Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2019, s. 71-78 | DOI: 10.25121/MR.2019.22.2.71
Magdalena Szynal1, Józefa Dąbek2 , Ewelina Łebek1, Andrzej Knapik3
Interest in one’s own body mass by post-primary school youth
Zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych masą swojego ciała
1Doctoral Studies, Department of Cardiology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
2Department of Cardiology, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
3Department of Adapted Physical Activity and Sport, School of Health Sciences in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice
Streszczenie
Wstęp i cel pracy. Adolescencja jest etapem wielu zmian w życiu człowieka. Wiek dojrzewania cechuje się nie tylko rozwojem sfery fizycznej, ale również emocjonalnej. Kreują się wtedy poglądy dotyczące własnego ciała, rówieśników oraz zachowań względem różnych sytuacji. Celem pracy była analiza zainteresowania masą ciała i jej kontrola przez młodzież szkół ponadpodstawowych na Śląsku.
Materiał i metody. Przebadano 519 osób (100%): 207 dziewcząt (39,88%) i 317 chłopców (60,12%) w wieku od 12 do 20 lat (x=15,64; SD=1,87). Badanymi byli uczniowie szkół ponadpodstawowych na terenie województwa śląskiego. Narzędziem badawczym była autorska ankieta, składająca się z części ogólnej i zamkniętych pytań dotyczących badanego problemu.
Wyniki. Ponad 1/3 badanych dziewcząt (70; 33,82%) i chłopców (125; 39,74%) kontrolowała swoją masę ciała w ciągu ostatniego tygodnia. Swoją masę ciała za prawidłową uważało 85 badanych uczennic (41,06%) i 140 uczniów (44,16%). Akceptację swojej masy ciała wyraziło 72 dziewcząt (34,78%) i 119 chłopców (37,54%). Duża część badanej młodzieży (100; 48,31% dziewcząt i 148; 46,67% chłopców) nie spotkała się z negatywnymi uwagami na temat swojego wyglądu.
Wnioski. 1. Badana grupa młodzieży akceptowała swoją masę ciała. 2. Płeć, wiek oraz parametry morfologiczne nie miały wpływu na częstość kontroli masy ciała u badanej młodzieży 3. Złośliwe uwagi na temat swojej sylwetki i masy ciała oraz rówieśników nie stanowiły problemu w badanej grupie młodzieży.Introduction
The stage which is considered a transition phase between childhood and adulthood is called adolescence. This is a distinctive period for every young human. During this time, the child changes into an adult person and prepares to act in new social roles (1). The fastest and most noticeable changes happen in the physical sphere and are accompanied by the changes in the persons’ mentality and behaviour (2, 3). This is a time when tissue size varying processes end, but physiological and biochemical activities reach their advanced limit. As soon as skeleton growth processes stop, final body height and proportions are established (2). Dynamic physical changes in the scope of body-build and mass during adolescence feature differentiation due to sex. In health conditions, boys tend to fatless gain mass and lower the percentage of fatty tissue in general body mass. On the other hand, girls tend to gain fatless body mass and increase mass of fatty tissue which can often induce fear of obesity (4, 5). The course and meaning of this period in the psychological sphere usually determine the direction of further development as well as the forthcoming way of functioning of every young person within the society (6). Transition from childhood to adulthood results in shaping both personal and social identities, and forms areas of personal values and rules. Often the tempo of all these changes and behaviours is uneven and leads to problems with self-acceptance. It can result in teenagers giving too much attention to their own and their school mates’ appearances (2, 7). Nowadays, slim silhouette is often considered a typical human appearance. Mass media are promoting women (a slim silhouette or a very slim one) and men (large body size along with big muscle mass and great physical fitness) ideal body shape as a norm. It frequently causes discrepancy and confusion in terms of one’s own body mass interest, self-control and desired appearance among young people (8-10). Growing adolescent people can be easily manipulated by false ideals and popular trends in each peer group which in consequence leads to lack of satisfaction with their own appearance and body mass self-control inadequate to reality (11-14).
Aim
The essential aim of the thesis was an analysis of interest in one’s own body mass and its control by post-primary school students in Silesia. The following research questions were asked:
1. Did the examined teenager group accept their body mass?
2. Did sex, age and morphological parameters of the examined teenager group such as: height, body mass and BMI of subjects have impact on the frequency of body mass control?
3. Did subjects observe malicious comments on either their own or their peers’ silhouettes and body mass within the subjects’ group?
Material and methods
519 people (100%) were examined: 207 girls (39.88%) and 312 boys (60.12%) aged from 12 to 20 years old (x = 15.64; SD = 1.87). People examined were students of post-primary schools in the Silesian voivodeship. A customized survey consisting of a general part and closed questions regarding the examination problem was used as an examination tool. The general part consisted of questions about age, sex, BMI, body mass and height. The topic of the examination part consisted of frequency weighing, self-assessment, acceptance of one’s own body mass and malicious comments on either their own of their peers’ body mass.
Static analysis
Descriptive statistics of quantity variables as well as numeric and percentage summaries of quality variables were carried out. Parametric statistics (ANOVA) were used for quantity variables. Quality variables were compared using non-parametric variables (ANOVA, Mann-Whitney U test). An accepted level of significance was p < 0.05.
Results
Characteristics of the examined group including frequency of body mass control
During the adolescence period, teenagers pay too much attention to changes happening in their bodies. Beauty of slim silhouettes promoted by mass media makes teenagers control their body mass precisely, which has impact on their opinion about themselves. When asked about frequency of body mass control, most of girls (90; 43.48%) answered they weighed themselves during the last month. A large number of girls weighed themselves during the last week (70; 33.82%) (fig. 1). However, most of the boys weighed themselves during the last week (124; 39.74%) or the last month (113; 36.28%) (fig. 2).
Fig. 1. Frequency of body mass control by examined girls
Fig. 2. Frequency of body mass control by examined boys
Characteristics of the examined group including their morphological parameters
No relations were noted between frequency of body mass control and variables such as: age, height, body mass and BMI among both girls (tab. 1), and boys (tab. 2).
Tab. 1. Correlation with variables – girls
VariableVariables correlation – girls
Frequency of body mass control
Age0.060
Height0.074
Body mass0.050
BMI0.028
Tab. 2. Correlation with variables – boys
VariableVariables correlation – boys
Frequency of body mass control
Age0.008
Height0.020
Body mass-0.005
BMI-0.051
Characteristics of the examined group including self-assessment and own body mass acceptance

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Piotrowski K, Wojciechowska J, Ziółkowska B: Rozwój nastolatka. Późna faza dorastania. [W:] Brzezińska A (red.): Niezbędnik dobrego nauczyciela. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014: 5.
2. Kędzior J: Młodzież jako specyficzna kategoria społeczna. [W:] Kurzępa J, Lisowska L, Pierzchalska A (red.): Współczesna młodzież pomiędzy Eros a Thanatos. Falochron, Wrocław 2008: 9-18.
3. Tomaszewska IE, Babicz-Zielińska E, Tomaszewski D: Odmienne postrzeganie własnych sylwetek przez młodzież a ryzyko występowania zaburzeń w odżywianiu. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(4): 812-816.
4. Ponczek D, Olszowy I: Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Probl Hig Epidemiol 2012; 93(2): 260-268.
5. Woynarowska B: Edukacja zdrowotna. Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2008: 44-74, 273-293.
6. Ziółkowska A, Gajewska M, Szostak-Węgierek D: Zachowania żywieniowe młodzieży gimnazjalnej z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(4): 606-610.
7. Goluch-Koniuszy Z, Heberlej A: Methods used by adolescents for reducing body mass. Rocz Panstw Zakl Hig 2015; 66(4): 327-335.
8. Arcimowicz K: Współczesny ideał męskiego ciała – wybrane aspekty problematyki. Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2015; 55: 57-76.
9. Beneditto MC, Tordera C, Botella Arbona C: Body image and restrictive eating behavior in adolescents. Ad Pediatr 2003; 58(3): 268-272.
10. Piotrowska E, Broniecka A, Bronkowska M et al.: Wpływ samooceny masy ciała na podaż energii i makroskładników wśród młodzieży 17-18-letniej w aspekcie zagrożenia zespołem metabolicznym. Probl Hig Epidemiol 2014; 95(2): 366-375.
11. Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT: Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): 227-232.
12. Abraham SF: Dieting, body weight, body image and self-esteem in young women: doctors’ dilemmas. Med J Aust 2003; 178(12): 607-611.
13. Kołoło H, Woynarowska B: Samoocena masy ciała i odchudzanie się młodzieży w okresie dojrzewania. Prz Pediatr 2004; 3(3/4): 196-201.
14. Mikołajczyk E, Samochowiec J: Cechy osobowości u pacjentek z zaburzeniami odżywiania. Psychiatria 2004; 2: 91-95.
15. Oblacińska A, Tabak I, Jodkowska M: Zachowania żywieniowe i kontrola masy ciała u młodzieży 16-18-letniej w Polsce w kontekście postrzegania swojego wyglądu i masy ciała. Prob Hig Epidemiol 2007; 88(2): 162-170.
16. Sochacka-Tatara E, Stypuła A: Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(3): 591-595.
17. Kolarzyk E, Janik A, Kwiatkowski J, Potocki A: Stosowanie diet odchudzających przez krakowską młodzież ze szkół ponadpodstawowych, z uwzględnieniem wieku i płci. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(3): 409-413.
18. Sulemana H, Smolensky MH, Lai D: Relationship between physical activity and body mass index in adolescents. Med Sci Sports Exerc 2006; 38(6): 1182-1186.
19. Boschi V, Siervo M, D’Orsi P et al.: Body composition, eating behavior, food-body concerns and eating disorders in adolescent girls. Ann Nutr Metab 2003; 47(6): 284-293.
20. Kilpatrick M, Ohannessian C, Bartholomew JB: Adolescent weight management and perceptions: an analysis of the National Longitudinal Study of Adolescent Health. J Sch Health 1999; 69: 148-152.
21. Trafalska E, Niedźwiedzka M, Nowacka E: Czynniki ryzyka zaburzeń odżywiania wśród młodzieży łódzkiej – postrzeganie i kontrola masy ciała. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(4): 602-605.
22. Obuchowska I: Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996.
23. Knop K, Zawodniak-Szałapska M, Gmitrowicz A: Ja idealne u młodzieży z nadwagą i otyłością. Psychiatr Psychol Klin 2011; 11(3): 154-164.
24. Wojtyła-Buciora P, Marcinkowski JT: Sposób żywienia, zadowolenie z własnego wyglądu i wyobrażenie o idealnej sylwetce młodzieży licealnej. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(2): 227-232.
25. Wojtyła A, Biliński P, Bojar I, Wojtyła C: Zaburzenia odżywiania u polskich gimnazjalistów. Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2): 343-350.
26. Skop-Lewandowska A, Szot W: Samoocena obrazu sylwetki uczniów krakowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Probl Hig Epidemiol 2010; 91(4): 596-601.
27. Łuszczyńska A: Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne. PWN, Warszawa 2007.
28. Jośko-Ochojska J, Lizończyk I: Występowanie depresji u młodzieży z nadwagą i otyłością. Hygeia Public Health 2014; 49(4): 690-695.
29. Witek A, Lewandowska-Kidoń T, Pawluk-Skrzypek A: Percepcja otyłego rówieśnika a przekonania zdrowotne młodzieży gimnazjalnej. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012; 18(4): 276-280.
otrzymano: 2019-01-23
zaakceptowano do druku: 2019-04-10

Adres do korespondencji:
Magdalena Szynal
Katedra Kardiologii Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Inwalidów Wojennych 41a, 41-940 Piekary Śląskie
tel.: +48 510-125-538
szynalmagdalena@gmail.com

Medycyna Rodzinna 2/2019
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna