Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Leczenie zespołu podkradania tętnicy podobojczykowej na drodze wewnątrznaczyniowej – doświadczenia własne

Michał Sojka, Anna Sojka, Tomasz Jargiełło, Krzysztof Pyra, Anna Drelich-Zbroja, Monika Miazga, Andrzej Wolski, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 2/2015

Endovascular treatment of iliac artery occlusion

Witold Woźniak, R. Krzysztof Mlosek, Grzegorz Górski, Tomasz Miłek, Piotr Zydlewski, Piotr Myrcha, Piotr Ciostek
New Medicine 2/2013

Endovascular treatment of iliac artery occlusion

Witold Woźniak, R. Krzysztof Mlosek, Grzegorz Górski, Tomasz Miłek, Piotr Zydlewski, Piotr Myrcha, Piotr Ciostek
New Medicine 2/2013

Wewnątrznaczyniowe leczenie zewnątrzczaszkowych tętniaków tętnicy szyjnej wewnętrznej

Michał Przyszlak, Tomasz Jargiełło, Maciej Szajner, Małgorzata Szczebo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Implantacja stentgraftów u chorych z zagiętymi szyjami tętniaków aorty brzusznej – planowanie zabiegów, wyniki i powikłania

Tomasz Jargiełło, Michał Sojka, Andrzej Wolski, Radosław Krupiński, Michał Przyszlak, Paweł Poluha, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie tętniaków trzewnych i nerkowych metodami wewnątrznaczyniowymi

Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Krzysztof Pyra, Magdalena Jarząbek, Anna Drelich-Zbroja, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012

Leczenie wewnątrznaczyniowe zespołu stopy cukrzycowej

Michał Sojka, Tomasz Jargiełło, Andrzej Wolski, Michał Górnik, Klaudia Karska, Małgorzata Szczerbo-Trojanowska
Postępy Nauk Medycznych 5/2012