Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2018, s. 370-372 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.6.370
*Bartlomiej Tyzo1, Wojciech Czyzewski2, Dominik Ziemianek1, Karolina Thum-Tyzo3, Jakub Litak1, Andrzej Hermanowicz1, Iwona Luszczewska-Sierakowska4, Anna Charuta5, Piotr Leszczynski5
Epidural lipomatosis of the thoracic spine as the cause of a rapid progression of neurological symptoms after applying spine manual therapy
Tłuszczakowatość nadtwardówkowa odcinka piersiowego kręgosłupa jako przyczyna szybkiej progresji objawów neurologicznych po zastosowaniu terapii manualnej kręgosłupa
1Neurosurgery Department, Independent Public Teaching Hospital No. 4 in Lublin, Poland
2Department of Didactics and Medical Simulation, Medical University of Lublin, Poland
3Department of Oral Medicine, Medical University of Lublin, Poland
4Chair of Human Anatomy, Department of Normal Anatomy, Medical University of Lublin, Poland
5Department of Nursing and Emergency Medicine, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, Poland
Streszczenie
Tłuszczakowatość nadtwardówkowa kręgosłupa jako patologiczne odkładanie się nadmiernej ilości nieotorebkowanej tkanki tłuszczowej nadtwardówkowej, bez współistniejących dysko- i osteogennych zmian zwyrodnieniowych redukujących światło kanału kręgowego, jest chorobą rzadko powodującą objawową kompresję struktur nerwowych w kanale kręgowym. Może być związana zaburzeniami hormonalnymi, np. z długotrwałym narażeniem na działanie glikokortykosteroidów endogennych lub egzogennych, jak również zaburzeniami gospodarki lipidowej. Typowe są przypadki wystąpienia choroby w przebiegu zespołu Cushinga, niedoczynności tarczycy czy otyłości, jednak często bezpośrednia przyczyna jest trudna lub niemożliwa do ustalenia w świetle aktualnej wiedzy. Opisujemy przypadek pacjenta z tłuszczakowatością nadtwardówkową kręgosłupa piersiowego, u którego na skutek zastosowanej z powodu bólu w odcinku piersiowym terapii manualnej kręgosłupa doszło do szybko postępującego pogorszenia stanu neurologicznego wymagającego leczenia operacyjnego odbarczającego rdzeń kręgowy.
Summary
Spinal epidural lipomatosis (SEL) as a pathological accumulation of excessive unencapsulated epidural adipose tissue, with no co-existing disc- or osteogenic degenerative changes reducing the lumen of the spinal canal, is a very rare disease causing symptomatic compression of the neural elements within the spinal canal. It may be connected with hormonal disorders, for example, with a long-term exposure to endogenous or exogenous glucocorticosteroids as well as lipid disorders. There are common cases of the disease in patients with Cushing’s disease, hypothyroidism or obesity, however, the immediate cause is often difficult or impossible to determine in the light of current knowledge. The described case concerns a patient with spinal epidural lipomatosis whose neurological condition worsened as a result of the applied manual spinal therapy due to pain in the thoracic spine. It required surgical treatment to decompress the spinal cord.INTRODUCTION
Clinical picture of spinal epidural lipomatosis depends on the level of the narrowing of the lumen of the spinal canal and the increase of the pressure in the spinal epidural space – symptoms of progressive myelopathy are frequently observed in the thoracic spine, the symptoms of the compression of nerve roots in the lumbar spine. Due to a more frequent occurrence of lipomatosis in the thoracic spine, the symptoms of myelopathy are observed most often. A secondary form of the disease may be induced by steroids treatment or is the result of endocrynopathy such as Cushing syndrome or hypothyroidism. Idiopathic lipomatosis is a pathological accumulation of epidural adipose tissue which is not related to the administration of glucocorticosteroids or an evident endocrinological disease. It concerns mainly males, 75% of whom are obese (1, 2). The form induced by glucocorticosteroids indicates predilection to the thoracic spine, whereas idiopathic lipomatosis concerns mainly the lumbar spine.
The diagnosis of the disease in radiological research is mainly based on Magnetic Resonance Imaging (MRI), in which excessive accumulation of epidural adipose tissue gives a high-intensity signal in a T1-weighted image and intermediate signal on T2-weighted image. Cross-section of the lumbar spine gives an image of a star quadrangle or the ”Y” sign determining the shape of the lumbar cistern. T2-weighed sequences with fat suppression are helpful while differentiating other extradural changes. CT-scan allows us to identify the presence of saucerization of the laminae of the vertebral arch in cross-section images or saucerization of the posterior vertebral body in the sagittal view, caused by the increase of the compression in the epidural space. The former cases more frequently develop the symptoms of caudal equine syndrome in the lumbar spine, whereas in the latter ones radiculopathy occurs more often (3).
CASE REPORT

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Cushnie D, Urquhart JC, Gurr KR et al.: Obesity and spinal epidural lipomatosis in cauda equina syndrome. Spine J 2018; 18(3): 407-413.
2. Fujita N, Hosogane N, Hikata T et al.: Potential involvement of obesity-associated chronic inflammation in the pathogenesis of idiopathic spinal epidural lipomatosis. Spine (Phila Pa 1976) 2016; 41(23): E1402-E1407.
3. Yasuda T, Suzuki K, Kawaguchi Y et al.: Clinical and imaging characteristics in patients undergoing surgery for lumbar epidural lipomatosis. BMC Musculoskelet Disord 2018; 19: 66.
4. Ishikawa Y, Shimada Y, Miyakoshi N et al.: Decompression of idiopathic lumbar epidural lipomatosis: diagnostic magnetic resonance imaging evaluation and review of the literature. J Neurosurg Spine 2006; 4: 24-30.
5. Al-Omari AA, Phukan RD, Leonard DA et al.: Idiopathic spinal epidural lipomatosis in the lumbar spine. Orthopedics 2016; 39: 163-168.
6. Ishihara S, Fujita N, Azuma K et al.: Spinal epidural lipomatosis is a previously unrecognized manifestation of metabolic syndrome. Spine J 2018. pii: S1529-9430(18)31081-7.
7. Roy-Camille R, Mazel C, Husson JL et al.: Symptomatic spinal epidural lipomatosis induced by a long-term steroid treatment. Review of the literature and report of two additional cases. Spine 1991; 16: 1365-1371.
8. Robertson SC, Traynelis VC, Follett KA et al.: Idiopathic spinal epidural lipomatosis. Neurosurgery 1997; 41: 68-75.
9. Rustom DH, Gupta D, Chakrabortty S et al.: Epidural lipomatosis: A dilemma in interventional pain management for the use of epidural Steroids. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(3): 410-411.
otrzymano: 2018-11-12
zaakceptowano do druku: 2018-12-03

Adres do korespondencji:
*Bartlomiej Tyzo
Neurosurgery Department, Independent Public Teaching Hospital No. 4 in Lublin
8 Janczewski Str., 20-954 Lublin, Poland
Phone: +48 (81) 7244226
E-mail: bartektyzo@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 6/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych