Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Medycyna Rodzinna 1a/2018

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Ocena częstości występowania zakażeń wirusami hepatotropowymi u pacjentów poddanych allogenicznej transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego*
Incidence of hepatotropic viruses infection in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation from an unrelated donor
Mirosław Markiewicz, Ewa Rzenno, Agnieszka Karolczyk, Małgorzata Stachowicz, Monika Dzierżak-Mietła, Kinga Gwóźdź, Joanna Dziaczkowska-Suszek – s. 3-6
Hipoterapia w czasie pobytów zooterapeutycznych w Centrum Zooterapii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Kielnarowej
Hippotherapy during stays in the center of animal therapy in University of Technology and Management in Kielnarowa
Daria Sawaryn, Renata Grzywacz – s. 7-10
Wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego związane z miażdżycą tętnic jako problem zdrowotny wśród młodzieży ponadgimnazjalnej
Occurrence of risk factors of cardiovascular diseases, connected with arteriosclerosis as a health problem within upper gymnasium youth
Zdzisława Chmiel, , Grażyna Hejda, Monika Binkowska-Bury, – s. 11-19
Rola psychologicznych aspektów odchudzania się na przykładzie klientek rzeszowskiego fitness clubu
The role of psychological aspects of slimming down among female clients of a Rzeszów fitness club
Renata Grzywacz, Jan Krupa, Izabela Cichocka – s. 20-28
Problem stanów zapalnych żeńskich narządów płciowych – ocena wiedzy dziewcząt na temat profilaktyki i leczenia
The problem of inflammation of the female genital system – assessment of girls’ knowledge about prevention and treatment
Grażyna Jarząbek-Bielecka, Mariola Pawlaczyk, Michał Pawlaczyk, Magdalena Pawlaczyk, Magdalena Pisarska-Krawczyk, , Paulina Wojtyła-Buciora, , Małgorzata Mizgier, Jacek Boroch, Witold Kędzia – s. 29-36
Metody leczenia endodontycznego zębów stałych z niezakończonym rozwojem wierzchołków korzenia – rewaskularyzacja, 12-miesięczna obserwacja. Część II*
The methods of treatment of immature permanent teeth – revascularization, 12-months observation. Part II
Renata Pazera, Magdalena Piechota-Urbańska, Patrycja Proc, Joanna Szczepańska – s. 37-45
Prace poglądowe
Review papers
Obowiązujące i projektowane metody leczenia zaparć będących efektem ubocznym terapii bólu opioidami
Constipations as a side effect of opioid anti-pain therapy – current and future treatment methods
Krzysztof Różycki, , Jacek Rapacz, Jakub Fichna, Piotr Kosson – s. 46-53
Postawa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Child’s posture in pre-school and early school periods
Agnieszka Miszewska, Waldemar Józef Miszewski, Iwona Głowacka-Mrotek, Joanna Simińska, Wojciech Hagner – s. 54-58
Terapie z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych
Animal-assisted therapies in treatment and rehabilitation of diseased and disabled
Wojciech Giermaziak, Iwona Fryzowska-Chrobot – s. 59-64
Kosmetyczne i lecznicze zastosowanie roślin ozdobnych
Cosmetic and therapeutic use of ornamental plants
Andżelika Radosz, Sylwia Klasik-Ciszewska, Katarzyna Duda-Grychtoł – s. 65-71
Czy warto jeść algi?
Is eating algae recommendable?
Zygmunt Zdrojewicz, Bartosz Bieżyński, Piotr Krajewski – s. 72-79
Problem masturbacji wczesnodziecięcej na tle zachowań autoseksualnych w okresie dojrzałości
Infantile and early childhood masturbation and adult masturbation
Jacek Boroch, Grażyna Jarząbek-Bielecka, Małgorzata Mizgier, Paulina Wojtyła-Buciora, , Zofia Bieś, Witold Kędzia, Magdalena Pisarska-Krawczyk, – s. 80-82
Objawy oczne w przebiegu chorób tarczycy
Ocular symptoms in thyroid diseases
Paweł Wójtowiec, Anna Wójtowiec, Tomasz Tomkalski – s. 83-88