Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2/2019, s. 74-82 | DOI: 10.25121/PNM.2019.32.2.74
*Weronika Bulska-Bedkowska, Jerzy Chudek
Markers of endothelial dysfunction in early and advanced breast cancer dissemination
Markery uszkodzenia śródbłonka we wczesnym i zaawansowanym rozsiewie raka piersi
Department of Internal Diseases and Oncological Chemotherapy, School of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia, Poland
Streszczenie
Śródbłonek jest wyspecjalizowaną wyściółką naczyń krwionośnych, zbudowaną z pojedynczej warstwy płaskich komórek, które pełnią czynność transportową i parakrynną. Coraz więcej danych sugeruje, że komórki śródbłonka ogrywają ważną rolę we wzroście nowotworów i procesie powstawania przerzutów. W związku z tym, że odległe przerzuty stanowią główną przyczynę zgonów, m.in. z powodu raka piersi, poszukiwane są markery wczesnego rozsiewu nowotworowego, niewykrywalnego dostępnymi metodami obrazowania, które mogłyby uzasadniać stosowanie bardziej agresywnej terapii neoadjuwantowej i adjuwantowej, jak również stanowić nowe cele terapeutyczne. Zainteresowanie onkologów wzbudziły adhezyny uczestniczące w regulacji procesów różnicowania, proliferacji, migracji i apoptozy. Spośród licznej grupy uznanych markerów uszkodzenia śródbłonka z grupy adhezyn, badania naukowe ograniczają się do E-selektyny, ICAM-1 i VCAM-1. Wzrost stężenia tych adhezyn pojawia się u chorych z rozsiewem odległym komórek raka sutka. Dostępne wyniki badań wskazują na potencjalne znaczenie prognostyczne tych markerów.
Summary
Endothelium is a specialized lining of blood vessels, made up of a single layer of simple squamous cells that carry out transport and paracrine activities. The increasing number of studies suggest that endothelial cells play an indirect role in tumor growth and metastasis. Due to the fact that distant metastases are the main cause of death in breast cancer, markers of early neoplastic dissemination, undetectable by available imaging methods, are sought and that could justify the use of more aggressive neoadjuvant and adjuvant therapies, as well as might be a new potential therapeutic goals. Adhesins involved in the regulation of processes of differentiation, proliferation, migration and apoptosis raised interest among oncologists. Among a large group of recognized markers of endothelial dysfunction, mostly adhesins: E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1 were studied. Increase in the concentration of these adhesins occurs in patients with distant dissemination of breast cancer cells. Available research results indicate the potential prognostic significance of these markers.Introduction
Endothelium is a specialized lining of blood vessels with the area up to 7 m2, made up of a single layer of 1-6 x 1013 simple squamous cells (1, 2). Endothelium was discovered in the 19th century by Friedrich von Recklinghausen (1).
Endothelial cells express paracrine activity and play a critical role in the regulation of blood flow, blood pressure, coagulation, angiogenesis, inflammatory response, and participate in the transport of substances from blood to the tissues (1). The increasing number of studies suggest that endothelial cells play an indirect, but important role in tumor growth and formation of metastases. As distant metastases are the main cause of death in patients with breast cancer, early markers of neoplastic dissemination, undetectable by available imaging techniques, are searched. They also may serve as new potential therapeutic goals. Markers of endothelial dysfunction are promising subjects of scientific research. A list of the markers includes cell adhesion molecules (CAM), which in physiological conditions are responsible for maintaining continuity of the tissue, through the interaction of cells between themselves and the extracellular matrix (3). In addition, CAM play an important role in the immune response, especially in the migration of leukocytes across the endothelium and their recruitment to inflammatory foci. As adhesins are involved in the regulation of processes of differentiation, proliferation, migration and apoptosis, they raised interest among oncologists (3, 4).
CAMs are physiologically bind to the cytoplasmic membrane. After cleavage, soluble forms can be detected in the circulation (soluble CAM, sCAM) (4). Endothelial activation by inflammatory mediators is associated with an increase in the levels of these soluble particles in the blood. Increased level of sCAM, observed in cancer patients is not only a result of endothelial dysfunction, but also their overproduction by tumor cells, as well as an immune response to the cancer (3, 4).
Markers of endothelial dysfunction belong to a group of adhesins, containing: E-selectin (CD62E), P-selectin (CD62P), vascular cell adhesion molecule 1 (VCAM-1), intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1), vascular endothelial cadherin (VE-cadherin), endoglin (CD105). Most studies in oncology are limited to E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1. In addition, the group includes cell adhesion molecule 1 (CADM-1), which expression on the endothelium was demonstrated for the first time several years ago, applying immunofluorescence method (5).
E-selectin
E-selectin (CD62E) is an adhesive molecule with a glycoprotein structure that consists of lectin domain, an epidermal grows factor-like domain, homological to complement control protein, transmembrane domain, and an intracellular cytoplasmic tail. The selectins exist in the form bound to cytoplasmic membrane and in a soluble form, deprived of the transmembrane and intracellular domains, circulating in the body fluids. E-selectin play an important role in neutrophil adhesion to activated endothelial cells. E-selectin is expressed on endothelial cells stimulated by inflammatory mediators, that are necessary to induce its production (4).
The first studies suggested that E-selectin may play a role in the adhesion of cancer cells to endothelium, contributing to the formation of distant metastases (6). E-selectin was detected (immunohistochemically) on venous endothelial cells in patients with breast cancer, that indicates endothelial activation in these patients (7). Recent studies support the hypothesis and explain the role of E-selectin in the adhesion and migration of cancer cells that is related to the interaction with CD44 receptors (8, 9). Current studies focus on the role of sE-selectin in adhesion and transmigration of breast cancer cells. It was shown, that sE-selectin may promote adhesion of CD44+ breast cancer cells to non-activated human microvascular endothelial cells (HMVEC) (9). The similar effect was not found for the CD44-tumor cell line. In vitro, the incubation of CD44+ cancer cells with sE-selectin triggered phosphorylation of focal adhesion kinase (FAK), while the adhesion of these cells to the endothelium induced an increase in the permeability of the cytoplasmic membrane in the endothelium.
In addition, concentration of sE-selectin was shown to correlate with breast cancer grading and staging, and the presence of metastases (10). Various studies have shown: a significantly higher concentration of sE-selectin in breast cancer in comparison to benign tumors (10-12), correlation between E-selectin concentration and tumor grading (10), TNM staging – tumor size, lymph nodes involvement (10), and the presence of liver (7, 13) and bone metastases (7). The sE-selectin concentration was also considered as a potential predictor of overall survival (13). In addition, there was a correlation between concentrations of sE-selectin (as well as: sVCAM-1, sICAM-1) and the level of tumor marker Ca 15-3 (11). Of interest, higher concentration was found in women with breast cancer without expression of estrogen receptors (10).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Tomczyk M, Nowak W, Jaźwa A: Śródbłonek w fizjologii i patogenezie chorób. Post Bioch 2013; 59: 357-364.
2. Obońska K, Grąbczewska Z, Fisz J: Ocena czynności śródbłonka naczyniowego – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy? Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5: 292-297.
3. Kwiatkowski P, Godlewski P, Śliwińska-Jewsiewiecka A, Kmieć Z: Cząsteczki adhezyjne w procesie nowotworzenia i przerzutowania. Pol Ann Med 2009; 16: 128-137.
4. Żerdziński M, Rychlik M, Partyka R: The selectins role in the development of inflammatory response. Diagn Lab 2012; 48: 347-351.
5. Hasstedt SJ, Bezemer ID, Callas PW et al.: Cell adhesion molecule1: a novel risk factor for venous thrombosis. Blood 2009; 114: 3084-3091.
6. Tozeren A, Kleinman HK, Grant DS et al.: E-selectin-mediated dynamic interactions ofbreast- and colon-cancer cells with endothelial-cell monolayers. Int J Cancer 1995; 60: 426-431.
7. Zhang GJ, Adachi I: Serum levels of soluble intercellular adhesion molecule-1 and E-selectin in metastatic breast carcinoma: correlations with clinicopathological features and prognosis. Int J Oncol 1999; 14: 71-77.
8. Kang SA, Hasan N, Mann AP et al.: Blocking the Adhesion Cascade at the Pre-metastatic Niche for Prevention of Breast Cancer Metastasis. Mol Ther 2015; 23: 1044-1054.
9. Kang SA, Blache CA, Bajana S et al.: The effect of soluble E-selectin on tumor progression and metastasis. BMC Cancer 2016; 16: 331.
10. Sheen-Chen SM, Eng HL, Huang CC, Chen WJ: Serum levels of soluble E-selectin in women with breast cancer. Br J Surg 2004; 91: 1578-1581.
11. O’Hanlon DM, Fitzsimons H, Lynch J et al.: Soluble adhesion molecules (E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1) in breast carcinoma. Eur J Cancer 2002; 38: 2252-2257.
12. Ragab HM, Afify M, Samy N et al.: Evaluation of serum soluble E-selectin in breast cancer. J Appl Pharm Sci 2017; 7: 57-61.
13. Hebbar M, Revillion F, Louchez MM et al.: The relationship between concentrations of circulating soluble E-selectin and clinical, pathological, and biological feature in patients with breast cancer. Clin Cancer Res 1998; 4: 373-380.
14. Kirwan CC, McCollum CN, McDowell G, Byrne GJ: Investigation of proposed mechanisms of chemotherapy-induced venous thromboembolism: endothelial cell activation and procoagulant release due to apoptosis. Clin Appl Thromb Hemost 2015; 21: 420-427.
15. Korniluk A, Kamińska J, Kiszło P et al.: Lectin adhesion proteins (P-, L- and E-selectins) as biomarkers in colorectal cancer. Biomarkers 2017; 22: 629-634.
16. Zhou F, Chen J, Tao G et al.: Increased levels of exhaled sICAM-1, sVCAM-1, and s-E-selectin in patients with non-small cell lung cancer. Respir Med 2014; 108: 1670-1676.
17. Alexiou D, Karayiannakis AJ, Syrigos KN: Serum levels of E-selectin, ICAM-1 and VCAM-1 in colorectal cancer patients: correlations with clinicopathological features, patient survival and tumour surgery. Eur J Cancer 2001; 37: 2392-2397.
18. Roldán V, Marín F, Lip GY, Blann AD: Soluble E-selectin in cardiovascular disease and its risk factors. A review of the literature. Thromb Haemost 2003; 90: 1007-1020.
19. Levy JH, Tanaka KA: Inflammatory response to cardiopulmonary bypass. Ann Thorac Surg 2003; 75: 715-720.
20. Reina M, Espel E: Role of LFA-1 and ICAM-1 in cancer. Cancers (Basel) 2017; 1: 153.
21. Santarosa M, Favaro D, Quaia M et al.: Expression and release of intercellular adhesion molecule-1 in renal-cancer patients. Int J Cancer 1995; 62: 271-275.
22. Usami Y, Ishida K, Sato S et al.: Intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) expression correlates with oral cancer progression and induces macrophage/cancer celle adhesion. Int J Cancer 2013; 133: 568-578.
23. Thielemann A, Baszczuk A, Kopczyński Z et al.: The clinical usefulness of assessing the concentration of cell adhesion molecules sVCAM-1 and sICAM-1 in the serum of women with primary breast cancer. Contemp Oncol 2014; 18: 252-259.
24. Haghi AR, Vahedi A, Shekarchi AA, Kamran A: Correlation of serum intercellular adhesion molecule 1 and vascular endothelial growth factor with tumor grading and staging in breast cancer patients. J Cancer Res Ther 2017; 13: 257-261.
25. Kostler WJ, Tomek S, Brodowicz T et al.: Soluble ICAM-1 in breast cancer: clinical significance and biological implications. Cancer Immunol Immunother 2001; 50: 483-490.
26. Mills PJ, Parker B, Jones V et al.: The effects of standard anthracycline-based chemotherapy on soluble ICAM-1 and vascular endothelial growth factor levels in breast cancer. Clin Cancer Res 2004; 10: 4998-5003.
27. Schlesinger M, Bendas G: Vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) an increasing insight into its role in tumorgenicity and metastasis. Int J Cancer 2015; 136: 2504-2014.
28. Bewick M, Conlon M, Lee H et al.: Evaluation of sICAM-1, sVCAM-1, and sE-selectin levels in patients with metastatic breast cancer receiving high-dose chemiotherapy. Stem Cells Dev 2004; 13: 281-294.
29. Tatsumi K, Taatjes DJ, Wadsworth MP et al.: Cell adhesion molecule 1 (CADM-1) is ubiquitously present in the endothelium and smooth muscle cells of the human macro- and micro-vasculature. Histochem Cell Biol 2012; 138: 815-820.
30. Wikman H, Westphal L, Schmid F et al.: Loss of CADM-1 expression is associated with poor diagnosis and brain metastasis in breast cancer patients. Oncotarget 2014; 5: 3076-3087.
otrzymano: 2019-03-13
zaakceptowano do druku: 2019-04-03

Adres do korespondencji:
*Weronika Bulska-Bedkowska
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej Wydział Lekarski w Katowicach Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Reymonta 8, 40-032 Katowice
tel.: +48 (32) 252-60-91

Postępy Nauk Medycznych 2/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych