Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 2/2019

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu w opinii studentów uczelni rzeszowskich
Negative consequences of abuse of alcohol in the opinion of students from Rzeszow University
Anna Krakowiak, Małgorzata Marć, Anna Fąfara – s. 55-59
Ocena stopnia wiedzy pacjentów z chorobą trzewną na temat działań profilaktycznych oraz metod leczenia
Evaluation of the knowledge of patients with a large disease on prophylaactical activities and methods of treatment
Marta Golińska, Katarzyna Duda-Grychtoł, Sylwia Klasik-Ciszewska – s. 60-70
Interest in one’s own body mass by post-primary school youth
Zainteresowanie młodzieży szkół ponadpodstawowych masą swojego ciała
Magdalena Szynal, Józefa Dąbek , Ewelina Łebek, Andrzej Knapik – s. 71-78
Opis przypadku
Case report
Afazja pierwotnie postępująca – trudności diagnostyczne na podstawie opisanego przypadku
Primary progressive aphasia – diagnostic difficulties based on a case report
Dariusz Grajkowski – s. 79-83
Prace poglądowe
Review papers
Olejki eteryczne jako produkty kosmetyczne okiem toksykologa i safety assessora
Essential oils as cosmetic products from toxicologist and safety assessor point of view
Kamil Jurowski, , Wojciech Piekoszewski, – s. 84-87
Czynniki mające wpływ na podejście do zachowań autoseksualnych z uwzględnieniem aspektu ginekologii wieku rozwojowego i medycyny rodzinnej w kontekście uwarunkowań historycznych
Factors affecting the approach to autosexual behavior including the aspect of paediatric and adolescent gynaecology and family medicine in the context of historical conditions
Jacek Boroch, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Arkadiusz Filewski, Witold Kędzia – s. 88-95
Zarys problemów medycznych i etycznych związanych z sytuacją rozwodu – z uwzględnieniem zakłócenia rozwoju psychoseksualnego dzieci rozwiedzionych rodziców
An outline of medical and ethical problems related to divorce, including impaired psychosexual development of children of divorced parents
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Jacek Boroch, Zuzanna Jarząbek, Witold Kędzia – s. 96-100
Masturbacja jako objaw przemocy seksualnej wobec dziecka – analiza problemu na tle dewiacji seksualnych względem dzieci w ujęciu historycznym
Masturbation as a symptom of child sexual abuse – an analysis of the problem in the historical context of sexual deviations involving children
Jacek Boroch, Sylwia Kwiatek-Markiewicz, Arkadiusz Filewski, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Michał Musielak, Witold Kędzia – s. 101-105
Wybrane aspekty z historii i filozofii medycyny z uwzględnieniem zagadnień medycyny rodzinnej i aptekarstwa
Selected aspects from the history and philosophy of medicine including family medicine and pharmacy issues
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Jacek Boroch, Marek Bielecki, Witold Kędzia – s. 106-112