Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Fitoterapii 3/2021, s. 214-216
Dariusz Szabela, Elżbieta Hołderna-Kędzia
Sprawozdanie z działalności Sekcji Fitoterapii PTL w latach 2018-2021W okresie od 12 października 2018 do 9 września 2021 roku Zarząd Sekcji Fitoterapii realizował kolejno wnioski zgłaszane podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 12 października 2018 roku. Jedną z inicjatyw było propagowanie wiedzy z zakresu fitoterapii wśród szerokiego kręgu lekarzy, farmaceutów i studentów Uniwersytetów Medycznych.
W związku z powyższym Zarząd Sekcji Fitoterapii rozpoczął prace merytoryczne i organizacyjne w celu przygotowania ogólnokrajowej konferencji ziołolecznictwa, podejmując współpracę z Prowincją Polską Zakonu Bonifratrów pod wezwaniem Zwiastowania N.M.P. Prowincja ma nie tylko bogatą tradycję ziołolecznictwa, ale także w jej strukturach działa kilka poradni ziołolecznictwa prowadzonych przez lekarzy. Odpowiedzialność za poziom naukowy konferencji przyjął na siebie Komitet Naukowy pod kierownictwem prof. dr. hab. Waldemara Buchwalda z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Komitet współtworzyli profesorowie i wykładowcy Uczelni Medycznych, w tym członkowie Sekcji, a także lekarze praktycy o doświadczeniu fitoterapeutycznym oraz członek Komitetu Naukowego ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy). To dzięki temu szacownemu gronu, a zwłaszcza dzięki profesorom Uniwersytetów Medycznych, wygłoszono na konferencji 23 interesujące doniesienia, najwięcej kolejno z Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główny ciężar organizacyjny związany z konferencją wzięło na siebie Centrum Medyczne Bonifratrów w Warszawie. W rezultacie Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019 pt. „Fitoterapia, tradycja, współczesność, perspektywy rozwoju”, która odbyła się w 29 listopada 2019 roku w Warszawie, cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 100 uczestników), zwłaszcza wśród pracowników naukowych Wydziałów Farmaceutycznych, lekarzy, ale także osób związanych z fitoterapią czy przemysłem zielarskim.
Niestety Sejmik Zielarski, w którego organizację był zawsze zaangażowany Zarząd Sekcji Fitoterapii, zaplanowany na czerwiec 2020 roku w Trzebawiu koło Stęszewa, został odwołany ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.
W ramach propagowania fitoterapii członkowie Sekcji oraz Zarządu prowadzili wykłady, m.in. na studiach podyplomowych dla lekarzy i farmaceutów organizowanych przez Katedrę i Zakład Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pt. „Zioła w profilaktyce i terapii”, a także dla słuchaczy innych wyższych Szkół Medycznych w kraju. Cieszą się one niezmiennie dużym zainteresowaniem nie tylko w środowisku medycznym. Inną formą propagowania fitoterapii było uczestnictwo wraz z wygłoszeniem wykładu w konferencjach związanych z fitoterapią, organizowanych na terenie całego kraju, m.in. w „Zielarskiej Konferencji Kobiet” w Korycinach i innych: „Probiotyki – Zioła – Nutraceutyki” we Wrocławiu oraz „Zioła, sport, uroda” w Koninie.
W okresie sprawozdawczym Zarząd Sekcji prowadził działania mające na celu modyfikację i rozszerzenie projektu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dotyczącego standardów kształcenia, przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego, o elementy związane z wykorzystaniem w terapii roślinnych produktów leczniczych. Mimo zdecydowanego poparcia naszych postulatów ze strony Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) – prof. dr. hab. Przemysława Jałowieckiego ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – nie uzyskaliśmy pozytywnej odpowiedzi ze strony Ministerstwa.
Niezależnie od powyższych działań, Zarząd Sekcji Fitoterapii, starając się aktywizować w tej sprawie wszystkich członków Sekcji, uczestniczył w jak najszerszym gronie w pracach Zespołu Parlamentarnego do spraw Ekologii i Polskiego Zielarstwa, w tym m.in. 15 maja 2019 roku w spotkaniu pt. ,,Wymagane zmiany w kształceniu lekarzy, farmaceutów i innych pracowników służby zdrowia w dziedzinie fitoterapii”.
W związku z Jubileuszem 35-lecia działalności Przedsiębiorstwa Hasco-Lek we Wrocławiu, głównego sponsora działalności wydawniczej, prezes Sekcji, prof. Waldemar Buchwald, wraz z członkami Zarządu: prof. Bogdanem Kędzią i mgr Elżbietą Hołderną-Kędzią, przekazali list gratulacyjny na ręce prezesa Zarządu Hasco-Lek – dr. n. farm. Stanisława Hana.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Fitoterapii 3/2021
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii