5. Ciok E, Grzebyta A, Maciejak D, Zadurska M: Świadomość kobiet w ciąży na temat profilaktyki zaburzeń narządu żucia. Nowa Stomatol 2013; 1: 12-18.
6. Bugaj J, Matyjasek A, Borakowska-Siennicka M: Ocena świadomości wśród lekarzy ginekologów i kobiet w ciąży dotycząca wpływu chorób przyzębia na przebieg ciąży. Nowa Stomatol 2014; 3: 119-123.
7. Borakowska-Siennicka M, Górska R: Choroba przyzębia a poród przedwczesny i niska masa urodzeniowa noworodków w świetle badań klinicznych. Czas Stomatol 2006; 3: 149-158.
8. Dubielecka-Kittel M: Profilaktyka pierwotna próchnicy u kobiet w ciąży. Stomatol Współczesna 2001; 8: 43-49.
9. Kaczmarek U, Grzesiak I, Kowalczyk-Zając M: Próchnica wczesna – analiza wybranych czynników biologicznych. Dent Med Prob 2008; 45(3): 260-270.
10. Szczepańska J, Szydłowska B, Lubowiedzka B, Pawłowska E: Analiza czynników ryzyka występowania choroby próchnicowej u 3-letnich dzieci. Czas Stomatol 2007; 60(3): 162-170.
11. Rajshekar SA, Laxminarayan N: Comparison of primary dentition caries experience in pre-term low birth-weight and full-term normal birth-weight children aged one to six years. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2011; 29(2): 128-134.
12. Proc P, Filipińska-Skąpska R, Wochna-Sobańska M: Wpływ terminów ząbkowania na intensywność próchnicy zębów mlecznych. Czas Stomatol 2004; 57(9): 568-573.
13. Mielnik-Błaszczak M, Pels E, Pietrak J et al.: Termin wyrzynania pierwszego zęba mlecznego u dzieci na podstawie badania ankietowego rodziców. Dent Med Probl 2012; 49(3): 399-405.
14. Bernabè E, MacRitchie H, Longbottom C et al.: Birth weight, breastfeeding, maternal smoking and caries trajectories. J Dent Res 2017; 96(2): 171-178.
15. Nirunsittirat A, Pitiphat W, McKinney CM et al.: Adverse birth outcomes and childhood caries: a cohort study. Community Dent Oral Epidemiol 2016; 44(3): 239-247.
16. Prokocimer T, Amir E, Blumer S, Peretz B: Birth-weight, pregnancy term, pre-natal and natal complications related to child’s dental anomalies. J Clin Pediatr Dent 2015; 39(4): 371-376.
17. Pypeć J, Rogalska A, Zieleniewicz K, Mikołajczyk M: Wiedza kobiet ciężarnych na temat profilaktyki próchnicy zębów u dzieci. Badania ankietowe. Przegl Pediatr 2005; 35(4): 211-213.
18. Szarek A, Szott J, Janiszewska-Olszowska J: Stan wiedzy kobiet ciężarnych na temat profilaktyki stomatologicznej u dzieci. Pediatr Pol 2008; 83(4): 351-356.
19. Iwanicka-Grzegorek E, Paluch M: Wiedza na temat profilaktyki chorób jamy ustnej kobiet ciężarnych – część II. Opieka stomatologiczna nad noworodkiem. Stomatol Wspolcz 2012; 19(6): 14-19.
20. Shivaprakash PK, Elango I, Baweja DK, Noorani HH: The state of infant oral healthcare knowledge and awareness: disparity among parents and healthcare professionals, J Indian Soc Pedod Prev Dent 2009; 27: 39-43.
21. Suresh BS, Ravishankar TL, Chaitra TR et al.: Mother’s knowledge about pre-school child’s oral health. J Indian Soc Pedod Prev Dent 2010; 28: 282-287.
22. Opydo-Szymaczek J, Borysewicz-Lewicka M: Opieka stomatologiczna nad kobietą w ciąży w aspekcie profilaktyki próchnicy – na podstawie piśmiennictwa. Czas Stomat 2005; 58(3): 188-193.
otrzymano: 2017-10-12
zaakceptowano do druku: 2017-10-31

Adres do korespondencji:
*Justyna Pietrak
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Lublinie
ul. Karmelicka 7, 20-828 Lublin
tel. +48 (81) 532-06-19
j.pietrak@op.pl

Nowa Stomatologia 4/2017
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia