Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 1/2019

Spis treści / Contents

Prace poglądowe
Review papers
Aspekty stomatologiczne występowania niedosłuchu u dzieci – etiologia, klasyfikacje, programy diagnostyczne, rehabilitacja. Przegląd piśmiennictwa
Dental aspects of hearing impairment in children – aetiology, classifications, diagnostic programmes, rehabilitation. A literature review
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska – s. 3-7
Dental aspects of hearing impairment in children – aetiology, classifications, diagnostic programmes, rehabilitation. A literature review
Aspekty stomatologiczne występowania niedosłuchu u dzieci – etiologia, klasyfikacje, programy diagnostyczne, rehabilitacja. Przegląd piśmiennictwa
Anita Śmiech, Joanna Szczepańska – s. 3-7
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, obraz kliniczny, leczenie
Molar-incisor hypomineralisation (MIH) – aetiology, clinical picture, treatment
Sylwia Kuderewska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska – s. 8-12
Molar-incisor hypomineralisation (MIH) – aetiology, clinical picture, treatment
Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa (MIH) – etiologia, obraz kliniczny, leczenie
Sylwia Kuderewska, Monika Stawiecka, Renata Milewska, Anna Kuźmiuk, Ewa Chorzewska – s. 8-12
Prace oryginalne
Original papers
Determinanty korzystania z opieki stomatologicznej przez dzieci w okresie uzębienia mlecznego – badania ankietowe
Determinants of the use of dental care of deciduous teeth in children – questionnaires
Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 13-19
Determinants of the use of dental care of deciduous teeth in children – questionnaires
Determinanty korzystania z opieki stomatologicznej przez dzieci w okresie uzębienia mlecznego – badania ankietowe
Sara Shamsa, Iwona Soika, Anna Turska-Szybka, Maja Lipiec, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 13-19
Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Oral hygiene and periodontal status in children and adolescents with Down syndrome
Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek – s. 20-26
Oral hygiene and periodontal status in children and adolescents with Down syndrome
Stan higieny jamy ustnej i przyzębia u dzieci i młodzieży z zespołem Downa
Marta Ziętek, Urszula Kaczmarek – s. 20-26
Zastosowanie materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym w stomatologii zachowawczej
The application of restorative material packed in blisters in cross infection control in restorative dentistry
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 27-33
The application of restorative material packed in blisters in cross infection control in restorative dentistry
Zastosowanie materiału wypełnieniowego pakowanego w blistry w zapobieganiu zakażeniom krzyżowym w stomatologii zachowawczej
Alicja Porenczuk, Bartłomiej Górski, Wioletta Bielas, Dariusz Gozdowski, Agnieszka Mielczarek – s. 27-33
Opis przypadku
Case report
Wykorzystanie westibuloplastyki metodą Kazanjiana w zapobieganiu recesji dziąseł u dzieci – opis dwóch przypadków
Application of Kazanjian’s vestibuloplasty in the prevention of gingival recession in children – a report of two cases
Piotr Sobiech, Marcin Szerszeń, Julia Wiśniewska – s. 34-39
Application of Kazanjian’s vestibuloplasty in the prevention of gingival recession in children – a report of two cases
Wykorzystanie westibuloplastyki metodą Kazanjiana w zapobieganiu recesji dziąseł u dzieci – opis dwóch przypadków
Piotr Sobiech, Marcin Szerszeń, Julia Wiśniewska – s. 34-39