Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2a/2018, s. 39-41 | DOI: 10.25121/PNM.2018.31.2A.39
Marek Pazurek1, Jarosław Chrząstek2, Wojciech Szubert2, Ewa Małecka-Panas1, *Ludomir Stefańczyk2
Krwawienie z przewodu trzustkowego spowodowane przetoką tętnicy śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Opis przypadku
Bleeding from the pancreatic duct caused by a splenic artery fistula in the course of chronic pancreatitis. A case report
1Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Panas
2Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk
Streszczenie
Krwawienie z brodawki Vatera należy do rzadkich krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP) i stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne. Najczęstszymi przyczynami są zapalenia trzustki, rzadszymi – tętniaki tętnicy śledzionowej.
W przedstawionej pracy opisano przypadek krwawienia z brodawki Vatera spowodowanego przetoką tętnicy śledzionowej w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki. Zaprezentowano leczenie endowaskularne łączące metodę embolizacyjną spiralami metalowymi w połączeniu z zastosowaniem kleju tkankowego.
Podstawową techniką obrazowania stosowaną w rozpoznawaniu tej patologii jest tomografia komputerowa po dożylnym podaniu środka cieniującego (Angio-TK). Przy braku aktywnego krwawienia i wypełnieniu miejsca przetoki skrzeplinami może być ona niewidoczna. Badanie pozwala jednak na wykluczenie innych przyczyn krwawienia. Leczenie endowaskularne z embolizacją tętnicy śledzionowej wydaje się metodą z wyboru, zwłaszcza że może być zastosowane doraźnie nawet u pacjentów w ciężkim stanie.
Summary
Bleeding of Vater’s wart is rare cause of bleeding in the upper gastrointestinal tract (UGT) and is a diagnostic and therapeutic challenge. The most common reason is pancreatitis, the less common – splenic artery aneurysms.
In this paper we describe a case of bleeding of Vater’s wart caused by a fistula of the splenic artery in the course of chronic pancreatitis. Endovascular treatment – embolization method with metal spirals combined with the use of tissue adhesive was presented.
The basic imaging technique used in diagnosing this pathology is computed tomography after intravenous administration of a contrast agent (CT-Angio). In the absence of active bleeding and filling of the fistula with thrombi, it may be invisible. However, the test allows to exclude other causes of bleeding. Endovascular treatment with embolization of the splenic artery seems to be the method of choice, especially since it can be used temporarily even in patients in severe condition.Krwawienie z brodawki Vatera należy do krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego (GOPP), występuje rzadko i stanowi wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne.
Istnieje wiele czynników etiologicznych, a najczęstszymi przyczynami są zapalenia trzustki, rzadziej tętniaki tętnicy śledzionowej (1).
Odnotowano przypadek 40-letniego mężczyzny hospitalizowanego z powodu niedokrwistości (Hgb – 7,8 g/dl) spowodowanej przewlekłym krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego. W wykonanej endoskopii GOPP stwierdzono aktywne krwawienie z brodawki mniejszej i większej dwunastnicy. Powtarzające się krwawienie kilkukrotnie tamowano iniekcją roztworu adrenaliny w stężeniu 1:10 000 w okolice brodawek. Wykonane w trakcie hospitalizacji badania obrazowe (USG i TK jamy brzusznej) wykazały cechy przewlekłego zapalenia trzustki – poszerzenie przewodu trzustkowego, liczne zwapnienia w rzucie głowy i trzonu oraz torbiele o śr. 22-25 mm zlokalizowane w ogonie trzustki. Ponadto stwierdzono powiększenie śledziony, brak wzmocnienia pokontrastowego żyły śledzionowej oraz poszerzone, kręte naczynia krążenia obocznego w rzucie wnęki śledziony (naczynia żylne w okolicy śledziony ok. 8-9 mm w konsekwencji zakrzepicy żyły śledzionowej). Obraz tętnicy śledzionowej nie wykazał zmian, a źródła krwawienia nie stwierdzono.
Po roku w trakcie nawrotu krwawienia wykonano kolejne badanie angio-TK. Uwidoczniono niewielkie uwypuklenie w dystalnej części tętnicy śledzionowej sugerujące obecność niewielkiego tętniaka rzekomego – potencjalnego miejsca przetoki do przewodu trzustkowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Han B, Song ZF, Sun B: Hemosuccus pancreaticus: a rare cause of gastrointestinal bleeding. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2012;11(5): 479-488.
2. Massani M, Bridda A, Caratozzolo E et al.: Hemosuccus Pancreaticus Due to Primary Splenic Artery Aneurysm: A Diagnostic and Therapeutic Challenge. JOP 2009; 10(1): 48-52.
3. de Perrot M, Bühler L, Delèaval J et al.: Management of true aneurysms of the splenic artery. Am J Surg 1998; 175: 466-468.
4. Wagner WH, Cossman DV, Treiman RL et al.: Hemosuccus pancreaticus from intraductal rupture of a primary splenic artery aneurysm. J Vasc Surg 1994; 19: 158-164.
5. Jakobs R, Riemann JF: Hemosuccus pancreaticus due to a pressure ulcer in pancreatolithiasis. Dutch Med Wochenschr 1992; 117: 1956-1961.
6. Morse JM, Reddy KR, Thomas E: Hemosuccus pancreaticus: a cause for obscure gastrointestinal bleeding – diagnosis by endoscopy and successful management by total parenteral nutrition. Am J Gastroenterol 1983; 78: 572-574.
7. Frayssinet R, Sahel J, Sarles H: Wirsungorrhagia. Report of a case and review of the literature. Gastroenterol Clin Biol 1978; 2: 993-1000.
8. Toyoki Y, Hakamada K, Narumi S et al.: Hemosuccus pancreaticus: Problems and pitfalls in diagnosis and treatment. World J Gastroenterol 2008; 14(17): 2776-2779.
9. Mandel SR, Jaques PF, Sanofsky S, Mauro MA: Nonoperative management of peripancreatic arterial aneurysms. A 10-year experience. Ann Surg1987; 205: 126-128.
10. Baker KS, Tisnado J, Cho SR, Beachley MC: Splanchnic artery aneurysms and pseudoaneurysms: transcatheter embolization. Radiology 1987; 163: 135-139.
11. Benz CA, Jakob P, Jakobs R, Riemann JF: Hemosuccus pancreaticus – a rare cause of gastrointestinal bleeding: diagnosis and interventional radiological therapy. Endoscopy 2000; 32: 428-431.
12. Sugiki T, Hatori T, Imaizumi T et al.: Two cases of hemosuccus pancreaticus in which hemostasis was achieved by transcatheter arterial embolization. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2003; 10: 450-454.
13. Czernik M, Stefańczyk L, Szubert W et al.: Endovascular treatment of pseudoaneurysms in pancreatitis. Wideochir Inne Tech Maloinwazyjne 2014; 9(2): 138-44.
14. Akpinar H, Dicle O, Ellidokuz E et al.: Hemosuccus pancreaticus treated by transvascular selective arterial embolization. Endoscopy 1999; 31: 213-214.
otrzymano: 2018-03-16
zaakceptowano do druku: 2018-04-06

Adres do korespondencji:
*Ludomir Stefańczyk
Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22, 92-153 Łódź
tel.: +48 (42) 678-67-34
stefanczyk_l@wp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2a/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych

Pozostałe artykuły z numeru 2a/2018: