Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2019, s. 34-39 | DOI: 10.25121/NS.2019.24.1.34
*Piotr Sobiech1, Marcin Szerszeń1, 2, Julia Wiśniewska3
Wykorzystanie westibuloplastyki metodą Kazanjiana w zapobieganiu recesji dziąseł u dzieci – opis dwóch przypadków
Application of Kazanjian’s vestibuloplasty in the prevention of gingival recession in children – a report of two cases
1Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
2Katedra Protetyki Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
3Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Opiekun Koła Naukowego: dr n. med. Anna Turska-Szybka
Streszczenie
The period of teeth replacement and the development of stomatognathic system are characterised by intense changes in the periodontium. The position of frenulum and the width of the attached gingiva begin to stabilise, but early abnormalities may contribute to disorders in normal structure and aesthetics. Mandibular incisor gingival recessions occurring in children during this period are not uncommon. Despite the possibility of spontaneous reversal with the development of the stomatognathic system, some patients require surgical treatment. Rapid intervention is necessary to prevent periodontal abnormalities from becoming permanent and to avoid greater destruction. We describe 2 cases of young patients undergoing vestibuloplasty by the Kazanjian technique. The choice of this approach was based on the surgical protocol, which could be used in a relatively cooperative patient. Surgical procedures in children must be rapid and generate predictable and safe treatment outcomes. It is also important that convalescence after the procedure does not limit patient’s functioning and requires no extreme care from the patient. The effects are fully satisfactory in terms of both aesthetics and health.
Summary
The period of teeth replacement and the development of stomatognathic system are characterised by intense changes in the periodontium. The position of frenulum and the width of the attached gingiva begin to stabilise, but early abnormalities may contribute to disorders in normal structure and aesthetics. Mandibular incisor gingival recessions occurring in children during this period are not uncommon. Despite the possibility of spontaneous reversal with the development of the stomatognathic system, some patients require surgical treatment. Rapid intervention is necessary to prevent periodontal abnormalities from becoming permanent and to avoid greater destruction. We describe 2 cases of young patients undergoing vestibuloplasty by the Kazanjian technique. The choice of this approach was based on the surgical protocol, which could be used in a relatively cooperative patient. Surgical procedures in children must be rapid and generate predictable and safe treatment outcomes. It is also important that convalescence after the procedure does not limit patient’s functioning and requires no extreme care from the patient. The effects are fully satisfactory in terms of both aesthetics and health.Wstęp
Potrzeba interwencji periodontologicznej u dzieci spowodowana jest głównie częstą obecnością płytki nazębnej, której uzasadnienie tkwi w niesystematycznym lub nieefektywnym reżimie higienicznym jamy ustnej. Sprzyja to rozwojowi próchnicy i stanom zapalnym dziąseł, co może skutkować niekorzystnymi zmianami w przyzębiu. Recesja dziąseł występuje u około 20% dzieci, jednakże właściwą recesję stwierdzić można dopiero po 10. r.ż. ze względu na proces dojrzewania dziąsła (1-5).
Recesja dziąseł – przyczyny i postępowanie
Recesje dziąseł u dzieci są najczęściej zlokalizowane w obrębie dolnych siekaczy. Autorzy wymieniają wiele przyczyn tego zjawiska: nieprawidłową technikę szczotkowania (najczęściej w krajach wysoko rozwiniętych), przewlekły stan zapalny dziąseł spowodowany zaleganiem płytki nazębnej, uraz zgryzowy, czynniki jatrogenne (spowodowane najczęściej wargowym przesunięciem zębów podczas leczenia ortodontycznego) oraz przede wszystkim uwarunkowania rozwojowe (Geiger, Olsson i Lindhe), które dzieli się na kostne, dziąsłowe i zębowe (2, 4, 5). Klinicznie istotne jest poznanie przyczyny recesji celem dobrania metody leczenia, zwłaszcza że recesje u dzieci mogą ulegać wyleczeniu po wyeliminowaniu czynnika sprawczego (6, 7). Efektywna kontrola płytki jako profilaktyka recesji jest jednak skuteczna u dzieci poniżej 12. r.ż. (2, 5).
Pomocną w podjęciu właściwej terapii i oczekiwań po zabiegu może być klasyfikacja recesji według Millera (8). Wyróżnia ona cztery typy recesji:
– typ I – recesja nie przekracza linii śluzówkowo-dziąsłowej i nie stwierdza się utraty tkanek w przestrzeniach międzyzębowych,
– typ II – recesja dochodząca lub przekraczająca linię śluzówkowo-dziąsłową, której nie towarzyszy utrata tkanek w przestrzeniach międzyzębowych,
– typ III – recesja dochodzi lub przekracza linię śluzówkowo-dziąsłową, a wraz z nią występuje także utrata tkanek miękkich i twardych w przestrzeniach międzyzębowych,
– typ IV – ubytek dochodzi do linii śluzówkowo-dziąsłowej lub ją przekracza, a znaczna utrata kości i/lub tkanek miękkich w przestrzeniach międzyzębowych często powiązana jest z nieprawidłowym położeniem zęba.
Dwa pierwsze typy pozwalają nam oczekiwać przywrócenia estetyki, w III typie, a tym bardziej w IV, uzyskanie pełnej rekonstrukcji utraconych tkanek jest trudne. Dlatego wczesna profilaktyka lub podjęte leczenie jest ważne szczególnie u osób młodocianych.
W przypadku, gdy przyczyną jest anatomiczne uwarunkowanie dziąsłowe, takie jak: nieprawidłowy przyczep wędzidełka wargi dolnej czy spłycony przedsionek jamy ustnej, należy rozważyć zastosowanie periodontologicznej chirurgii plastycznej (PPS). Towarzyszący zaburzeniom anatomicznym dodatni test pociągania, czyli tzw. pull syndrome, jest wskazaniem do augmentacji dziąsła przyczepionego, zgodnie z procedurami wytyczonymi na pierwszym Europejskim Kongresie Periodontologicznym. U dzieci metodą z wyboru pogłębienia przedsionka jamy ustnej oraz korekty przyczepu wędzidełka wargi dolnej jest metoda opisana przez Kazanjiana w 1935 roku, gdyż umożliwia oszczędzenie okostnej. Polega ona na pogłębieniu przedsionka jamy ustnej poprzez wszycie płata błony śluzowej, odwarstwionego od okostnej wyrostka zębodołowego, dowierzchołkowo od linii śluzówkowo-dziąsłowej (3, 10).
Opis przypadku 1
Pacjent, lat 12, zgłosił się do Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM w celu wizyty kontrolnej. Badanie wewnątrzustne wykazało recesję dziąsła klasy I według Millera w obrębie zębów 31 i 41 oraz znaczne spłycenie przedsionka jamy ustnej (ryc. 1). Stwierdzono obecność płytki nazębnej, którą usunięto podczas wizyty, nie zaobserwowano objawów stanu zapalnego dziąseł. Przy pociąganiu wargi dolnej widoczna anemizacja dziąsła właściwego – tzw. pull syndrome. Rodzic pacjenta podaje, że w przeszłości była wykonana plastyka wędzidełka wargi dolnej, jednak okazała się nieskuteczna. W związku z dodatnim testem pociągania zaplanowano zabieg westibuloplastyki metodą Kazanjiana w celu pogłębienia przedsionka jamy ustnej i poszerzenia strefy dziąsła właściwego przy wykluczeniu preparacji płata pełnej grubości.
Ryc. 1. Sytuacja wyjściowa – przypadek 1

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Jung Song H: Periodontal Considerations for Children. Dent Clin N Am 2013; 57: 17-37.
2. Dominiak M, Konopka T, Szajowski K: Recesje dziąseł w odniesieniu do potencjalnych czynników etiopatologicznych. Stom Współ 2002; 9(2): 22-28.
3. Ainamo J, Paloheimo L, Nordblad A, Murtomaa H: Gingival recession in schoolchildren at 7, 12 and 17 years of age in Espoo, Finland. Community Dent Oral Epidemiol 1986; 14: 283-286.
4. Nordblad A, Kallio P, Ainamo J, Dusadeepan A: Periodontal treatment needs in populations under 20 years of age in Espoo, Finland and Chiangmai, Thailand. Community Dent Oral Epidemiol 1986; 14: 129-131.
5. Powell RN, McEniery TM: Disparities in gingival height in the mandibular central incisor region of children aged 6-12 years. Community Dent Oral Epidemiol 1981; 9: 32-36.
6. Andlin-Sobocki A, Marcusson A, Persson M: 3-year observations on gingival recession in mandibular incisors in children. J Clin Periodontol 1991; 18: 155-159.
7. Powell RN, McEniery TM: A longitudinal study of isolated gingival recession in the mandibular central incisor region of children aged 6-8 years. J Clin Periodontol 1982; 9(5): 357-364.
8. Miller PD Jr: A classification of marginal tissue recession. Int J Periodontics Restorative Dent 1985; 5: 8-13.
9. Andlin-Sobocki A: Changes of facial gingival dimensions in children. A 2-year longitudinal study. J Clin Periodontol 1993; 20: 212-218.
10. Wyrębek B, Orzechowska A, Nędzi-Góra M, Plakwicz P: Metody i znaczenie pogłębienia przedsionka jamy ustnej – przegląd piśmiennictwa. Stom Współ 2015; 22: 41-46.
11. Kumar AH, Ramdas B, Ramakrishna T: Kazanjian vs modified Kazanjian technique in mandibular anterior ridge extension. Int J Oral Maxillofac Surg 2007; 36: 1049-1050.
12. Asi KS, Gupta U, Kalsi R: Kazhanjian’s vestibuloplasty technique: a case report. JIDA 2011; 5(3): 364-365.
otrzymano: 2018-11-28
zaakceptowano do druku: 2019-01-28

Adres do korespondencji:
*Piotr Sobiech
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Miodowa 18 00-246 Warszawa
tel.: +48 (22) 502-20-31
piotrsobiech@op.pl

Nowa Stomatologia 1/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia