Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2021, s. 12-16 | DOI: 10.25121/NM.2021.28.1.12
*Gniewomir Michał Ćwiertnia1, Michał Dyaczyński1, 2, Mieczysława Lesiecka1, Marek Dróżdż1, Michał Glogasa2, Krzysztof Buczkowski1, Dawid Gajda1, Leontyna Wylężek1, Jarosław Łach1
Porównanie wyników leczenia choroby hemoroidalnej z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode marClamp® CUT IQ firmy KLS Martin maXium a operacją sposobem Milligana-Morgana z użyciem koagulacji bipolarnej do wycięcia hemoroidów III° i IV°
Outcomes of treatment of haemorrhoidal disease with KLS Martin maXium marClamp® CUT IQ thermal tissue fusion instrument based on offset electrode technology compared to the Milligan-Morgan procedure with bipolar coagulation for the excision of grade III and IV haemorrhoids
1Department of General and Oncologic Surgery, Municipal Hospital in Siemianowice Śląskie
2On-Clinic Medical Centre in Chorzów
Streszczenie
Wstęp. Porównano efekty klasycznej metody operacyjnej oraz zastosowania urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode w operacjach hemoroidów III° i IV°. Od października 2011 do września 2015 roku w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz w Centrum Medycyny On-Clinic w Chorzowie operowano 60 chorych z III° i IV° zaawansowania guzków krwawniczych.
Cel pracy. Porównanie wyników leczenia choroby hemoroidalnej z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode marClamp® CUT IQ firmy KLS Martin maXium a operacją sposobem Milligana-Morgana z użyciem koagulacji bipolarnej do wycięcia hemoroidów III° i IV°.
Materiał i metody. Pacjentów podzielono na dwie grupy. Grupa 1 – operowana z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode mar-Clamp® CUT IQ firmy KLS Martin maXium. Grupa 2 – operowana klasycznie sposobem Milligana-Morgana z użyciem elektrokoagulacji. Oceniano czas pobytu w szpitalu po zabiegu, czas trwania zabiegu operacyjnego, poziom bólu w 1. i 2. dobie pooperacyjnej w 10-stopniowej skali VAS oraz czas gojenia ran pooperacyjnych.
Wyniki. Stwierdzono zmniejszenie dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym, skrócenie czasu trwania zabiegu, skrócenie czasu pobytu w szpitalu oraz szybsze gojenie się rany pooperacyjnej w grupie 1 w porównaniu z grupą 2.
Wnioski. Zastosowanie urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode w operacjach wycięcia guzków krwawnicowych III° i IV° w porównaniu z operacją Milligana-Morgana z użyciem elektrokoagulacji w naszym materiale dało:
– mniejsze dolegliwości bólowe w okresie pooperacyjnym,
– skrócenie czasu trwania zabiegu,
– skrócenie pobytu w szpitalu,
– szybsze gojenie się rany pooperacyjnej.
Summary
Introduction. The study compared the effects of surgical treatment of grade III and IV haemorrhoids achieved with a conventional operative technique and by using a thermal tissue fusion instrument based on offset electrode technology. A total of 60 patients with grade III and IV haemorrhoids were operated on in the Department of General and Oncologic Surgery, Municipal Hospital in Siemianowice Śląskie, and in the On-Clinic Medical Centre in Chorzów, between October 2011 and September 2015.
Aim. The aim of the study was to compare the outcomes of treatment of haemorrhoidal disease using KLS Martin maXium marClamp® CUT IQ thermal tissue fusion instrument based on offset electrode technology and the Milligan-Morgan surgical procedure with bipolar coagulation for the excision of grade III and IV haemorrhoids.
Material and methods. The patients were divided into two groups: Group 1 – patients operated on using KLS Martin maXium marClamp® CUT IQ thermal tissue fusion instrument based on offset electrode technology. Group 2 – patients operated on using the conventional Milligan-Morgan technique with electrocoagulation. The evaluated parameters included the length of hospital stay after surgery, duration of the surgical procedure, level of pain on the postoperative days 1 and 2 rated on a 10-point VAS scale, and postoperative wound healing time.
Results. A reduction in postoperative pain, shorter procedure duration and hospital stay, and more rapid postoperative wound healing were observed in Group 1 compared to Group 2.
Conclusions. In our study material, the application of a thermal tissue fusion instrument using offset electrode technology in surgeries to remove grade III and IV haemorrhoids, compared to the conventional Milligan-Morgan procedure with electrocoagulation, brought the following results:
– less postoperative pain,
– shorter duration of surgical procedure,
– reduced length of hospital stay,
– faster healing of postoperative wound.Wprowadzenie
Choroby wewnętrznego splotu krwawniczego (hemoroidy) są powszechnie spotykanymi dolegliwościami, szacuje się, że dotyczą 50% populacji po 50. roku życia.
Wewnętrzny splot krwawniczy, który pojawia się już w trakcie życia płodowego, stanowi prawidłową strukturę anatomiczną w obrębie kanału odbytu, fizjologicznie zlokalizowaną powyżej linii grzebieniastej. Tworzą go jamki wypełnione krwią o średnicy od 2 do 15 mm („poduszeczki naczyniowe” Thomsona), w obrębie których znajdują się połączenia tętniczo-żylne, co nadaje tkance wygląd jamisty (1). Struktury te nabierają znaczenia patologicznego w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. Mogą one ulegać uszkodzeniu i w zależności od stopnia zaawansowania być przyczyną dolegliwości, takich jak: krwawienie, wypadanie, świąd, sączenie, a także uczucie dyskomfortu, rzadziej ból.
Wyróżniamy IV stopnie zaawansowania guzków krwawnicowych (2):
– I stopień – guzki stwierdzane jedynie w badaniu wziernikowania kanału odbytu, uwypuklające się podczas parcia, niewypadające poza odbyt,
– II stopień – guzki uwypuklające się na zewnątrz odbytu podczas parcia, samoistnie powracające,
– III stopień – guzki jak w II stopniu, wymagające odprowadzenia,
– IV stopień – guzki trwale wypadnięte, bez technicznej możliwości odprowadzenia.
Obecnie do najczęściej wykonywanych zabiegów w III° i IV° zaawansowania należą hemoroidektomia otwarta sposobem Milligana-Morgana (3) oraz metoda zamknięta Fergusona (4).
Ze względu na powikłania występujące w tradycyjnych technikach operacyjnych, poszukuje się nowszych, małoinwazyjnych i obarczonych mniejszym ryzykiem wystąpienia powikłań sposobów operacji zaawansowanej choroby hemoroidalnej (5).
Cel pracy
Porównanie wyników leczenia choroby hemoroidalnej z zastosowaniem urządzenia do termofuzji tkanek technologią offset electrode marClamp® CUT IQ firmy KLS Martin maXium a operacją sposobem Milligana-Morgana z użyciem koagulacji bipolarnej do wycięcia hemoroidów III° i IV°.
Materiał i metody
Od października 2011 do września 2015 roku w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz w Centrum Medycyny On-Clinic operowano 60 chorych z III° i IV° zaawansowania guzków krwawnicowych. Chorzy standardowo przed planowaną procedurą chirurgiczną, w warunkach ambulatoryjnych mieli wykonywane badanie endoskopowe dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Thomson WH: The nature of haemorrhoids. Br J Surg 1975; 62: 542-552.
2. Goligher JC: Surgery of the anus rectum and colon. 5th ed. Bailliere Tindall, London 1984: 101.
3. Argov S, Levandovsky O, Yarhi D: Milligan-Morgan hemorrhoidectomy under local anesthesia – an old operation that stood the test of time. A single-team experience with 2,280 operations. Int J Colorectal Dis 2012; 27(7): 981-985.
4. Milone M, Maietta P, Leongito M et al.: Ferguson hemorrhoidectomy: is still the gold standard treatment? Updates Surg 2012; 64(3): 191-194.
5. Kołodziejczak M, Ciesielski P: Advances in proctology. Nowa Med 201; 3: 97-107.
6. Kołodziejczak M: Zachowawcze leczenie choroby hemoroidalnej. Med Rodz 2011; 1: 7-11.
7. Tsunoda A, Sada H, Sugimoto T et al.: Randomized controlled trial of bipolar diathermy vs ultrasonic scalpel for closed hemorrhoidectomy. World J Gastrointest Surg 2011; 3(10): 147-152.
8. Tan EK, Cornish J, Darzi AW et al.: Meta-analysis of short-term outcomes of randomized controlled trials of LigaSure vs conventional hemorrhoidectomy. Arch Surg 2007; 142: 1209-1218.
9. Chung CC, Ha JP, Tai YP et al.: Double-blind, randomized trial comparing Harmonic scalpel® hemorrhoidectomy, bipolar scissors hemorrhoidectomy, and scissors excision. Dis Colon Rectum 2002; 45: 789-794.
10. Bulus H, Tas A, Coskun A, Kucukazman M: Evaluation of two hemorrhoidectomy techniques: harmonic scalpel and Ferguson’s with electrocautery. Asian J Surg 2014; 37(1): 20-23.
otrzymano: 2021-01-11
zaakceptowano do druku: 2021-02-01

Adres do korespondencji:
*Gniewomir Michał Ćwiertnia
Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich
ul. 1 Maja 9, 41-100 Siemianowice Śląskie
tel.: +48 602-455-146
gniewomir.c.88@gmail.com

Nowa Medycyna 1/2021
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna