` Nowa Pediatria 4/2013 • Czytelnia Medyczna BORGIS
Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 4/2013

Spis treści / Contents

Prace oryginalne
Original papers
Metody klinicznej oceny zaawansowania niewydolności serca u niemowląt z ubytkiem przegrody międzykomorowej
Clinical methods of the evaluation of the stage of heart failure in infants with ventricular septal defect
Jacek Skiendzielewski – s. 135-142
Zaburzenia rytmu serca u noworodków – doświadczenia własne
Arrhythmias in neonates – clinical experience
Barbara Wójcicka-Urbańska, Halszka Kamińska, Agnieszka Tomik, Radosław Pietrzak – s. 143-147
Guzkowy ogniskowy przerost wątroby u dzieci – leczenie chirurgiczne
Focal nodular hyperplasia in children – surgical treatment
Barbara Antoniak, Krzysztof Ebinger, Anna Piotrowska, Teresa Dudek-Warchoł, Jadwiga Małdyk, Andrzej Kamiński – s. 148-150
Analiza zatruć alkoholem na podstawie przyjęć do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie w latach 2007-2012
Analysis of alcoholic intoxication based on admissions to University Children`s Hospital in Cracow between 2007-2012
Paulina Marek, Przemysław J. Tomasik, Barbara Kościelniak, Krystyna Sztefko – s. 151-154
Opis przypadku
Case report
Zespół wydłużonego odstępu QT u 13-letniej dziewczynki z nawracającymi zasłabnięciami o podłożu ortostatycznym – opis przypadku
Long QT syndrome in 13-year-old girl with recurrent orthostatic presyncope – case report
Zbigniew Krenc, Sylwia Kowalczyk-Jurgiel – s. 155-158
Prace poglądowe
Review papers
Różne formy maltretowania dzieci – przegląd piśmiennictwa
Multiple forms of childhood maltreatment
Ewa Otto-Buczkowska – s. 159-163