Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 5/2002, s. 161-165
Elżbieta Mazur
Rola zakażenia Chlamydia pneumoniae w chorobach układu krążenia
The role of Chlamydia pneumoniae infection in atherosclerosis
z Katedry i Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Kozioł-Montewka
Summary
The article reviews state-of-the-art knowledge on the role of Chlamydia pneumoniae infection in the genesis, progression and ultimate clinical manifestations of atherosclerosis. The results of some antibiotic intervention studies in patients with coronary artery disease and abdominal aortic aneurysm are included.
Miażdżyca jest chorobą o złożonej etiologii, posiadającą szereg dobrze poznanych czynników ryzyka, do których należą m. in. palenie papierosów, nadciśnienie i dyslipidemia. Różnice w występowaniu u chorych konwencjonalnych czynników ryzyka nie wyjaśniają jednak całkowicie czasowego i geograficznego zróżnicowania w pojawianiu się i ciężkości tej choroby – około 1/3 chorych z objawami miażdżycy nie posiada żadnego z najważniejszych czynników ryzyka. Z tego powodu poszukuje się innych czynników ryzyka np. związanych z procesami krzepnięcia, z reakcjami zapalnymi lub czynnikami zakaźnymi.
1. Miażdżyca jako choroba zapalna
Według współczesnego stanu wiedzy, miażdżycę uznaje się za chorobę zapalną. Proces aterogenezy rozpoczyna się od niewielkiego „początkowego uszkodzenia”, uruchamiającego odpowiedź zapalną, w której biorą udział limfocyty, makrofagi, komórki mięśni gładkich i komórki śródbłonka. Do czynników odpowiedzialnych za „początkowe uszkodzenie” zalicza się m.in. tlenek węgla obecny w dymie tytoniowym, hemodynamiczny nacisk („tarcie”) na komórki śródbłonka, podwyższony poziom cholesterolu, obecność utlenionego cholesterolu LDL; ostatnio zaczęto do nich zaliczać również czynniki zakaźne, takie jak wirus opryszczki, wirus cytomegalii, Helicobacter pylori i Chlamydia pneumoniae. Wczesne zmiany, czyli smugi tłuszczowe, mogą pojawiać się już w dzieciństwie. Zawierają one makrofagi, wypełnione związkami tłuszczowymi, które nazwano komórkami piankowatymi. Bardziej zaawansowane zmiany zawierają, obok komórek piankowatych, proliferujące komórki mięśni gładkich, fibroblasty i uszkodzone komórki śródbłonka. Zanurzone są one w martwiczym, nasyconym lipidami rdzeniu. Powierzchnię zmiany pokrywa włóknik.
Uznanie miażdżycy za chorobę zapalną spowodowało powrót zainteresowania czynnikami zakaźnymi i ich potencjalnym wpływem (sugerowanym przez Oslera na początku dwudziestego wieku) na zainicjowanie i progresję tej choroby.
2. Charakterystyka zakażeń wywoływanych przez Chlamydia pneumoniae
Chlamydia pneumoniae jest niedawno opisanym ludzkim patogenem, należącym do rodzaju Chlamydia. Związek Chlamydia pneumoniae z chorobami występującymi u ludzi po raz pierwszy wykazali Grayston i wsp. w 1986 roku, opisując przypadki zapalenia płuc, oskrzeli i gardła u waszyngtońskich studentów. Następnie wykazano związek tego drobnoustroju z innymi ostrymi chorobami dróg oddechowych, jak zapalenie zatok i zapalenie ucha środkowego.
Zakażenia C. pneumoniae występują na całym świecie. Częstość występowania zakażeń zależy od położenia geograficznego i zmienia się z roku na rok. Ludzie są jedynym znanym rezerwuarem C. pneumoniae, przenoszenie odbywa się drogą kropelkową. Okres inkubacji zakażenia wynosi 2-4 tygodni. Ma ono najczęściej przebieg bezobjawowy lub łagodny i w większości przypadków nie jest diagnozowane i rozpoznawane. Najczęściej rozpoznawanymi zakażeniami, wywoływanymi przez ten drobnoustrój, są zapalenie płuc i zapalenie oskrzeli. Zapalenie płuc, wywołane przez C. pneumoniae, występuje sporadycznie lub epidemicznie. Okresy epidemiczne trwają kilka miesięcy. Ocenia się, że w okresach pozaepidemicznych, C. pneumoniae odpowiedzialna jest za 10% przypadków zapalenia płuc oraz 5% przypadków zapalenia oskrzeli i zatok. Objawy zapalenia płuc, wywołanego przez C. pneumoniae, są na ogół niecharakterystyczne. Najczęściej zaczyna się ono od bólu gardła, chrypki i bólu głowy. Chorzy odkrztuszają skąpą ilość plwociny, ale kaszel jest nasilony. Może utrzymywać się tygodniami, a nawet miesiącami. Początek i przebieg choroby określany jest najczęściej jako podostry, z niewysoką gorączką. Często podczas badania chorego nie stwierdza się gorączki, jedynie wywiad potwierdza jej występowanie. Przebieg zakażenia może być również dwufazowy, pierwszym etapem choroby bywa zapalenie gardła, a dopiero po jego zakończeniu pojawiają się bardziej typowe objawy zapalenia oskrzeli lub płuc. Liczba leukocytów w mm3 krwi nie ulega zmianie, ale OB jest często podwyższone. W łagodnych, leczonych ambulatoryjnie przypadkach, na zdjęciu rentgenowskim płuc występują pojedyncze subsegmentalne zmiany zapalne. Zmiany rozlane, obustronne, obserwowane są u chorych hospitalizowanych. W ciężkich przypadkach stwierdzano również wysięk opłucnowy. Większość przypadków zapalenia płuc ma przebieg łagodny i nie wymaga leczenia szpitalnego. Jednak nawet w tych przypadkach choroba trwa długo, pomimo stosowania odpowiednich antybiotyków, a kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się przez wiele tygodni po zakończeniu ostrego jej okresu. U starszych chorych zakażenie ma na ogół cięższy przebieg niż u młodych dorosłych. Cięższy przebieg obserwuje się również u chorych na przewlekłe choroby płuc oraz w przypadku zakażeń mieszanych, w których oprócz C. pneumoniae występują inne drobnoustroje – najczęstszym z nich jest Streptococcus pneumoniae. Przypadki te wymagają na ogół leczenia szpitalnego. Opisano również przypadki zapalenia płuc, wywołane przez C. pneumoniae u chorych z upośledzoną odpornością, zakażenia szpitalne oraz zakażenia o szczególnie ciężkim przebiegu, wymagające leczenia w oddziałach intensywnej terapii. Nie ma dotychczas danych wskazujących, że chorzy z upośledzoną odpornością są grupą bardziej narażoną na zakażenie tym drobnoustrojem.
Pierwotne zakażenie C. pneumoniae pojawia się na ogół w dzieciństwie lub w młodości, w późniejszym życiu często występują reinfekcje lub reaktywacje przetrwałej infekcji. Określa się je wspólną nazwą nawracających zakażeń. Na podstawie objawów klinicznych trudno jest zróżnicować pierwotne i wtórne zakażenie, niemniej jednak u większości chorych, u których zapalenie płuc, wywołane przez C. pneumoniae miało ciężki, wymagający hospitalizacji przebieg, stwierdzano nawracające zakażenia. Istnieją sugestie, że procesy autoimmunologiczne mogą odgrywać rolę w patogenezie nawracających zakażeń.
50% zakażeń C. pneumoniae to zakażenia mieszane z udziałem innych bakterii lub wirusów. W przypadkach infekcji mieszanych, C. pneumoniae może być patogenem, który zakaża jako pierwszy i wywołuje zahamowanie ruchu rzęsek nabłonka rzęskowego, co pozwala wtórnemu patogenowi na łatwiejszy dostęp do tkanki płucnej. Infekcje mieszane są bardzo często stwierdzane w zapaleniu zatok i zapaleniu ucha środkowego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Leinonen M., Saikku P.: Evidence for infectious agents in cardiovascular disease and atherosclerosis. Lancet Infectious Diseases 2002; 2:11. 2. Ngeh J. et al.:Chlamydia pneumoniae and atherosclerosis – what we know and what we don´t. Clin. Microbiol. Infect. 2002; 8:2. 3. Wolski A. i wsp.: Związek zakażenia Chlamydia pneumoniae z patogenezą tętniaka aorty brzusznej. Pol. Merk. Lek., 2001, XI, 66, 491. 4. Mahony J.: Does Chlamydia pneumoniae play a role in atherosclerosis? Clinical Laboratory International 2002; 26(2):8. 5. Vammen S. et al.: Randomized double-blind controlled trial of roxithromycin for prevention of abdominal aortic aneurysm expansion. Br. J. Surg. 2001; 88:1066. 6. Mosorin M. et al.: Use of doxycycline to decrease the growth rate of abdominal aortic aneurysms: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. J. Vasc. Surg. 2001; 34(4):606. 7. Byrne G.I.: Chlamydia pneumoniae and atherosclerosis: pathogenic mechanisms. Proceedings Fourth Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Helsinki, Finland, August 20-23, 2000, Editor: P. Saikku, 376. 8. Grayston J.T.: Chlamydia pneumoniae (TWAR) and coronary heart disease: from hypothesis to treatment. Proceedings Fourth Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Helsinki, Finland, August 20-23, 2000, Editor: P. Saikku, 380. 9. Huittinen T. et al.: Autoimmunity to human heat shock protein 60, Chlamydia pneumoniae infection, and inflammation in predicting coronary risk. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 2002; 22:431. 10. Niedźwiadek J. et al.: Serological markers of Chlamydia pneumoniae infection in patients with cardiovascular disease. Acta. Angiol. 2002; 8(2):55.
Medycyna Rodzinna 5/2002
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna